Visualització de contingut web

Acords polítics de govern

 

Font: òrgan competent en matèria de transparència
Data de creació: novembre 2019
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data d'actualització: febrer 2021
Fonament: art. 14.1.c) 2º de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador núm. 16 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional