Visor de contenido web

Declaraciones Institucionales

Aquí puede consultar las últimas declaraciones institucionales del Consell. También puede utilizar el buscador de declaraciones institucionales hechas por el Consell desde el 2006 introduciendo una palabra clave del título o tema de interés.

« Atrás

Declaració institucional amb ocasió del Dia mundial de la justícia social

Declaració institucional amb ocasió del Dia mundial de la justícia social

Órgano: Consell

Fecha: 21/02/2020
Localidad: ALACANT

Temas: Serveis socials, igualtat, justicia social ;


Texto:

Declaració institucional amb ocasió del Dia mundial de la justícia social

Des de 2007, l'Assemblea General de Nacions Unides celebra el 20 de febrer el Dia Mundial de la Justícia Social. La resolució aprovada per l'ONU el 26 de novembre de 2007 reconeix la necessitat de continuar consolidant la labor de la comunitat internacional encaminada a erradicar la pobresa i promoure l'ocupació plena i el treball decent, la igualtat entre els sexes i l'accés al benestar social i la justícia social per a totes les persones. Reconeix també que, per a sostindre el desenvolupament social i la justícia social, és necessari un creixement econòmic de base àmplia i sostingut, en el context del desenvolupament sostenible. I tots aquests compromisos, recorda que s'han de recolzar en sistemes econòmics basats en els principis de la justícia, l'equitat, la democràcia, la participació, la transparència, la rendició de comptes i la inclusió.

 

El Consell es veu íntimament identificat en el principis i accions polítiques del Dia Internacional de la justícia social. Una societat inclusiva es aquella en la qual qualsevol persona pot accedir a qualsevol espai, on els col.lectius o sectors de la societat que han estat discriminats durants massa anys, ara tenen drets. També la justícia social significa que l'accés als serveis socials, a una vivenda digna o a un treball digne, no siguen un privilegi. És per això que el Consell, basant-se en estos principis d'acció política, va ser pioner en Espanya, amb la Llei 3/2019 de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana, en declarar els serveis socials universals i d'interès general, al mateix nivell que la sanitat o l'educació.

La Llei 8/2017 integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere en la Comunitat Valenciana i la Llei 23/2018 de igualtat de les persones LGTBI atorga drets a col·lectius que han patit discriminació per raó de la seua identitat i avança cap a una societat on les llibertats fonamentals són respectades, indispensables per a la justícia social.

La Generalitat crearà l'Observatori del Treball Decent, que naix del diàleg social i amb l'objectiu de combatre l'economia submergida, la feminització de la pobresa i la precarietat laboral. També la reforma fiscal duta a terme en 2017 va fer que la fiscalitat en la Comunitat Valenciana siga més justa i armònica amb les possibilitats de cada persona per construïr una societat on el benestar estiga a l'abast de qualsevol.

 

Per tot això, el Consell s'adhereix als principis del Dia Internacional de la justícia social i es compromet a seguir desenvolupant polítiques que suposen l'erradicació de la pobresa, promoure l'ocupació plena i el treball decent, la igualtat entre els sexes i l'accés al benestar social i la justícia social per a totes les persones. La futura llei d'accessibilitat universal, ja en fase de consulta prèvia, o la nova llei d'igualtat, seran dos pilars més per a que la justícia social siga una realitat al nostre territori.

Pie de página

Fuente: Oficina del Secretariado del Consell
Fecha de creación: marzo 2019
Periodicidad: cada vez que se produzca una declaración
Fecha de actualización: de acuerdo con la última declaración publicada
Fundamento: art. 37.2 del Decreto 105/2017, de 28 de julio, del Consell, de desarrollo de la Ley 2/2015, de 2 de abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)