Web Content Display

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

dia.anterior Thursday, 25 March 2021 dia.siguiente

Consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática

10:00

Corts (Pleno/ Comisiones/ Junta de Síndics)

Asistencia a la sesión del Pleno de les Corts.

València (Valencia)

Directora General de Participación Ciudadana

10:00

Reunión

Reunión con la subdirectora general de Transparencia y Participación y el jefe del Gabinete de Prensa

València (Valencia)

Directora General de Cooperación Internacional al Desarrollo

10:30

Reunión

Reunión Fons Valencià -preparar acto conclusiones proyecto Consejos plurales en El Salvador

València (Valencia)

Secretaria Autonómica de Cooperación y Calidad Democrática

11:00

Reunión

Reunión telemática Cátedra Responsabilidad Social

València (Valencia)

Secretario Autonómico de Participación y Transparencia

12:00

Reunión

Reunión con la Asociación "REAS País Valencia Xarxa d'Economia Alternativa i Solidária"

València (Valencia)

Director General de Calidad Democrática, Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno

12:00

Reunión

Reunión Comité Técnico de Expertos

València (Valencia)

Director General de Transparencia, Atención a la Ciudadana y Buen Gobierno

12:00

Reunión

Reunión con la Consellera

València (Valencia)

Consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática

12:30

Reunión

Reunión con el director general de Transparencia, Atención a la Ciudadanía y Buen Gobierno.

València (Valencia)

Subsecretario de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática

13:00

Comisión Secretarios y Subsecretarios

Reunión de la Comisión de Secretarios y Subsecretarios

València (Valencia)

Directora General de Participación Ciudadana

13:00

Reunión

Reunión con la subdirectora general de Transparencia y Participación, la jefa del Servicio de Participación de la Ciudadanía y de la Sociedad Civil, la DGTIC y la empresa USABI - Presupuestos Participativos

València (Valencia)

Secretario Autonómico de Participación y Transparencia

13:30

Comisión Secretarios y Subsecretarios

Comisión Secretarios/as i Subsecretarios/as

València (Valencia)

Subsecretario de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática

16:00

Reunión

Reunión con FISABIO y con la Universidad de Valencia

València (Valencia)

Secretaria Autonómica de Cooperación y Calidad Democrática

16:30

Comisión Delegada de Hacienda y Presupuestos

Asistencia a la Comisión Delegada de Hacienda y Asuntos Económicos

València (Valencia)

Secretaria Autonómica de Cooperación y Calidad Democrática

19:00

Acto conmemorativo

Asistencia al Acto Maria Cambrils (telemático)

València (Valencia)

Directora General de Cooperación Internacional al Desarrollo

19:00

Jornadas/Congresos/Seminarios

WEBINAR "Comunicar Gaza en tiempos de pandemia".UNRWA

València (Valencia)