Web Content Display

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

dia.anterior Thursday, 22 April 2021 dia.siguiente

Directora General de Cooperación Internacional al Desarrollo

09:30

Reunión

Reunión ponencia técnica V Plan Director

València (Valencia)

Consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática

10:00

Corts (Pleno/ Comisiones/ Junta de Síndics)

Asistencia al Pleno de Les Corts.

València (Valencia)

Secretaria Autonómica de Cooperación y Calidad Democrática

10:00

Reunión

Reunión con el Presidente de la Asociación de Juristas Valencianos y el director general de Calidad Democrática.

València (Valencia)

Secretario Autonómico de Participación y Transparencia

10:00

Jornadas/Congresos/Seminarios

Encuentro virtual "prioridades TIC de les AAPP en la Generalitat Valenciana

València (Valencia)

Director General de Calidad Democrática, Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno

10:00

Reunión

Reunión cpn la Secretaria Autonómica de Cooperación y Calidad Democrática i el Presidente de la Asociación de Juristas Valencianos

València (Valencia)

Director General de Transparencia, Atención a la Ciudadana y Buen Gobierno

10:00

Jornadas/Congresos/Seminarios

Jornadas SOCINFO

València (Valencia)

Directora General de Cooperación Internacional al Desarrollo

11:00

Reunión

Reunión con la Agencia Alberto Pla. Organización proyecto de comunicación Coopercafe.

València (Valencia)

Secretario Autonómico de Participación y Transparencia

11:30

Presentación

Presentación Proyecto Reconstrucción Comarcal en el Castillo de Alaquas Fundación Horta Sud

Alaquàs (Valencia)

Directora General de Participación Ciudadana

11:30

Presentación

Presentación del proyecto de reconstrucción comarcal #SeràHortaSud

Alaquàs (Valencia)

Consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática

12:30

Rueda de prensa

Participación en la rueda de prensa organizada por la Coordinadora de Memoria Histórica.

València (Valencia)

Secretaria Autonómica de Cooperación y Calidad Democrática

12:30

Rueda de prensa

Asistencia ala Rueda de prensa de la Coordinadora Memoria.

València (Valencia)

Director General de Calidad Democrática, Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno

12:30

Rueda de prensa

Rueda de prensa Coordinadora Memoria

València (Valencia)

Secretaria Autonómica de Cooperación y Calidad Democrática

13:00

Consejos/Comisiones/Juntas (Órganos Colegiados)

Asistencia a la Comisión de Secretarios Autonómicos y Subsecretarios.

València (Valencia)

Secretario Autonómico de Participación y Transparencia

13:00

Comisión Secretarios y Subsecretarios

Comisión Secretarios/as i Subsecretarios/as

València (Valencia)

Subsecretario de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática

13:00

Comisión Secretarios y Subsecretarios

Reunión de la Comisión de Secretarios y Subsecretarios

València (Valencia)

Secretario Autonómico de Participación y Transparencia

13:30

Reunión

Reunión con el DG de Transparencia, Atención a la Ciudadanía y Buen Gobierno

València (Valencia)

Consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática

14:00

Reunión

Reunión con representantes de la Coordinadora Valenciana de ONGD.

València (Valencia)

Secretaria Autonómica de Cooperación y Calidad Democrática

14:00

Reunión

Reunión con la Coordinadora Valenciana de ONGD´S

València (Valencia)

Directora General de Cooperación Internacional al Desarrollo

14:00

Reunión

Reunión institucional con la Consellera y la Dirección de CVONGD.

València (Valencia)

Subsecretario de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática

17:00

Jornadas/Congresos/Seminarios

Jornada El papel de las profesiones en la transformación: fondos europeos de recuperación

València (Valencia)

Subsecretario de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática

19:00

Presentación

Presentación libro: La batalla de Levante. Una victoria silenciada

València (Valencia)