Web Content Display

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

dia.anterior Thursday, 25 March 2021 dia.siguiente

Consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica

10:00

Corts (Pleno/ Comisiones/ Junta de Síndics)

Pleno de Les Corts.

València (Valencia)

Secretaria Autonómica de Emergencia Climática y Transición Ecológica

10:00

Reunión

Reunión delegados de IMBA Comunidad Valenciana

València (Valencia)

Directora General de Política Agraria Común (PAC)

10:00

Jornadas/Congresos/Seminarios

Jornada Formativa de Agrocompostaje

Llutxent (Valencia)

Secretaria Autonómica de Emergencia Climática y Transición Ecológica

11:30

Reunión

Reunión con el Ayuntamiento de Alpuente

València (Valencia)

Director General de Desarrollo Rural

11:30

Reunión

Videoconferencia con la Secretaria autonómica de Emergencia Climática y Transició Ecológica y el Ayuntamiento de Alpuente

València (Valencia)

Director General de Transición Ecológica

11:30

Reunión

Reunión II Sesión de Trabajo sobre Transformación del modelo Productivo

València (Valencia)

Director General de Transición Ecológica

11:30

Reunión

Reunión II Sesión de Trabajo sobre transformación del modelo productivo

València (Valencia)

Director General de Transición Ecológica

12:00

Reunión

Reunion con la D.G de Transición Energética de Castilla la Mancha

València (Valencia)

Director General de Transición Ecológica

12:00

Reunión

Reunión con el D.G. de Transición Energética de Castilla la Mancha

València (Valencia)

Director General de Agricultura, Ganderia y Pesca

12:30

Reunión

SA y subdirectores

València (Valencia)

Secretaria Autonómica de Emergencia Climática y Transición Ecológica

13:00

Reunión

Reunión con el Ayuntamiento de Monover

València (Valencia)

Director General de Desarrollo Rural

13:00

Reunión

Videoconferencia con la Secretaria autonómica de Emergencia Climática y Transició Ecológica y el Ayuntamiento de Monover

València (Valencia)

Director General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental

13:00

Reunión

Proyectos de instalación de plantas solares en el término municipal de Monòver

València (Valencia)

Director General de Transición Ecológica

13:00

Reunión

Reunión con la SA de Politica Territorial, SA de Emergéncia Climática, D.G.s y el Ayto de Monòver

València (Valencia)

Director General de Transición Ecológica

13:00

Reunión

Reunión con Ayto de Monòver, SA de Pilitica Territorial, SA Emergéncia Climática, D.G. Politica Territorial y Paisaje, D.G. Desarrollo Rural y D.G. de Medio Natural

València (Valencia)

Subsecretario de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica

13:30

Comisión Secretarios y Subsecretarios

Comisión Secretarios Autonómicos y Subsecretarios.

València (Valencia)

Secretaria Autonómica de Emergencia Climática y Transición Ecológica

15:30

Reunión

Reunión con la secretaria autonómica de Obras Públicas, Transportes y Mobilidad Sostenible y la Gerente de FGV

València (Valencia)

Consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica

16:30

Comisión Delegada de Hacienda y Presupuestos

Comisión Delegada de Hacienda y Asuntos Económicos. Videoconferencia.

València (Valencia)