Web Content Display

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

dia.anterior Monday, 8 March 2021 dia.siguiente

Secretario Autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural

09:00

Consejo de Dirección de la Conselleria

Consejo de Dirección de la Secretaria Autonómica

València (Valencia)

Director General de Agricultura, Ganderia y Pesca

09:00

Reunión

Consejo de Dirección de la S.A.

València (Valencia)

Director General de Desarrollo Rural

09:00

Consejo de Dirección de la Conselleria

Reunión del Consejo de Dirección de la Secretaria Autonómica de Agricultura y Desarrollo Rural

València (Valencia)

Directora General de Política Agraria Común (PAC)

09:00

Consejo de Dirección de la Conselleria

Consejo de dirección de la Secretaría Autonómica

València (Valencia)

Secretaria Autonómica de Emergencia Climática y Transición Ecológica

09:45

Reunión

Consejo de dirección de la Secretaria Autonómica

València (Valencia)

Director General de Calidad y Educación Ambiental

09:45

Reunión

Consejo de Dirección Secretaria Autonómica Emergencia Climática

València (Valencia)

Director General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental

09:45

Consejo de Dirección de la Conselleria

Consejo de Dirección de la Secretaria Autonómica

València (Valencia)

Director General de Transición Ecológica

09:45

Reunión

Reunión Consejo de Dirección de la Sa

València (Valencia)

Directora General del Cambio Climático

09:45

Consejo de Dirección de la Conselleria

Consejo de Dirección Secretaría Autonómica

València (Valencia)

Director General de Agricultura, Ganderia y Pesca

10:00

Reunión

Reunió Presidentes Federaciones Provinciales de Pescadores

València (Valencia)

Directora General del Cambio Climático

10:00

Reunión

PIMA Adapta Costas

València (Valencia)

Secretario Autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural

10:30

Reunión

Reunión de coordinación Subdirectora AVFGA

València (Valencia)

Director General de Agricultura, Ganderia y Pesca

11:00

Reunión

Reunión D.G. de Calidad y Educación Ambiental

València (Valencia)

Director General de Calidad y Educación Ambiental

11:00

Reunión

Reunión con el Director General Agricultura, Ganadería y pesca

València (Valencia)

Secretaria Autonómica de Emergencia Climática y Transición Ecológica

12:00

Consejos/Comisiones/Juntas (Órganos Colegiados)

Consión Sectorial de Medio Ambiente (MITECO)

València (Valencia)

Director General de Calidad y Educación Ambiental

12:00

Reunión

Reunión telemática Dg Medio Natural e Iberdrola

València (Valencia)

Director General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental

12:00

Reunión

Reunión con Delegado de Iberdrola en la Comunitat Valenciana

València (Valencia)

Consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica

13:00

Otros

Charla "Mujer y Transición Ecológica". Webex.

València (Valencia)

Secretaria Autonómica de Emergencia Climática y Transición Ecológica

13:00

Otros

Charla Mujer y Transición Ecológica

València (Valencia)

Director General de Agricultura, Ganderia y Pesca

13:00

Reunión

Reunión con EIFFAGE Infraestructuras

València (Valencia)

Director General de Calidad y Educación Ambiental

13:30

Reunión

Reunión telemática Valoriza Medio Ambiente

València (Valencia)

Secretaria Autonómica de Emergencia Climática y Transición Ecológica

15:00

Otros

Mesa redonda Telemática: Día de la Mujer en la Sección Secundaria de Alpuente (IES)

València (Valencia)

Directora General de Política Agraria Común (PAC)

17:00

Reunión

Mesa técnica monográfica sobre nuevas vías control HLB

València (Valencia)