alts càrrecs

<< Ves enrere
  • Antonia Serna Serrano

  • X legislatura (17/06/2019- )
  • Secretària autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica
  • Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica
  • Nomenament: 12/01/2021 DOGV
  • Passeig de l'Albereda, 16. 46010. València
  • serna_antser@gva.es
  • 961 922 291

Agenda

La Secretaria Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica, dependent de la persona titular de la conselleria, és l'òrgan superior al qual correspon dirigir i coordinar els òrgans directius adscrits sota la seua dependència, així com les unitats administratives integrades en aquesta. De la secretaria autonòmica depenen les direccions generals incloses en aquesta secció.

Correspon a la Secretaria Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica exercir les competències establides en l'article 68 de la Llei 5/1983, en matèria de cooperació internacional al desenvolupament, educació per a la ciutadania global, implementació transversal i seguiment de l'Agenda 2030, qualitat i memòria democràtica, responsabilitat social i foment de l'autogovern.

La Secretaria Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica dirigeix i coordina la Direcció General de Cooperació Internacional al Desenvolupament i la Direcció General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern. 

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CORTS VALENCIANES Activitat parlamentària DIPUTADA ELECTA 02/05/2019 11/01/2021 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL D'ACCIÓ EXTERIOR I RELACIONS AMB LA UNIÓ EUROPEA VOCAL 12/01/2021 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA DEMOCRÀTICA VOCAL 12/01/2021 Pública
CONSELL VALENCIÀ DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT VOCAL 12/01/2021 Pública
CONSELL VALENCIÀ DE RESPONSABILITAT SOCIAL VICEPRESIDENTA 12/01/2021 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 39.273,56 €
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 62.454,54 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 2.457,74 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 15.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Crèdit Hipotecari 155.489,26 €
Crèdit Consum 3.984,40 €
Crèdit Vehicle 6.876,83 €
Crèdit vehicle 6.500,00 €
Total: 172.850,50 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment de capital inmobiliari 461,17 €
Rendiment del treball 67.399,19 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 9,03 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos