Web Content Display

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

dia.anterior Wednesday, 21 April 2021 dia.siguiente

Director General de Función Pública

09:30

Reunión

Comisión Paritaria de Formación Local

València (Valencia)

Consellera de Justicia, Interior y Administración Pública

11:00

Reunión

Reunión con Delegado AEMET CV

València (Valencia)

Secretario Autonómico de Seguridad y Emergencias

11:00

Reunión

Reunión con el Delegado de AEMET CV

València (Valencia)

Directora General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia

11:00

Reunión

Reunión con el Director Territorial de Castellón

València (Valencia)

Director General de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia

12:00

Reunión

Reunión con el Director Territorial de Castellón

València (Valencia)

Consellera de Justicia, Interior y Administración Pública

12:30

Reunión

Reunión monográfico emergencias

València (Valencia)

Secretario Autonómico de Seguridad y Emergencias

12:30

Reunión

Reunión monográfico emergencias

València (Valencia)

Director General de Operativa

12:30

Reunión

Reunión Monográfico Emergencias

València (Valencia)

Consellera de Justicia, Interior y Administración Pública

17:00

Reunión

Reunión con la Subd. G. de Infraestructuras Judiciales

València (Valencia)

Secretaria autonómica de Justicia y Administración Pública

17:00

Consejos/Comisiones/Juntas (Órganos Colegiados)

Consejo de Participación Ciudadana de la CV

València (Valencia)

Directora General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia

17:00

Reunión

Reunión con Infraestructuras

València (Valencia)