Web Content Display

Normativa vigent

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) és el mitjà pel qual es difonen les normes, resolucions, actes i anuncis, la publicació dels quals resulta obligatòria per establir-lo així una disposició legal o reglamentària.

És un mitjà d'informació quotidià i un instrument essencial de seguretat i garantia jurídica que possibilita que es puguen conéixer les normes des del mateix moment de la seua publicació.

 

Font: Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
Data d'actualització: no consta, enllaça a pàgina web externa 
Data de creació: octubre 2015
Fonament: art. 9.2.1.a de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015)