Web Content Display

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

dia.anterior Monday, 8 March 2021 dia.siguiente

Secretario Autonómico de Participación y Transparencia

09:00

Reunión

Reunión de Coordinación de la SA

València (Valencia)

Secretaria Autonómica de Cooperación y Calidad Democrática

09:15

Reunión

Reunión preparación Comisión Asesora Permanente, con la directora general de Cooperación y Subdirectora de Cooperación (telemática)

València (Valencia)

Directora General de Cooperación Internacional al Desarrollo

09:30

Reunión

Reunión planificación comisión asesora permanente con la subdirectora, la Secretaria Autonómica y asesor SA.

València (Valencia)

Subsecretario de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática

10:00

Reunión

Reunión con El Delegado de Protección de Datos de la GV, la Secretaria General Administrativa y la Jefe del Servicio de Contratación y Asuntos Generales

València (Valencia)

Director General de Transparencia, Atención a la Ciudadana y Buen Gobierno

10:00

Reunión

Reunión equipo de STAP Datos Abiertos

València (Valencia)

Consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática

10:30

Reunión

Reunión telemática con el director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana.

València (Valencia)

Secretario Autonómico de Participación y Transparencia

11:00

Reunión

Reunión OCCI

València (Valencia)

Consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática

11:30

Reunión

Reunión con la secretaria autonómica de Cooperación y Calidad Democrática.

València (Valencia)

Secretaria Autonómica de Cooperación y Calidad Democrática

11:30

Reunión

Reunió amb la Consellera.

València (Valencia)

Consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática

12:30

Reunión

Reunión con el secretario autonómico de Participación y Transparencia y la directora general de Participación Ciudadana.

València (Valencia)

Secretario Autonómico de Participación y Transparencia

12:30

Reunión

Reunión con la Consellera y la DG de Participación Ciudadana

València (Valencia)

Directora General de Participación Ciudadana

12:30

Reunión

Reunión con la consellera

València (Valencia)

Secretaria Autonómica de Cooperación y Calidad Democrática

16:00

Entrevista a medios de comunicación

Entrevista Diario Información Alicante

Alicante (Alicante)

Secretario Autonómico de Participación y Transparencia

17:00

Reunión

Reunión con la Asociación Vecinos del Raval y Calles Adyacentes de Elche

València (Valencia)