Visualització de contingut web

Actes

Ací trobarà les actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat.

Consulte les notes de premsa elaborades pel Gabinet de Comunicació (enllaç a pàgina web externa).

 

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: setembre 2017
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 9.3.1.a) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)

Idioma: en la llengua en què es troben redactades

« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 11/12/2020

ACTA DEL CONSELL 11/12/2020

Órgan: Consell

Data: 11/12/2020
Localitat: VALÈNCIA

Temes: Organització GVA, Relacions amb les Corts, Administració local, Justícia, Serveis socials, Retribucions, Funció Pública, Formació, Pressupost públic, Joventut, Sanitat, Tributs, Habitatge, Medi ambient, Turisme, Ocupació - Treball, Infraestructures, Patrimoni, Cooperació al desenvolupament, Educació, Despesa, COVID-19, Estat d'alarma (RD 926/2020) ;


Text:

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

11 DE DESEMBRE DE 2020

REUNIÓ ORDINÀRIA

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, l'11 de desembre de 2020 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió ordinària del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Rubén Martínez Dalmau

Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,

vicepresident segon

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

Sr. Vicent Marzà i Ibáñez

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Mireia Mollà Herrera

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural,

Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Sr. Arcadi España García

Conseller de Política Territorial,

Obres Públiques i Mobilitat

Sra. Carolina Pascual Villalobos

Consellera d'Innovació, Universitats,

Ciència i Societat Digital

Sra. Rosa Mª Pérez Garijo

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació

i Qualitat Democràtica

 

El president obri la sessió a les 09:25 hores amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

 

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 1. Decret de provisió de registres de la propietat a la Comunitat Valenciana.

ACORDS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Assignació d'iniciatives parlamentàries.
 2. Declaració de l‘ocupació urgent de béns i drets per al projecte de la Diputació Provincial de València "Condicionament de traçat de la carretera CV-435 de Real a Dos Aguas. Tram pk. 0+387 a 4+825. Tram Real a CV-422. T.M. Real-Montroi. B-260".
 3. Autorització de subscripció del conveni entre TCV i l'Ajuntament de Torrevieja per a la promoció de les festes d'interés turístic rellevant d'havaneres en 2020 amb una dotació de 40.000,00 €.
 4. Autorització de subscripció del conveni entre TCV i l'Ajuntament de Cocentaina per al foment de les festes tradicionals en 2020 amb una dotació de 40.000,00 €.
 5. Autorització de subscripció del conveni marc entre TCV, la Universitat d'Alacant i l'Ajuntament de Dénia en relació amb el Centre de Gastronomia del Mediterrani UA-Dénia.
 6. Autorització de subscripció del conveni entre TCV i VISITELCHE per a la promoció turística d'Elx en 2020 amb una dotació de 130.000,00 €.
 7. Autorització de subscripció del conveni entre TCV i "Instituto Seda España" per a la promoció turística de "Ruta de la Seda" en 2020 amb una dotació de 60.000,00 €.
 8. Autorització de subscripció del conveni entre TCV i l'"Asociación de empresarios de campos de golf de la Costa Blanca y CV" per a promoció del turisme de golf en 2020 amb una dotació de 75.000,00 €.
 9. Autorització de l'expedient de rescabalament EI-36/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 1.009,14 € (IVA inclòs).

 

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat de València-Estudi General per a programes d'intervenció amb homes en matèria de violència de gènere amb una dotació de 60.000,00 €.
 2. Autorització de subscripció del conveni entre l'IVAJ i Essent Creativa, S. Coop. V. per al foment del teatre entre la joventut amb una dotació de 23.500,00 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni entre l'IVAJ i la Mancomunidad La Serranía per regular l'emissió del Carnet Jove.
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament 42/2020 per obligacions contretes en 2019 i 2020 per import de 12.268.824,32 (IVA inclòs).
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament 44/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 2.255.267,53 € (IVA inclòs).

 

VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

PROPOSTA CONJUNTA: CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Autorització de subscripció i desemborsament per l'Entitat Valencia d'Habitatge i Sòl (EVHA) d'accions de Societat Pla Cabanyal-Canyamelar, SA, per import d'1.000.000,00 €.

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Autorització de modificació pressupostària exp. 06.024/20-143.

S'autoritza una transferència de crèdits del capítol 8 «Actius financers» de la secció 20, programa 612.60 "Despeses diverses" a la secció 06, Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, programa 631.60 "Política financera", de 2.000.000,00 € per a incloure un nou projecte financer de préstec a Fira València destinat al finançament de despeses de subrogació de deute.

 1. Aprovació de la concessió de gratificacions per serveis extraordinaris a personal de l'Administració de la Generalitat per l'elaboració del projecte de pressupostos de 2020, per import de 38.811,92 €.
 2. Acord de reintegrament de transferències corrents i de capital de l'exercici 2019 no aplicades a la seua finalitat per import total de 193.880.677,99 €.
 3. Presa de coneixement de la memòria d'activitats de la Junta Superior de Contractació Administrativa de 2019.
 4. Autorització de subscripció del conveni entre l'ATV i el Col·legi Oficial d'Advocats d'Orihuela per a la presentació de documents amb transcendència tributària.
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament EI2020/ATV/23 per obligacions contretes en 2020 per import de 150.933,20 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 1. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació CNMY20/DGJ/EME33 de les obres per a la reparació de la seu judicial de Benidorm per un import màxim de 701.800,00 € (IVA inclòs).
 2. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació CNMY20/DGJ/EME34 lots 1 i 2 de direcció d'obra per a la reparació de la seu judicial de Benidorm per import màxim de 37.873,00 € (IVA inclòs).
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 34/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 300.331,14 € (IVA inclòs).
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 35/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 230.818,90 € (IVA inclòs).
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 37/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 87.424,91 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Autorització de subscripció de l'addenda al conveni amb l'Ajuntament d'Ontinyent per al desenvolupament de projectes de formació professional dual a l'IES José Segrelles d'Albaida.
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-46/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 6.582,40 € (IVA inclòs).
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-87/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 3.000,00 € (IVA inclòs).
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-88/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 101.535,34 € (IVA inclòs).
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-91/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 2.000,00 € (IVA inclòs).
 6. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-92/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 76.645,64 € (IVA inclòs).
 7. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-98/2020 per obligacions contretes en 2019 i 2020 per import de 71.955,00 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Autorització de subscripció de l'acord d'actualització de tarifes per a 2020 i acord de pròrroga per a 2021 del conveni d'assistència sanitària derivada d'accidents de trànsit subscrit amb el Consorci de Compensació d'Assegurances, UNESPA, el Consorci de l'Hospital General Universitari de València i el Consorci Hospitalari Provincial de Castelló.
 2. Autorització de subscripció del conveni per a l'atenció de lesionats en accident de trànsit mitjançant serveis d'emergències sanitàries per a 2021-2023 amb el Consorci de Compensació d'Assegurances i la Unió Espanyola d'Entitats Asseguradores i Reasseguradores (UNESPA).
 3. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació PE 791/2020 d'actuacions per a exploracions radiodiagnòstiques en el Departament de Salut de Castelló per import de 40.589,40 (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1. Autorització de subscripció del conveni amb el SEPE i el Ministeri d'Educació i Formació Professional d'aprovació del Pla d'Actuació Pluriennal 2019-2022 del Centre de Referència Nacional en l'àrea professional de fabricació ceràmica.
 2. Autorització de la concessió d'una subvenció a l'Ajuntament de València per a la contractació de joves en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil amb una dotació d'1.047.397,46 €.

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0206/208 per obligacions contretes en 2020 per import de 246.708,62 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament 09/2020 obligacions contretes en 2020 per import de 76.760,95 € (IVA inclòs).
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 10/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 513,94 € (IVA inclòs).
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament 11/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 5.500,98 (IVA inclòs).
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament 13/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 207.418,52 (IVA inclòs).
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament 13/2020-bis per obligacions contretes en 2020 per import de 13.245,19 € (IVA inclòs).
 6. Autorització de l'expedient de rescabalament 14/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 76.035,54 (IVA inclòs).
 7. Autorització de l'expedient de rescabalament 14/2020-bis per obligacions contretes en 2020 per import de 28.261,96 € (IVA inclòs).
 8. Autorització de l'expedient de rescabalament 15/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 1.245,79 € (IVA inclòs).
 9. Autorització de l'expedient de rescabalament 16/2020 per obligacions contretes en 2020 per import d'11.073,36 € (IVA inclòs).
 10. Autorització de l'expedient de rescabalament 17/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 42.576,57 € (IVA inclòs).
 11. Autorització de l'expedient de rescabalament 18/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 567,71 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

 1. Autorització de subscripció del conveni amb la CVONGD per al projecte "Enfortiment de la CVONGD per a la defensa de les polítiques coherents amb l'enfocament de drets humans, comunicació i sensibilització sobre el rol de la ciutadania i de les entitats públiques en l'erradicació de la pobresa" amb una dotació de 150.000,00 €.

DECRETS

VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

 1. Decret d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes per a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers d'habitatge amb una dotació de 5.000.000,00 €.

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

 1. Decret de regulació dels aprofitaments forestals en forests privades i l'alienació d'aprofitaments forestals en forests gestionades per la Generalitat.

 

FORA DE L'ORDRE DEL DIA:

El Consell acorda, fora de l'ordre del dia, els assumptes següents:

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

 1. Decrets de cessament de Rogelio Llanes Ribas com a director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca; i de nomenament de Rogelio Llanes Ribas com a secretari autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural, i d'Antonio Quintana Martínez com a director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

ACORDS

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Autorització de modificació pressupostària exp. 08.010-20-154.

S'autoritza una transferència de crèdit del capítol 2 dels programes 511.10 "Direcció i serveis generals"; 513.10 "Infraestructures públiques"; 513.30 "Planificació, transport i logística"; i 514.30 "Ports, aeroports i costes" al capítol 3 del programa 511.10 "Direcció i serveis generals" per a atendre les obligacions econòmiques per interessos de demora i legals derivats de sentències judicials o mesures cautelars conseqüència de procediments judicials.

 1. Autorització modificació pressupostària exp. 21.006/20-155.

S'autoritza una transferència de crèdit del capítol 4 del programa 422.60 "Universitat i estudis superiors" al capítol 3 del programa 542.10 "Direcció i serveis generals" per a donar cobertura pressupostària a la sentència 466/19 del TSJCV per al pagament a la Universitat de València-Estudi General de les despeses financeres del pagament tardà de les subvencions nominatives reconegudes en el Pla pluriennal de finançament del sistema universitari públic valencià 2010-2017.

 1. Autorització de modificació pressupostària exp. VL 08.002/20-035.

S'autoritza l'increment del límit quantitatiu per a assumir compromisos pluriennals en les anualitats 2021,2022,2023 i 2024 a càrrec del capítol 6 del programa 442.70 "Ordenació del Territori i Paisatge", per reajustament a conseqüència de les especials circumstàncies derivades de la crisi sanitària i la suspensió temporal de terminis (COVID-19).

 

 1. Autorització de modificació pressupostària exp. VL 09.006/20-036.

S'autoritza l'increment del límit per a comprometre despeses pluriennals en l´anualitat 2021, a càrrec del capítol 6 dels programes 422.20 "Ensenyament Primari" i 422.30 " Ensenyament Secundari" amb la finalitat de reajustar les anualitats de les obres a la seua execució, així com per a iniciar la licitació per tramitació anticipada d'obres i equipament.

 1. Autorització de modificació pressupostària exp. VL 09.007/20-037.

S'autoritza l'increment del límit per a comprometre despeses pluriennals a càrrec de les línies de transferència per al "Finançament delegació de competències en matèria d'infraestructures educatives Educació Primària i Secundària" del capítol 7 dels programes 422.20 "Ensenyament Primari" i 422.30 " Ensenyament Secundari" per a reprogramar i realitzar reajustaments d'anualitats en el programa Edificant.

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 1. Autorització de l'encàrrec de gestió al Ministeri de l'Interior de la seguretat en els edificis de l'Administració de Justícia en la Comunitat Valenciana amb una dotació global de 14.420.712,78 €.

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 09:55 hores. L'acta s'aprova en aquesta sessió.

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].