Web Content Display

Donacions COVID-19

La Generalitat ha rebut donacions realitzades per persones i empreses que han manifestat la seua voluntat de col·laborar en la lluita contra la pandèmia de la COVID-19. Per a una major transparència, traçabilitat i claredat, la Generalitat ha habilitat un compte únic i exclussiu per a les donacions relacionades amb aquesta enfermetat.

Fins el dia 14 de desembre de 2020 la Generalitat ha rebut 1.237.527,67 euros en donacions privades. Baixe la data i l'import de les aportacions realitzades en format reutilitzable (format ODS) (04.01.2021).

Pot col·laborar fent un donatiu per transferència bancària en el compte de la Generalitat Valenciana: IBAN ES03 2100 8681 5002 0009 0086

Les donacions d'equipament i subministraments relacionats amb la lluita contra la COVID-19 que tinguen la consideració de béns mobles es consideraran acceptades per la seua mera recepció per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Les donacions de béns immobles seran acceptades per la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. Els immobles podran destinar-se directament a la lluita contra la COVID-19 o alienar-se i aplicar el producte obtingut a aquesta finalitat.

Les quantitats obtingudes per aquestes vies queden afectades al finançament exclusiu de les despeses derivades de la crisi provocada per la COVID-19 i podran destinar-se a atendre despeses com ara equipaments i infraestructures sanitàries, material, subministraments, contractació de personal, investigació i qualsevol altre que puga contribuir a reforçar les capacitats de resposta a la crisi derivada d'aquesta enfermetat.

Respecte als beneficis fiscals i els efectes formals de les donacions consulte el  comunicat de l'Agència Tributària.

En l'adreça de correu electrònic pot resoldre dubtes i canalitzar adequadament les peticions: donacions.coronavirus@gva.es

D'altra banda, si té una empresa que pot contribuir amb solucions o capacitat per a la fabricació i subministre de productes relacionats amb l'emergència sanitària provocada per la COVID-19 consulte la plataforma que promou l'IVACE, Institut de Competitivitat Empresarial i REDIT, Xarxa d'Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana.

 

Font: departaments i sector públic instrumental de la Generalitat
Data d'actualització: gener 2021
Periodicitat: - - -
Data de creació: maig 2020 
Fonament: iniciativa del departament amb competències en transparència. Les donacions es regulen en l'article 4 del Decret Llei 4/2020, de 17 d'abril, del Consell, de mesures extraordinàries de gestió econòmica financera per fer front a la crisi produïda per la COVID-19 (DOGV núm. 8794, de 21.04.2020) i els articles 39 i 43 de la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat. Indicador dgacovid4112 de l'índex de transparència en la gestió del COVID-19 en la Comunitat Valenciana de Dyntra