Visualització de contingut web

Actes

Ací trobarà les actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat.

Consulte les notes de premsa elaborades pel Gabinet de Comunicació (enllaç a pàgina web externa).

 

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: setembre 2017
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 9.3.1.a) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)

Idioma: en la llengua en què es troben redactades

« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 12/03/2021

ACTA DEL CONSELL 12/03/2021

Órgan: Consell

Data: 12/03/2021
Localitat: VALÈNCIA

Temes: Relacions UE, Procediment administratiu, Organització GVA, Habitatge, Tributs, Universitats, Relacions amb les Corts, Administració local, Salut pública, Formació, Despesa, TIC, COVID-19, Estat d'alarma (RD 926/2020) ;


Text:

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

12 DE MARÇ DE 2021

REUNIÓ ORDINÀRIA

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 12 de març de 2021 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió ordinària del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Rubén Martínez Dalmau

Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,

vicepresident segon

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

Sr. Vicent Marzà i Ibáñez

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Mireia Mollà Herrera

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural,

Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Sr. Arcadi España García

Conseller de Política Territorial,

Obres Públiques i Mobilitat

Sra. Carolina Pascual Villalobos

Consellera d'Innovació, Universitats,

Ciència i Societat Digital

Sra. Rosa Mª Pérez Garijo

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació

i Qualitat Democràtica

 

El president obri la sessió a les 09:20 hores amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

 

 

ACORDS

 

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Assignació d'iniciatives parlamentàries.
 2. Declaració de l‘ocupació urgent de béns i drets per a l'execució del projecte de la Diputació Provincial de València "Ampliació de plataforma, millora del drenatge, la funcionalitat i la seguretat viària de la CV-673. Tram pk. 0+400 a pk 1+200. AC-587".
 3. Autorització de subscripció del conveni entre l'FCVRE i la Fundació Universitat Jaume I-Empresa per a pràctiques formatives a Brussel·les.

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament 1/2021 per obligacions contretes en 2020 i 2021 per import de 2.627.573,31 € (IVA inclòs).
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 2/2021 per obligacions contretes en 2020 i 2021 per import de 607.317,68 € (IVA inclòs).
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament 3/2021 per obligacions contretes en 2020 i 2021 per import de 13.775.512,63 € (IVA inclòs).

VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

 1. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Politècnica de València de funcionament de la Càtedra de Nova Transició Verda en 2021, amb una dotació de 35.000,00 €.
 2. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat de València-Estudi General de funcionament de la Càtedra de Nova Transició Verda en 2021, amb una dotació de 35.000,00 €.

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament 7/2021 per obligacions contretes en 2019 per import de 18.947,28 € (IVA inclòs).
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 9/2021 per obligacions contretes en 2020 per import de 3.517,54 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 1. Ratificació de l'Acord de la Mesa Sectorial de Funció Pública sobre el règim jurídic aplicable a la jornada i horari de treball de les setmanes de festes locals en 2021 per la COVID-19.

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Autorització de subscripció del conveni amb el Ministeri de Sanitat per a l'adhesió a l'ús de l'aplicació "Radar Covid".

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

 1. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Politècnica de València per a pràctiques formatives en 2021 amb una dotació de 80.000,00 €.
 2. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat CEU Cardenal Herrera per a pràctiques formatives en 2021 amb una dotació de 12.000,00 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat d'Alacant per a pràctiques formatives en 2021amb una dotació de 15.000,00 €.
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0101/318 per obligacions contretes en 2020 per import de 20.872,17 € (IVA inclòs).
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0101/320 per obligacions contretes en 2020 per import de 35.694,69 € (IVA inclòs)
 6. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0201/305 per obligacions contretes en 2020 per import de 13.419,38 € (IVA inclòs).
 7. Autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2021/07R08/2 per obligacions contretes en 2020 per import de 218.429,60 € (IVA exempt).

DECRETS

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Decret de regulació de les notificacions i comunicacions administratives electròniques de l'Agència Tributària Valenciana.
 2. Decret de modificació del Decret 3/2019, de 18 de gener, d'aprovació de l'Estatut de l'Agència Tributària Valenciana.
 3. Decret de modificació del Decret 118/2018, de 3 d'agost, d'aprovació del Reglament d'Organització i Funcionament de l'Institut Valencià de Finances.

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 09:30 hores. L'acta s'aprova en aquesta sessió.

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].