Visor de contenido web

Actividades de influencia

17/10/2022 12:00

REUNIÓ AMB FONTILLES

  • Tipo de reunión o contacto: Reunión presencial o telemática
  • Grupos de interés:
  • Asuntos tratados: - Interés a preparar la documentació relativa a l'atenció de persones amb trastorn de l'espectre autista i indiquem les nostres consideracions que es poguera veure afectat el procés d'autorització i la inquietud quant a la convivència de dos col·lectius diferents. I podem facilitar solucions a aquesta convivència, que els exposarem en la reunió. - Per a donar compliment a les indicacions de la Conselleria, ens seria molt útil que ens ajudaren en: 1.- La manera de sol·licitar 22 places per a tendir a persones de trastorn d'espectre autista, això és, com articulem la sol·licitud en el procediment obert, segons la resolució del 21 de juny de 2022, i 2.- Orientació quant a un model terapèutic, per a incorporar-lo a la sol·licitud de places, la qual cosa ens seria de summa utilitat i suposaria un considerable estalvi de temps. - Agrairíem que ens pogueren facilitar totes dues qüestions per a, com més prompte millor, continuar amb el procés de sol·licitud d'adjudicació de places en la manera que se'ns ha indicat.
  • Documentos: No consta documentación aportada

Intervinientes de la Administración

ALTO CARGO:
  • ELENA ALBERT ROBERTO
    • Cargo: DG DE DIVERSIDAD FUNCIONAL Y SALUD MENTAL
PERSONAL EMPLEADO PÚBLICO:
Registro 638 de 690