Web Content Display

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

dia.anterior Monday, 8 March 2021 dia.siguiente

Secretario Autonómica de Educacióny Formación Profesional

10:00

Entrevista a medios de comunicación

Entrevista telefónica en Magazine Plaza Radio

València (Valencia)

Subsecretaria de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

10:00

Reunión

Reunión con DG Personal Docent y DT Valencia

València (Valencia)

Secretaria Autonómica de Cultura y Deporte

10:30

Presentación

Presentación del Informe "Mujer y Deporte en la CV"

València (Valencia)

Director General de Deporte

10:30

Presentación

Presentación informe "Deporte y Mujer en la Comunitat Valenciana. Género, desigualdades deportivas y buenas prácticas para la igualdad"

València (Valencia)

Director General de Deporte

12:00

Otros

Sorteo del programa de competición del Eurobasket Femenino 2021

València (Valencia)

Director General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial

12:00

Presentación

Jornada informativa Dual APAFCV (streaming)

València (Valencia)