Web Content Display

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

dia.anterior Thursday, 22 April 2021 dia.siguiente

Director General de Agricultura, Ganderia y Pesca

08:00

Visita

Visita biofábrica Caudete de las Fuentes.

Caudete de las Fuentes (Valencia)

Directora General de Política Agraria Común (PAC)

09:00

Reunión

Reunión DGPAC-DG Innovación

València (Valencia)

Consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica

10:00

Corts (Pleno/ Comisiones/ Junta de Síndics)

Pleno de Les Corts.

València (Valencia)

Secretaria Autonómica de Emergencia Climática y Transición Ecológica

10:00

Reunión

Reunión con la directora general de Cambio Climàtico

València (Valencia)

Director General de Desarrollo Rural

10:00

Reunión

Reunión con FEDACOVA i la Asociación de Fabricantes de Horchata de Valencia

València (Valencia)

Director General de Transición Ecológica

11:00

Reunión

Reunión con la D.G de Insdustria, Energía y Minas y Subd. General

València (Valencia)

Subsecretario de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica

13:00

Comisión Secretarios y Subsecretarios

Comisión Secretarios Autonómicos y Subsecretarios.

València (Valencia)

Directora General de Política Agraria Común (PAC)

16:00

Reunión

Reunión con DG Medio Natural y Sector Arroz

València (Valencia)

Consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica

17:00

Reunión

"Rol ambiental en la instalación fotovoltaica", con la Federación Valenciana de Municipios y provincias (comarcas de Castellón). Webinar.

València (Valencia)

Secretaria Autonómica de Emergencia Climática y Transición Ecológica

17:00

Otros

Encuentro en Línea "ROL AMBIENTAL EN EL DESPLIEGUE DE RENOVABLES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA - Castellón

València (Valencia)

Director General de Transición Ecológica

17:00

Presentación

Encuentro en linea Rol Ambiental en el Desplegamiento de renovables a la Comunitat Valenciana municipios de las comarcas de Castelló

València (Valencia)

Directora General de Política Agraria Común (PAC)

18:00

Jornadas/Congresos/Seminarios

Jornada difusión AVA-ASAJA proyectos PODA-VALE y NANO-*BT

València (Valencia)

Directora General de Política Agraria Común (PAC)

19:00

Jornadas/Congresos/Seminarios

Jornada PAC cooperativas vitivinícolas

València (Valencia)