Visualització de contingut web

Actes

Ací trobarà les actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat.

Consulte les notes de premsa elaborades pel Gabinet de Comunicació (enllaç a pàgina web externa).

 

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: setembre 2017
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 9.3.1.a) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)

Idioma: en la llengua en què es troben redactades

« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 04/12/2020

ACTA DEL CONSELL 04/12/2020

Órgan: Consell

Data: 04/12/2020
Localitat: VALÈNCIA

Temes: Agricultura, Relacions amb les Corts, Administració local, Transports, Retribucions, Ports, Formació, Funció Pública, Infància i adolescència, Esports, Relacions UE, Pressupost públic, Seguretat, Sanitat, Universitats, Infraestructura de dades espacials (IDE) / Cartografia, Turisme, Investigació / Recerca, Cultura, Ocupació - Treball, Emergències, Autogovern, Educació, Despesa, COVID-19, Estat d'alarma (RD 926/2020) ;


Text:

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

4 DE DESEMBRE DE 2020

REUNIÓ ORDINÀRIA

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 4 de desembre de 2020 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió ordinària del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Rubén Martínez Dalmau

Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,

vicepresident segon

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

Sr. Vicent Marzà i Ibáñez

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Mireia Mollà Herrera

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural,

Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Sr. Arcadi España García

Conseller de Política Territorial,

Obres Públiques i Mobilitat

Sra. Carolina Pascual Villalobos

Consellera d'Innovació, Universitats,

Ciència i Societat Digital

Sra. Rosa Mª Pérez Garijo

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació

i Qualitat Democràtica

 

El president obri la sessió a les 09:20 hores amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

 1. Cessament de Lorena Fatás Pérez, i nomenament de María Aznar Nardiz com a vocals, en representació de l'Administració General de l'Estat, del Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Castelló.
 2. Cessament de Pedro Luis Sánchez Novella, i nomenament de Guillermo Grau Gutiérrez com a vocals, en representació del treballadors del Consell d'Administració d'FGV.

ACORDS

 

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Desestimació del requeriment interposat per l'Ajuntament de Castelló de la Plana contra el Decret 112/2020, de 4 de setembre, del Consell, d'aprovació del canvi de denominació del municipi de Villanueva de Castellón per la forma exclusiva en valencià «Castelló».
 2. Declaració de l‘ocupació urgent de béns i drets per al projecte d'obra de l'Ajuntament d'Orihuela d'ampliació de l'Institut d'Educació Secundària Thader.
 3. Autorització de subscripció del conveni entre la Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea (FCVRE) i l'Ajuntament de Castelló de la Plana en matèria de participació i coneixement de polítiques europees amb joves titulats universitaris amb una aportació de 40.000,00 € de l'Ajuntament de Castelló de la Plana.
 4. Autorització de subscripció del conveni entre TCV i el Patronat Municipal de Turisme i Platges d'Alacant per a la promoció i màrqueting turístic en Alacant en 2020 amb una dotació de 100.000,00 €.
 5. Autorització de subscripció del conveni entre TCV i l'Asociación de Promotores de Grandes Festivales de Música de la Comunitat Valenciana (PROFEST) per a la promoció i desestacionalització turística de la marca «Mediterranew Fest» amb una dotació de 300.000,00 €.

 

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 1. Autorització de subscripció del conveni amb la Universitat Politècnica de València per al funcionament de l'Aula i la Càtedra d'Infància i adolescència amb una dotació de 20.000,00 €.
 2. Autorització de subscripció del conveni amb l'IVAJ, l'IVASS i la Universitat d'Alacant per a la realització de pràctiques acadèmiques.
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament 39/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 925.300,42 € (IVA inclòs).
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament 41/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 8.097,73 € (IVA inclòs).

 

VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2020/04R01/8 per obligacions contretes en 2020 per import de 10.602,08 € (IVA inclòs).
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2020/04R01/9 per obligacions contretes en 2020 per import de 3.698,82 (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 1. Autorització de modificació pressupostària exp. 12.018/20-152.

S'autoritzen transferències de crèdit per a l'aplicació de l'increment retributiu previst en el Reial decret llei 2/2020, de 21 de gener, per import global de 141.020.102,00 €.

 1. Criteri de disconformitat amb la tramitació d'una esmena al Projecte de llei de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2021, presentada pel grup parlamentari popular.
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 66/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 1.203,35 € (IVA inclòs).
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament EI2020/ATV/20 per obligacions contretes en 2020 per import de 1.648,09 € (IVA inclòs).
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament EI2020/ATV/21 per obligacions contretes en 2020 per import de 1.107,15 € (IVA inclòs).
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament EI2020/ATV/22 per obligacions contretes en 2020 per import de 2.034,30 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 1. Acord per a instar al Govern de l'Estat a l'eliminació de les clàusules restrictives de les places convocades en oferta d'ocupació pública.
 2. Autorització de subscripció del conveni entre l'AVSRE i la Universitat de València-Estudi General sobre vigilància radiològica en emergències amb una dotació de 52.300,00 €.
 3. Autorització de subscripció del conveni entre l'AVSRE i la Universitat Politècnica de València sobre vigilància radiològica en emergències amb una dotació de 52.300,00 €.
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament 39/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 3.522,99 € (IVA inclòs).
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament 8/2020 AVSRE per obligacions contretes en 2019 per import de 29.998,01 € (IVA inclòs).
 6. Autorització de l'expedient de rescabalament 10/2020 AVSRE per obligacions contretes en 2019 per import de 6.231,50 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractacions CMAYOR/2020/06Y14/93 i 94 de substitució de la coberta al CEIP Cervantes de Castelló de la Plana amb un pressupost estimat de 693.330,00 € (IVA inclòs).
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 03-95 per obligacions contretes en 2020 per import de 28.011,05 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Acord d'imposició d'una sanció a Sesderma, SL per infracció sanitària en matèria de productes farmacèutics (exp. FAR/5/20/1) per import de 90.001,00 €.
 2. Autorització de subscripció del conveni amb la Fira Mostrari Internacional de València per activitats d'aprovisionament logístic estratègic per la COVID-19 amb una dotació de 199.340,06 €.
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament EEI-14/2020 per obligacions contretes en 2020 per import de 137.040.553,45 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1. Confirmació de l'acta d'infracció núm. I462020000084448 i d'imposició d'una sanció a Ryanair DAC, per import de 6.250,00 €.
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament 11/2020 LABORA per obligacions contretes en 2020 per import de 30.639,80 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

 1. Autorització de subscripció de l'addenda al conveni amb el Fons Espanyol de Garantia Agrària per al control sobre el terreny per teledetecció-satèl·lit en les campanyes 2018-2020, amb una dotació de 239.771,78 €.
 2. Autorització de subscripció del conveni entre l'IVIA i el Ministeri d'Universitats per a la gestió d'ajudes en formació i mobilitat.
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0101/201 per obligacions contretes en 2019 i 2020 per import de 60.202,15 € (IVA inclòs).
 4. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0201/210 per obligacions contretes en 2020 per import de 43.299,45 € (IVA inclòs).
 5. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0201/252 per obligacions contretes en 2020 per import de 47.765,30 € (IVA inclòs).
 6. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0301/269 per obligacions contretes en 2020, per import d'1.530.649,63 € (exempt d'IVA).
 7. Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN20/0304/283 per obligacions contretes en 2020 per import de 3.081.499,55 € (exempt d'IVA).

 

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

 1. Aprovació dels comptes anuals d'FGV de 2019.
 2. Autorització de l'expedient de rescabalament CMAJOR/2017/01/12, CI 17.01.026.GI.0 per obligacions contretes en 2020 per import de 20.144,92 € (IVA inclòs).
 3. Autorització de l'expedient de rescabalament CMAJOR/2017/01/150, CI 17.01.122.GI.0 per obligacions contretes en 2020 per import de 47.761,56 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

 1. Autorització de la distribució de la línia T8241000 (Compensació per reducció taxes universitàries) entre les universitats públiques en 2020, amb una dotació de 19.798.673,39 €.
 2. Autorització de subscripció del conveni marc amb l'Associació Intramurs per al foment i l'intercanvi d'experiències en la docència, la investigació i la cultura.
 3. Autorització de subscripció del conveni marc amb l'Associació València capital del disseny 2022 per a centres de formació en disseny.

DECRETS

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 1. Decret de concessió a Ernest LLuch Martín i Manuel Broseta Pont, a titol pòstum, i a Save the Children per la Defensa dels drets i llibertats constitucionals de 2020.

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 1. Decret d'aprovació de l'oferta d'ocupació pública de 2020 per a personal gestionat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 1. Decret de regulació de la distribució d'assegurances en la Comunitat Valenciana.

 

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

 1. Decret de regulació dels preus públics dels productes cartogràfics impresos de l'Institut Cartogràfic Valencià.

CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

 1. Decret sobre règim transitori de les retribucions addicionals del professorat universitari de les universitats públiques valencianes, regulades en el Decret 174/2002.
 2. Decret d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa de subvenció a la "Fundació Unitat ELLIS Alacant" per a investigació de base en intel·ligència artificial per a la lluita contra la COVID-19 amb una dotació de 120.000,00 €.

ACORDS DE JUNTA D'ACCIONISTES

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 1. Sense solució de continuïtat, el Consell, constituït en Junta General d'accionistes amb caràcter universal de Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SAU, adopta els acords següents:
 • Modificació dels estatuts;
 • i atorgament de facultats per a executar-los.

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 09:55 hores. L'acta s'aprova en aquesta sessió.

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].