Visualització de contingut web

Actes

Ací trobarà les actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat.

Consulte les notes de premsa elaborades pel Gabinet de Comunicació (enllaç a pàgina web externa).

 

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: setembre 2017
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 9.3.1.a) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)

Idioma: en la llengua en què es troben redactades

« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 12/02/2021

ACTA DEL CONSELL 12/02/2021

Órgan: Consell

Data: 12/02/2021
Localitat: VALÈNCIA

Temes: Artesania, Organització GVA, Administració local, Relacions amb les Corts, Serveis socials, Sector Públic Instrumental (SPI), Funció Pública, Formació, Transparència, Sanitat, Participació ciutadana, Salut pública, Ocupació - Treball, Patrimoni, Educació, Despesa; COVID-19, Estat d'alarma (RD 926/2020) ;


Text:

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

12 DE FEBRER DE 2021

REUNIÓ ORDINÀRIA

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 12 de febrer de 2021 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió ordinària del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Rubén Martínez Dalmau

Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,

vicepresident segon

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

Sr. Vicent Marzà i Ibáñez

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Mireia Mollà Herrera

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural,

Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Sr. Arcadi España García

Conseller de Política Territorial,

Obres Públiques i Mobilitat

Sra. Carolina Pascual Villalobos

Consellera d'Innovació, Universitats,

Ciència i Societat Digital

Sra. Rosa Mª Pérez Garijo

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació

i Qualitat Democràtica

 

El president obri la sessió a les 09:20 hores amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

 

 

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 

 1. Decret de cessament d'Encarnación Corpus Cuenca Carrión com a presidenta del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana.
 2. Decret de nomenament de Rosa Julia Cañada Solaz com a presidenta del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana.

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

 

 1. Decret de nomenament de Miquel Jordà Piqueras com a director gerent del consorci del Consell de l'Horta de València.

 

ACORDS

 

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 

 1. Assignació d'iniciatives parlamentàries.
 2. Declaració de l‘ocupació urgent de béns i drets per a l'execució del projecte de la Diputació Provincial de València «Ampliació de plataforma i millora de la funcionalitat de la CV-345, de Campo de Abajo a Titaguas (V-149-A/P)».

 

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 

 1. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la licitació de l'acord marc CNEM20/00-0/2 de subministrament d'equips de protecció individual per la COVID-19.

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 

 1. Autorització de subscripció del conveni amb l'Ajuntament d'Ontinyent per al desenvolupament de projectes de Formació Professional Dual.

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 

 1. Autorització de subscripció del conveni amb el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions i l'INSS per al control de la incapacitat temporal en 2021 i 2022.
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 01/2021 per obligacions contretes entre 2016 i 2020 per import de 157.794.702,76 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1. Autorització de subscripció del conveni entre LABORA i l'Ajuntament de la Vila Joiosa per a la cessió d'ús de l'immoble situat en la plaça de la Generalitat.
 2. Autorització de subscripció del conveni entre LABORA i l'Agrupació Empresarial de Societats Laborals i Economia Social de la Comunitat Valenciana (AESAL-CV) per a accions de teleformació en 2021, amb una dotació de 75.000,00 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni entre LABORA i FESORD-CV per a accions de formació i inserció de persones amb discapacitat auditiva en 2021 amb una dotació de 75.000,00 €.

 

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

 

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament 1/2021 per obligacions contretes en 2020 per import de 45.739,30 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

 

 1. Remissió a les Corts de l'informe anual de 2020 de l'Oficina de control de conflictes d'interessos.
 2. Autorització de subscripció de l'addenda al conveni marc amb la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació per a actuacions en matèria de transparència, responsabilitat social, participació ciutadana i cooperació.

 

DECRETS

 

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Decret d'aprovació del canvi de denominació del municipi de l'Ènova per «l'Énova».

 

DECRETS LLEI

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1. Decret llei de mesures extraordinàries en matèria d'artesania per a pal·liar els efectes de la crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19 amb una dotació de 7.000.000,00 €.

 

INFORMES

 

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. La vicepresidenta informa sobre el contracte programa d'atenció primària de serveis socials.

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 1. La consellera informa sobre el Pla de Formació del personal 2020 i presentació del de 2021

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 09:50 hores. L'acta s'aprova en aquesta sessió.

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].