Visor de contenido web

Actas

Aquí encontrará las actas de las reuniones del pleno del Consell de la Generalitat.

Consulte las notas de prensa elaboradas por el Gabinete de Comunicación (enlaza a página web externa).

 

Fuente: Oficina del Secretariado del Consell
Fecha de creación: septiembre 2017
Fecha de actualización: de acuerdo con la fecha de realización de las reuniones
Periodicidad: en el plazo de 15 días hábiles desde la celebración de la reunión
Fundamento jurídico: art. 9.3.1.a) de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) y el art. 28 del Decreto 105/2017, de 28 de julio, del Consell, de desarrollo de la Ley 2/2015, de 2 de abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)

Idioma: en la lengua en que se encuentren redactadas

« Atrás

ACTA DEL CONSELL 26/02/2021

ACTA DEL CONSELL 26/02/2021

Órgano: Consell

Fecha: 26/02/2021
Localidad: VALÈNCIA

Temas: Organització GVA, Justícia, Relacions amb les Corts, Transports, Serveis socials, Esports, Igualtat, Pressupost públic, Assistència jurídica, Tributs, Sanitat, Economia, Medi ambient, Finançament, Mitjans de comunicació social, Salut pública, Infraestructures, Cooperació al desenvolupament; COVID-19, Estat d'alarma (RD 926/2020); Declaració institucional ;


Texto:

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

26 DE FEBRER DE 2021

REUNIÓ ORDINÀRIA

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 26 de febrer de 2021 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió ordinària del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Rubén Martínez Dalmau

Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,

vicepresident segon

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

Sr. Vicent Marzà i Ibáñez

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Mireia Mollà Herrera

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural,

Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Sr. Arcadi España García

Conseller de Política Territorial,

Obres Públiques i Mobilitat

Sra. Carolina Pascual Villalobos

Consellera d'Innovació, Universitats,

Ciència i Societat Digital

Sra. Rosa Mª Pérez Garijo

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació

i Qualitat Democràtica

 

El president obri la sessió a les 09:20 hores amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

 

 

ACORDS

 

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 

 1. Assignació d'iniciatives parlamentàries.
 2. Autorització de subscripció del conveni amb la CVMC per a la cessió de l'arxiu audiovisual d'RTTV, SA.

 

 

 

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 

PROPOSTA CONJUNTA: CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA; CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA:

 1. Declaració institucional de suport a la proposta de democratitzar l'accés a la prevenció i el tractament de la COVID-19 a tot el món:

 

El 17/02/2021 la Comissió Mixta d'Atenció i Acolliment a Persones Refugiades i Desplaçades entre la Generalitat i les entitats del tercer sector especialitzades en migració, asil i drets humans va aprovar donar suport a la proposta d'Amnistia Internacional de sumar-se a la campanya, recolçada per aquesta organització, a més d'altres col·lectius i ONG, sobre l'exempció de les disposicions de l'Acord sobre els Aspectes dels Drets de Propietat Intel·lectual relacionats amb el Comerç (ADPIC) per a la prevenció, la contenció i el tractament de la COVID-19 en la reunió del Consell General de l'Organització Mundial del Comerç que se celebrarà els dies 10 i 11 de març de 2021.

 

El Consell amb aquesta declaració institucional busca incidir en el sentiment majoritari de la societat valenciana que durant els llargs mesos d'aquesta pandèmia ha defensat que d'aquesta situació havíem de sortir millors persones i amb una societat més cohesionada i justa. Sens dubte, res d'això serà possible si, com denunciava el director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), sumant-se a aquesta iniciativa de la mà d'un grup de persones expertes independents de les Nacions Unides, "L'egoisme d'uns pocs països respecte a les vacunes és contraproduent i perjudicial per al conjunt de la humanitat". Perquè, com bé explica la mateixa OMS, a part de la perspectiva dels drets humans que cal salvaguardar, com solució enfront de la crisi de salut pública que estem vivint, la pandèmia ha de contindre's i tractar-se en tot el planeta.

 

Afortunadament, en un temps rècord, des de la mirada tant científica com històrica, hem aconseguit disposar de diferents vacunes per a fer front al coronavirus SARS-CoV-2. No obstant això, l'actual escassetat mundial de vacunes i la falta d'agència pública mundial que puga donar resposta ha impulsat diferents acords bilaterals entre els països rics i la indústria privada farmacèutica per a la compra anticipada de milers de milions de dosis de les vacunes per a la seua població, excloent d'aquesta resposta desigual a la població dels països empobrits.

 

L'escassetat també es veu agreujada per les proteccions a la propietat intel·lectual que limiten la fabricació i subministrament de les vacunes. Contràriament al que afirmen alguns estats, com denuncia Amnistia Internacional, l'actual règim de propietat intel·lectual no ha aconseguit proporcionar els productes COVID-19 en quantitats suficients als qui més ho necessiten en el moment oportú. Molt més en un context d'emergència sanitària, els contrapesos existents de flexibilitat no són suficients ni àgils, com ja denúncia la comunitat científica, doncs requereix aplicar-se cas per cas i abasta només diferents aspectes de la propietat intel·lectual, com les patents, els drets d'autor, disseny industrial o la informació no divulgades.

 

Per tot això, el Consell:

Insta al govern d'Espanya perquè done suport a la proposta d'una exempció de determinades disposicions de l'Acord sobre els ADPIC (Aspectes dels Drets de Propietat Intel·lectual relacionats amb el Comerç) per a la prevenció, la contenció i el tractament de la COVID-19 en la propera reunió de l'Organització Mundial del Comerç.

 

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 

 1. Presa de coneixement de la liquidació del Pressupost de la Generalitat de 2020.
 2. Acord de pròrroga de l'adhesió al «Compartiment Fons de Liquiditat Autonòmica» dels Fons de finançament a comunitats autònomes per a 2021.

PROPOSTA CONJUNTA: CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT; CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL:

 1. Autorització de subscripció de l'acord intradministratiu entre les conselleries d'Hisenda i Model Econòmic; de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat; i d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball; i l'Institut Valencià de Finances per a la gestió del «Fons Valencià de Resiliència» com a instrument financer adscrit al fons FININVAL, amb una dotació de 10.100.000,00 €.
 2. Autorització de subscripció del conveni entre l'ATV i el Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya per a la consulta de la titularitat real de societats mercantils.

 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 

 1. Autorització de subscripció del conveni amb el Consell Valencià de Col·legis d'Advocats sobre assistència jurídica gratuïta; accés a la justícia; torn d'ofici; assistència lletrada; funcionament dels serveis d'orientació jurídica (SOJ); i formació en 2021 amb una dotació de 41.019.200,00 €.
 2. Autorització de subscripció del conveni amb el Consell Valencià de Col·legis de Procuradors sobre assistència jurídica gratuïta; accés a la justícia; torn d'ofici; formació; i funcionament dels col·legis en 2021, amb una dotació de 6.353.900,00 €.

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 

 1. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació PE 176/2021 pel servei d'exploracions radiodiagnòstiques en el Departament de Salut de Castelló per import de 84.700,00 € (IVA inclòs).
 2. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació 165/2021 de les obres d'ampliació de l'Hospital Clínic Universitari de València per la COVID-19 per import estimat de 50.000.000,00 € (IVA inclòs).

PROPOSTA CONJUNTA: CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA:

 1. Acord sobre exclusió de llicència ambiental a les obres d'ampliació de l'Hospital Clínic Universitari de València.
 2. Autorització de subscripció del conveni amb la Reial Acadèmia de Medicina de la Comunitat Valenciana per al seu funcionament en 2021 amb una dotació de 30.000,00 €.

 

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

 

 1. Autorització de subscripció del conveni amb l'Associació Europea de Vies Verdes (EGWA) i la Fundació dels Ferrocarrils Espanyols (FFE) per a l'organització del 10é Premi Europeu de Vies Verdes i actes relacionats, amb una dotació de 37.375,00 €.

 

CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

 

 1. Autorització de subscripció del conveni amb el Ministeri d'Hisenda, l'Ajuntament d'Alacant, l'Autoritat Portuària d'Alacant, SPTCV, SAU, i la Fundació "Alacant, Port d'Eixida de la Volta al Món a Vela" de creació de la Comissió de l'esdeveniment «Alacant 2021, Eixida de la Volta al Món a Vela».

 

DECRETS

 

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 

 1. Decret de regulació del Mapa de serveis socials de la Comunitat Valenciana.
 2. Decret de regulació de l'Acolliment familiar.

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 

 1. Decret de regulació del Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana.

 

DECRETS LLEI

 

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

PROPOSTA CONJUNTA: CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC:

 1. Decret llei de mesures urgents per a impulsar l'execució d'obres i infraestructures per fer front a la pandèmia COVID-19.

 

FORA DE L'ORDRE DEL DIA:

El Consell acorda, fora de l'ordre del dia, els assumptes següents:

 

ACORDS

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 

 1. Autorització de la modificació pressupostària exp. 06.002/21-014:

Autorització de transferències de crèdit des dels capítols 1 i 2 de la secció 20, programa 612.60 "Despeses Diverses" al capítol 1 de les conselleries d'Hisenda i Model Econòmic; Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat; Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball; Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica; i Justícia, Interior i Administració Pública; i al capítol 2 d'aquesta última, per reforçar els mitjans personals i materials per a incentivar l'activitat económica, per a altres necessitats sobrevingudes a conseqüència de la COVID-19, i per al programa de xoc dels procediments sancionadors conseqüència de la COVID-19.

 

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 10:10 hores. L'acta s'aprova en aquesta sessió.

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].