Web Content Display

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

dia.anterior Thursday, 22 April 2021 dia.siguiente

Directora General de Personal Docente

09:00

Conferencia

Candaidato por el PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid

València (Valencia)

Conseller de Educación, Cultura y Deporte

10:00

Corts (Pleno/ Comisiones/ Junta de Síndics)

Pleno de Les Corts.

València (Valencia)

Secretario Autonómica de Educacióny Formación Profesional

10:00

Reunión

director general de Formación Profesional y Enseñanzas de Regimen General y la Subdirectora General de Inclusión Educativa

València (Valencia)

Director General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial

10:00

Reunión

Reunión Secretario Autonómico de Educación y Formación Profesional y la Subdirectora General de Inclusión Educativa

València (Valencia)

Director General de Infraestructuras Educativas

10:00

Reunión

Reunión por videoconferencia con el Ayuntamiento de Polop

València (Valencia)

Director General de Centros Docentes

11:00

Reunión

Director general del Grupo Planeta y la directora general de Innovación Educativa y Ordenación.

València (Valencia)

Director General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial

11:00

Reunión

videoconferencia FACSA / IES Politècnic de Castelló de la Plana

València (Valencia)

Director General de Infraestructuras Educativas

11:00

Reunión

Reunión con el Ayuntamiento de Torreblanca

València (Valencia)

residenta del Consell Escolar de la Comunidad Valenciana

11:00

Jornadas/Congresos/Seminarios

Webinar: Nueva Ley de FP. Orientación profesional a lo largo de la vida

València (Valencia)

Directora General de Personal Docente

11:30

Mesa Sectorial

MesaSectorial de Educación

València (Valencia)

Secretaria Autonómica de Cultura y Deporte

12:00

Otros

Asistencia la charla "Influyen las series en el comportamiento de los jóvenes?" dentro del Festival Labdeseries

València (Valencia)

Secretario Autonómica de Educacióny Formación Profesional

12:00

Reunión

Director General de la DGTIC, director general de Centros Docentes, Director General de Formación Profesional y Enseñanzas de Regimen Especial

València (Valencia)

Director General de Centros Docentes

12:00

Reunión

Reunión con el Secretario Autonómico de Educación y FP, DG de Tecnologías de la Información, DG de FPEERE, SG de Formación del Profesorado, SG de Innovación Tecnológica y Jefe de Servicio de Informática para la Gestión Educativa. Sala de juntas.

València (Valencia)

Director General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial

12:00

Reunión

Reunión con SA Educación y Formación Profesional, Director General de la DGTIC, Director General de Centros Docentes

València (Valencia)

Director General de Infraestructuras Educativas

12:00

Reunión

Reunión con el Ayuntamiento de la Vall d'Uixó

València (Valencia)

Subsecretaria de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

13:00

Comisión Secretarios y Subsecretarios

Comisión SS.AA. y Subsecretarios

València (Valencia)

Director General de Centros Docentes

13:00

Mesa

Mesa Intersectorial de Nutrición. VIDEOCONFERENCIA.

València (Valencia)

Director General del Instituto Valenciano de Cultura

13:00

Reunión

Reunión con el alcalde de Betxi, Alfred Remolar

Betxí (Castellón)

Director General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial

16:00

Reunión

Videoconferencia Virtual Lemon

València (Valencia)

Director Gerente del Consorcio Espacial Valenciano (VSC)

Reunión

Reunión Abogacía General del Estado (10:00-11:00)

València (Valencia)

Director Gerente del Consorcio Espacial Valenciano (VSC)

Reunión

Reunión Agencia Espacial Europea (11:00-11:30)

València (Valencia)

Director Gerente del Consorcio Espacial Valenciano (VSC)

Reunión

Reunión ASE Optics (12:00-13:00)

València (Valencia)

Director Gerente del Consorcio Espacial Valenciano (VSC)

Reunión

Reunión IES Massanassa (15:30-16:30)

València (Valencia)