Visor de contenido web

Declaraciones Institucionales

Aquí puede consultar las últimas declaraciones institucionales del Consell. También puede utilizar el buscador de declaraciones institucionales hechas por el Consell desde el 2006 introduciendo una palabra clave del título o tema de interés.

« Atrás

Declaració institucional per la igualtat salarial

Declaració institucional per la igualtat salarial

Órgano: Consell

Fecha: 22/02/2019
Localidad: ALACANT

Temas: Igualtat; Génere, salaris; retribucions ;


Texto:

Declaració institucional per la igualtat salarial

En 2011 es va establir  a Espanya el dia 22 de febrer com al «dia de la igualtat salarial entre dones i homes», per tal de sensibilitzar la ciutadania sobre esta greu discriminació de gènere.

Una lluita que reivindiquen entitats feministes, sindicats i especialment EVAP/BPW a través de la campanya Equal Pay, Equal Day, des de fa 10 anys, en favor de la no discriminació salarial i d'oportunitats de les dones en el mercat laboral. Una discriminació que persevera en la nostra societat i contra la que cal seguir lluitant des de tots els àmbits.

El Consell dintre de les seues competències en polítiques de promoció de l'ocupació, ha implementat diverses mesures per la lluita contra la discriminació laboral de les dones. En tots els programes de foment de la contractació (AVALEM) s'aplica de forma transversal la discriminació positiva. Així, les ajudes per a contractar una dona són del 100% i 20 punts percentuals més que a un home.

La Generalitat ha posat en marxa el segon Pla d'igualtat de la Funció Pública, així com l'augment dels permisos paternitat, i l'increment del nombre d'agents en la xarxa d'igualtat. Totes elles mesures que incideixen directament en la reducció de l'escletxa salarial.

A més, el Consell ha impulsat la Mesa per a la Igualtat Salarial i contra la feminització de la pobresa, integrada per representants de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, i de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, així com sindicats, patronal, entitats feministes i grups parlamentaris, amb la finalitat de definir línies estratègiques i mesures concretes per combatre la bretxa salarial, entre altres desigualtats.

Altra de les mesures fonamentals ha estat l'elaboració d'un estudi exhaustiu sobre la desigualtat i l'escletxa salarial i de gènere, que permetrà el disseny de les polítiques per a la lluita contra la bretxa salarial.

D'altra banda, no hem d'oblidar que l'escletxa salarial aborda només la part de la feina retribuïda, mentre que les tasques de reproducció, cura i sosteniment de la vida, continua recaient majoritàriament en les dones. Per aquesta raó, a més el Consell ha impulsat el primer congrés sobre corresponsabilitat i nous usos del temps, per tal d'afrontar esta part de l'ocupació que també recau sobre les dones. Així com les primeres jornades «Totes Fem Empresa», per aprofundir en les mancances i les mesures necessàries per posar fi a aquesta discriminació.

El Consell  considera fonamental seguir lluitant contra tots els tipus de discriminació que atempten contra els drets de les dones, per aquesta raó, en el Dia per la Igualtat Salarial, s'uneix a tots els actes que denuncien l'escletxa salarial i es compromet a continuar amb la lluita per a la seua eradicació.

 

Pie de página

Fuente: Oficina del Secretariado del Consell
Fecha de creación: marzo 2019
Periodicidad: cada vez que se produzca una declaración
Fecha de actualización: de acuerdo con la última declaración publicada
Fundamento: art. 37.2 del Decreto 105/2017, de 28 de julio, del Consell, de desarrollo de la Ley 2/2015, de 2 de abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)