Viatges

 
Consulte los viajes de cada alto cargo

Listado de viajes y desplazamientos fuera de la Comunitat Valenciana realizados por los altos cargos del Consell en el ejercicio de su función, indicando fecha, destino, transporte, acompañantes y gastos. El listado de viajes de los anteriores gobiernos está disponible en hojas de cálculo, agrupadas por legislaturas: IX Legislatura (junio 2015 - junio 2019) (descargar ODS) | X Legislatura (junio 2019 - junio 2023) (descargar  .xlsx).

 

Viatges

 

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona els viatges dels alts càrrecs
Data d'actualitzaciódel text: octubre 2023
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: octubre 2015
Fonament jurídic: art. 15.5 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 35.2 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa1111 i dccaa1212 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 3 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional