Web Content Display

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

dia.anterior Thursday, 25 March 2021 dia.siguiente

Conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Mobilidad

10:00

Corts (Pleno/ Comisiones/ Junta de Síndics)

Pleno de Cortes

València (Valencia)

Directora General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad Sostenible

10:30

Reunión

Plan de Cercanías

València (Valencia)

Directora General de Política Territorial y Paisaje

11:30

Reunión

Reunión Bases para la transformación del Modelo Económico

València (Valencia)

Director-gerente de la Autoridad de Transporte Metropolitano de València

11:30

Reunión

Segunda sesión de trabajo para definir las bases sobre la transformación del modelo productivo de la Comunitat Valenciana

València (Valencia)

Secretaria Autonómica de Obras Públicas, Transporte y Movilidad Sostenible

12:00

Reunión

Reunión con FGV y la Agencia Valenciana de la Innovación - videoconferencia

València (Valencia)

Directora Gerente de Ferrocarrils de la Generalitat

12:00

Reunión

Reunió con la Secretaria Autonómica de Obras Públicas, Transporte y Movilidad Sostenible y la Agencia Valenciana de la Innovación

València (Valencia)

Secretaria Autonómica de Obras Públicas, Transporte y Movilidad Sostenible

13:00

Reunión

Reunión de trabajo con el Conseller sobre transportes

València (Valencia)

Secretaria Autonómica de Política Territorial, Urbanismo y Paisaje

13:00

Reunión

Reunión con el ayuntamiento de Monóvar

València (Valencia)

Directora General de Política Territorial y Paisaje

13:00

Reunión

Reunión con ayuntamiento de Monòver .

València (Valencia)

Subsecretario de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad

13:30

Comisión Secretarios y Subsecretarios

Comissió Secretaris i Subsecretaris

València (Valencia)

Secretaria Autonómica de Obras Públicas, Transporte y Movilidad Sostenible

15:30

Reunión

Reunión con la Secretaria Autonómica de Emergencia Climática y Transición Ecológica y la Gerente de FGV - videoconferencia

València (Valencia)

Directora Gerente de Ferrocarrils de la Generalitat

15:30

Reunión

Reunión con la Secretaria Autonómica de Obras Públicas, Transporte y Movilidad Sostenible y la Secretaria Autonómica de Emergencia Climática y Transición Ecológica

València (Valencia)

Conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Mobilidad

16:30

Comisión Delegada de Hacienda y Presupuestos

Reunión de la Comisión Delegada de Hacienda. Telemática

València (Valencia)