Visualització de contingut web

Actes

Ací trobarà les actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat.

Consulte les notes de premsa elaborades pel Gabinet de Comunicació (enllaç a pàgina web externa).

 

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: setembre 2017
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 9.3.1.a) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)

Idioma: en la llengua en què es troben redactades

« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 05/03/2021

ACTA DEL CONSELL 05/03/2021

Órgan: Consell

Data: 05/03/2021
Localitat: VALÈNCIA

Temes: Migracions, Justícia, Relacions institucionals, Relacions amb les Corts, Administració local, Hisenda, Sector Públic Instrumental (SPI), Funció Pública, Igualtat, TIC, Joventut, Assistència jurídica, Urbanisme, Sanitat, Habitatge, Universitats, Medi ambient, Investigació / Recerca, Ocupació - Treball, Patrimoni, Emergències, Educació, Despesa; COVID-19, Estat d'alarma (RD 926/2020) ;


Text:

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

5 DE MARÇ DE 2021

REUNIÓ ORDINÀRIA

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 5 de març de 2021 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió ordinària del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Rubén Martínez Dalmau

Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,

vicepresident segon

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

Sr. Vicent Marzà i Ibáñez

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Mireia Mollà Herrera

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural,

Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Sr. Arcadi España García

Conseller de Política Territorial,

Obres Públiques i Mobilitat

Sra. Carolina Pascual Villalobos

Consellera d'Innovació, Universitats,

Ciència i Societat Digital

Sra. Rosa Mª Pérez Garijo

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació

i Qualitat Democràtica

 

El president obri la sessió a les 09:15 hores amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

 

 

ACORDS

 

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Assignació d'iniciatives parlamentàries.
 2. Autorització de subscripció del conveni amb el Consorci Casa del Mediterrani per al seu finançament en 2021 amb una dotació de 200,000,00 €.
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament EI 2/2021 per obligacions contretes en 2020 i 2021 per import de 2.809,62 € (IVA inclòs).

 

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. Autorització de la contractació del servei de gestió integral de la xarxa centres dona rural i d'interior amb un valor estimat de 13.152.293,93 € (IVA exclòs).
 2. Autorització a l'Advocacia General de la Generalitat per a exercir l'acció popular en un cas d'agressió masclista a Silla amb resultat de mort.
 3. Autorització de subscripció del conveni entre l'IVAJ i la Mancomunidad de la Hoya de Buñol–Chiva de regulació de l'emissió del Carnet Jove.

 

VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

 1. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Jaume I de Castelló de funcionament de la Càtedra de Nova Transició Verda en 2021, amb una dotació de 35.000,00 €.
 2. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Miguel Hernández d'Elx de funcionament de la Càtedra de Nova Transició Verda en 2021, amb una dotació de 35.000,00 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat d'Alacant de funcionament de la Càtedra de Nova Transició Verda en 2021, amb una dotació de 35.000,00 €.
 4. Autorització de subscripció del conveni amb l'Ajuntament de València per a la cessió dels drets de tanteig i retracte.

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Acord sobre control financer permanent en substitució de la intervenció prèvia de determinats expedients relatius a la carrera professional en 2021.
 2. Desestimació del recurs de reposició interposat per la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Valencia, SAU contra l'Acord del Consell de 13/11/2020.
 3. Cessió a l'Ajuntament d'Albal de l'ús de la parcel·la on se situaven els habitatges del "Centre d'Investigacions sobre la Desertificació".
 4. Autorització de subscripció del conveni entre l'ATV i el Ministeri d'Hisenda per a l'intercanvi d'informació sobre el mercat immobiliari i la coordinació d'actuacions relatives al valor de referència.
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament 1/2021 per obligacions contretes en 2019 i 2020 per import de 3.257,36 € (IVA inclòs).
 6. Autorització de l'expedient de rescabalament 2/2021 per obligacions contretes en 2020 per import de 605,00 € (IVA inclòs).
 7. Autorització de l'expedient de rescabalament 3/2021 per obligacions contretes en 2020 per import de 1.648,02 € (IVA inclòs).
 8. Autorització de l'expedient de rescabalament 4/2021 per obligacions contretes en 2020 per import de 955,50 € (IVA inclòs).
 9. Autorització de l'expedient de rescabalament 5/2021 per obligacions contretes en 2020 per import de 2.858,84 € (IVA inclòs).
 10. Autorització de l'expedient de rescabalament 6/2021 per obligacions contretes en 2020 per import de 295,96 € (IVA inclòs).
 11. Autorització de l'expedient de rescabalament 8/2021 per obligacions contretes en 2020 i 2021 per import de 179.894,38 € (IVA inclòs).
 12. Autorització de l'expedient de rescabalament EI2021/ATV/1 per obligacions contretes en 2020 i 2021 per import de 126.397,76 € (IVA inclòs).
 13. Autorització de l'expedient de rescabalament EI2021/ATV/2 per obligacions contretes en 2020 per import de 733,26 € (IVA inclòs).
 14.  Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació CNMY20/DGTIC/24 de subministrament d'ordinadors portàtils per la COVID-19 per import de 273.620,33 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 1. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat de València-Estudi General per al funcionament de la "Càtedra Deblanc", amb una dotació de 140.000,00 €.

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació CMAYOR2021/06Y02-43 del subministrament de mascaretes FFP2 per la COVID-19, per import de 3.051.115,00 € (IVA exempt).

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament 02/2021 per obligacions contretes en 2020 per import de 4.160.397,06 € (IVA inclòs).
 2. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació 832/2020 del subministrament de guants per la COVID-19 per import de 10.060.806,29 € (IVA exempt).

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1. Autorització de subscripció del conveni entre LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació i la Universitat Jaume I de Castelló per al desenvolupament del Pla Avalem Territori 2021 amb una dotació de 50.000,00 €.
 2. Autorització de subscripció del conveni entre LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació i la Universitat de València-Estudi General per al desenvolupament del Pla Avalem Territori 2021 amb una dotació de 190.000,00 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni entre LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació i la Universitat d'Alacant per al desenvolupament del Pla Avalem Territori 2021 amb una dotació de 60.000,00 €.
 4. Autorització de subscripció del conveni entre LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació i la Universitat de València-Estudi General per al desenvolupament de la investigació de la situació dels treballadors i treballadores de les plataformes digitals, amb una dotació de 55.000,00 €.
 5. Autorització de subscripció del conveni entre LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació i la Universitat de València-Estudi General per al desenvolupament del programa «Escola Valenciana d'Innovació LABORA-Universitat de València» en 2021 amb una dotació de 40.000,00 €.
 6. Autorització de subscripció del conveni entre LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació i l'FVMP per a la coordinació del desenvolupament local en la Comunitat Valenciana amb una dotació de 800.000,00 €.
 7. Autorització de subscripció del conveni entre LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació i l'FVMP per a la posada en marxa de dos punts Espai LABORA mòbils.

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0201/239 per obligacions contretes en 2020, per import de 18.221,96 € (IVA exempt).
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0201/279 per obligacions contretes en 2020 per import d'11.734,96 € (IVA exempt).

 

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

 1. Aprovació de la suspensió parcial del Pla General d'Ordenació Urbana de Xàbia.

 

CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

 1. Autorització de subscripció del conveni marc entre l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP) i l'Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón per a l'avaluació de la qualitat, certificació i acreditació en l'àmbit universitari.

DECRETS

 

VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

PROPOSTA CONJUNTA: PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT; CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 1. Decret de modificació del Decret 167/2020, de 30 d'octubre, del Consell, de modificació del Decret 236/2019, de 18 d'octubre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i del procediment de concessió d'ajudes urgents per a pal·liar els danys produïts en habitatges dels municipis afectats pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents, ocorregut en la Comunitat Valenciana entre l'11 i el 14 de setembre de 2019.

 

CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

PROPOSTA CONJUNTA: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Decret de regulació de la Comissió gestora de les proves d'accés i preinscripció en les universitats públiques del sistema universitari valencià.

INFORMES

 

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. La vicepresidenta informa sobre l'estratègia valenciana de migracions 2021-2026.

ACORDS DE JUNTA D'ACCIONISTES

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 1. Sense solució de continuïtat, el Consell, constituït en Junta General d'accionistes amb caràcter universal de Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d'Emergències SAU adopta els acords següents:

Modificació dels estatuts socials; i atorgament de facultats per a executar-los.

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 10:05 hores. L'acta s'aprova en aquesta sessió.

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].