Web Content Display

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

dia.anterior Thursday, 25 March 2021 dia.siguiente

Vicepresidente segundo del Consell y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática

08:30

Reunión

Reunión Coordinación Vicepresidencia Segunda

València (Valencia)

Subsecretaria de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática

08:30

Reunión

Reunión Coordinación Vicepresidencia Segunda

València (Valencia)

Directora General de Coordinación Institucional de la Vicepresidencia Segunda

08:30

Reunión

Reunión Coordinación Vicepresidencia Segunda.

València (Valencia)

Secretario Autonómico de Vivienda y Función Social

09:30

Reunión

Reunión con Belén Bachero, diputada en las Cortes Valencianas

València (Valencia)

Directora General de Emergencia Habitacional, Función Social de la Vivienda y Observatorio del Hábitat y Segregación Urbana

09:30

Reunión

Reunión de coordinación de la dirección general

València (Valencia)

Vicepresidente segundo del Consell y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática

10:00

Corts (Pleno/ Comisiones/ Junta de Síndics)

Pleno de Cortes

València (Valencia)

Directora General de Coordinación Institucional de la Vicepresidencia Segunda

10:00

Reunión

Reunión con el Director General de Coordinación de la Acción del Gobierno y el Ayuntamiento de Valencia.

València (Valencia)

Directora General de Innovación Ecológica en la Construcción

10:00

Jornadas/Congresos/Seminarios

Participación en la jornada "Buenas prácticas de contratación pública ecológica en la edificación", organizado por GBCe.

València (Valencia)

Directora General de Vivienda y Regeneració Urbana

10:00

Reunión

Director General de Coordinación de la Acción del Gobierno y el Ayuntamiento de Valencia

València (Valencia)

Director General de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética

11:00

Reunión

Reunión telemática Ayuntamiento de Picassent (Valencia)

València (Valencia)

Directora General de Coordinación Institucional de la Vicepresidencia Segunda

11:00

Reunión

Videoconferencia con Ayuntamientos de Alicante, Castellón y València de más de 50.000 habitantes.

València (Valencia)

Directora General de Vivienda y Regeneració Urbana

11:00

Reunión

Ayuntamientos mas de 50 habitates MDI barrios

València (Valencia)

Directora General de Innovación Ecológica en la Construcción

11:30

Reunión

II sesión de trabajo sobre la transformación del modelo productivo: Objetivos (MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO)

València (Valencia)

Secretaria Autonómica de Arquitectura Bioclimática y Sostenibilidad

12:00

Reunión

Reunión de coordinación semanal de la Secretaria de Arquitectura Bioclimática y Sostenibilidad Energética

València (Valencia)

Director General de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética

12:00

Reunión

Reunión coordinación Secretaría Autonómica València (Valencia)

València (Valencia)

Directora General de Innovación Ecológica en la Construcción

12:00

Reunión

Reunión de coordinación semanal interna de la Secretaría Autonómica de Arquitectura Bioclimática y Sostenibilidad Energética

València (Valencia)

Directora General de Vivienda y Regeneració Urbana

12:00

Reunión

Sesión informativa sobre plataforma web de tanteo, organizado por la Generalitat de Catalunya

València (Valencia)

Directora General de Emergencia Habitacional, Función Social de la Vivienda y Observatorio del Hábitat y Segregación Urbana

12:30

Reunión

Reunión con Emilio Atur - Asociación Españoles Gestores Públicos de Vivienda y Suelo

València (Valencia)

Secretaria Autonómica de Arquitectura Bioclimática y Sostenibilidad

13:00

Comisión Secretarios y Subsecretarios

Reunión Comisión Secretarios Autonómicos y Subsecretarios

València (Valencia)

Director General de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética

16:00

Consejos/Comisiones/Juntas (Órganos Colegiados)

Consejo Participacion Ciudadana Habitat Sostenible. Telemático

València (Valencia)

Directora General de Coordinación Institucional de la Vicepresidencia Segunda

16:00

Consejos/Comisiones/Juntas (Órganos Colegiados)

Consejo de Participación Ciudadana sobre Hábitat Sostenible.

València (Valencia)

Directora General de Emergencia Habitacional, Función Social de la Vivienda y Observatorio del Hábitat y Segregación Urbana

16:00

Consejos/Comisiones/Juntas (Órganos Colegiados)

Consejo Participación Ciudadana sobre Hábitat Sostenible

València (Valencia)

Directora General de Innovación Ecológica en la Construcción

16:00

Consejos/Comisiones/Juntas (Órganos Colegiados)

Consejo de Participación Ciudadana sobre Hábitat Sostenible.

València (Valencia)

Directora General de Vivienda y Regeneració Urbana

16:00

Consejos/Comisiones/Juntas (Órganos Colegiados)

Consejo de participación Ciudadana sobre Hábitat Sostenible

València (Valencia)

Vicepresidente segundo del Consell y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática

16:30

Comisión Delegada de Hacienda y Presupuestos

Reunión de la Comisión Delegada de Hacienda y Asuntos Económicos por medios telemáticos

València (Valencia)