Web Content Display

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

dia.anterior Sunday, 14 March 2021 dia.siguiente

Secretaria Auotnómica de Salud Pública y del Sistema Sanitario Público

11:00

Otros

Asistencia al Hospital Auxiliar La Fe: Vacunación

València (Valencia)

Secretaria Autonómica de Cultura y Deporte

11:30

Otros

Asistencia a la representación de "Lluna" en el Teatro Principal de Valencia

València (Valencia)

Presidente

12:00

Visita

Visita el hospital auxiliar de La Fe de València, donde el lunes se iniciará la campaña de vacunación del personal docente y auxiliar de los centros educativos valencianos. Asisten C. Educación y C. Sanidad

València (Valencia)

Conseller de Educación, Cultura y Deporte

12:00

Visita

Visita al hospital auxiliar de campaña "La Fe" con motivo del inicio de vacunación del personal docente y auxiliar de los Centros Educativos Valencianos, junto al presidente de la GV y la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública.

València (Valencia)

Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública

12:00

Visita

Visita al hospital auxiliar de La Fe de Valencia, donde el lunes se iniciará la campaña de vacunación del personal docente y auxiliar de los centros educativos valencianos.

València (Valencia)

Secretaria Autonómica de Eficiencia y Tecnología Sanitaria

12:00

Visita

Visita al Hospital de Campaña de Valencia con el presidente de la Generalitat, el conselle d'Educació, Cultura i Esport i la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

València (Valencia)

Secretario Autonómica de Educacióny Formación Profesional

12:00

Visita

Visita al Hospital Auxiliar de Campaña "La Fe" con motivo del inicio de la Vacunación del personal docente y auxiliar de los Centros Educativos Valencianos, junto con el Conseller de Educación, Cultura y Deporte

València (Valencia)

Subsecretaria de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

Reunión

Reunión seguimiento vacunación COVID

València (Valencia)

Subsecretaria de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

Reunión

Reunión seguimiento vacunación COVID

València (Valencia)