alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Manuel Aldeguer Sánchez

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Director General de l´Aigua
 • Conselleria d´Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
 • Cessament: 16/06/2019
 • Nomenament: 09/07/2015 DOGV
 • Alt càrrec no cessat des del seu nomenament en la IX legislatura. Per raons tècniques apareix com a data de cessament la del dia anterior al nomenament dels membres del Consell de la legislatura següent.

La Direcció General de l'Aigua és l'òrgan directiu que assumeix les funcions en matèria de planificació, gestió i protecció de recursos hídrics, projectes d'infraestructures hidràuliques a la Comunitat Valenciana, excloent-ne les relatives a infraestructures de regadius, construcció i explotació d'infraestructures hidràuliques, planificació i gestió de les conques internes de la Comunitat Valenciana, reutilització i estalvi de l'aigua, llevat de les destinades a reg, control i protecció de la qualitat de l'aigua i autorització d'abocaments.

En especial, té atribuïdes les funcions següents: elaboració i proposta de la planificació hidrològica que afecta els sistemes d'explotació inclosos íntegrament a la Comunitat, en el marc de la demarcació hidrogràfica corresponent, i la gestió i protecció del domini públic hidràulic en aquests àmbits; planificació i gestió de la qualitat de les aigües de transició i costaneres de la Comunitat; projectes per a la millora de la qualitat ambiental del medi natural vinculats a l'aigua; coordinació de la participació de la Comunitat en les demarcacions hidrogràfiques i la resta d'òrgans estatals de govern, i la planificació i gestió previstes en la legislació d'aigües; planificació, projecte, construcció, conservació i explotació de les infraestructures hidràuliques per a ús urbà, agrícola o mediambiental d'interés general comunitari; realització d'estudis, plans, normes, infraestructures i campanyes divulgatives per a l'estalvi i la gestió eficient de l'aigua; elaboració de plans i execució d'obres per a la millora de les infraestructures de l'aigua; planificació i execució d'obres de reutilització de les aigües residuals depurades; cooperació amb els ens locals en la planificació i construcció d'obres d'abastiment, sanejament i protecció contra avingudes en nuclis urbans; control de la qualitat de les aigües costaneres i de transició, incloent-hi les aigües de bany, i l'exercici de les competències autonòmiques en matèria d'autoritzacions d'abocament al domini públic marítim i terrestre, incloent-hi la tramitació de taxes i expedients sancionadors; assessorament i cooperació amb tot tipus d'entitats públiques i privades les activitats de les quals tinguen relació amb la conservació i l'ús eficient de l'aigua a la Comunitat Valenciana, i amb l'obtenció de recursos externs que contribuïsquen a pal•liar la situació d'escassetat del recurs al territori valencià; realització d'activitats d'educació i sensibilització social en relació amb la protecció i la conservació dels ecosistemes vinculats a l'aigua, i qualsevol altra que li atribuïsca la legislació vigent o se li assigne reglamentàriament.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

 • divendres, 29 març 2019 11:00
  • visita amb tècnics Direcció General de l'Aigua a l'Empresa Naturgy (antiga empresa de Gas Natural Fenosa)
  • Sagunt (València)
 • dimecres, 27 març 2019 10:00
  • Actes d'inauguració XXXV Congrés de AEAS "Associació Espanyola de Proveïment d'Aigua i Sanejament".
  • València (València)
 • dimarts, 26 març 2019 09:30
  • Directora Gral. amb la U. Europea i l'Estat
  • València (València)
 • dilluns, 25 març 2019 10:00
  • Visita obres
  • Monòver (Alacant)
 • dilluns, 25 març 2019 08:00
  • revisió mèdica INVASSAT
  • València (València)
 • dimecres, 9 gener 2019 09:00
  • Seminari Conselleria d'Agricultura
  • Moncada (València)
 • dilluns, 7 gener 2019 10:00
  • Presa de possessió de la nova junta directiva
  • Orihuela (Alacant)
 • divendres, 13 juliol 2018 13:30
  • Parc Natural del Fons.- Centre d'Interpretació.- San Felip de Neri (Crevillent)
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 13 juliol 2018 12:30
  • Plataforma Segura Transparent
  • Elx (Alacant)
 • divendres, 13 juliol 2018 10:00
  • Inversions en general.- Federació Obra Pública d'Alacant (FOPA)
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 12 juliol 2018 09:30
  • Pantà de Buseo
  • València (València)
 • dimarts, 10 juliol 2018 11:00
  • Creu Roja. Platja del Cabanyal
  • València (València)
 • dilluns, 9 juliol 2018 09:00
  • Convocatòria reunió per al Seminari de Govern d'estiu, Balanç General, etc..
  • València (València)
 • dijous, 5 juliol 2018 09:30
  • Pantà Buseo
  • València (València)
 • dilluns, 2 juliol 2018 10:30
  • Conducció Toscar, Pinós - Monòver
  • el Pinós (Alacant)
 • dilluns, 2 juliol 2018 09:30
  • aigua postrasvase
  • el Pinós (Alacant)
 • divendres, 29 juny 2018 12:00
  • assistir a l'acte de la Comunitat Gral. Usuaris Canal Xúquer-Túria en honor de Sant Pere apòstol, patró de la Comunitat.
  • València (València)
 • dijous, 28 juny 2018 16:30
  • Consell administració Epsar
  • València (València)
 • dimarts, 26 juny 2018 10:00
  • Lliurament de banderes blaves
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 25 juny 2018 09:00
  • Conferència Programa ANADA València
  • València (València)
 • dijous, 21 juny 2018 09:30
  • Fòrum Aigua i Futur (Reptes de futur en la gestió del cicle integral de l'aigua)
  • València (València)
 • dimecres, 20 juny 2018 10:30
  • depòsit regulador renovació i reforç xarxa aigua potable a Alguenya
  • Algueña (Alacant)
 • dimecres, 20 juny 2018 08:00
  • Substitució parcial xarxa distribució aigua potable, polig. Pastoret (Monòver)
  • Monòver (Alacant)
 • dimarts, 19 juny 2018 09:30
  • Personal D.G. de l'Aigua; Taxes abocaments
  • València (València)
 • dilluns, 18 juny 2018 10:00
  • diversos temes, advocada coordinadora de l'advocacia de la Generalitat
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 14 juny 2018 09:00
  • Sondeig d'aigua
  • Benassal (Castelló)
 • dimarts, 12 juny 2018 17:00
  • Junta de Govern de la Confederació hidrogràfica del Xúquer
  • València (València)
 • dimarts, 12 juny 2018 11:00
  • obres abastiment d'aigua a Tárbena (Alacant)
  • Tàrbena (Alacant)
 • dimarts, 12 juny 2018 09:30
  • Conveni
  • València (València)
 • divendres, 8 juny 2018 08:00
  • Jornada potencial de la reutilització d'aigües residuals a la Comunitat Valenciana IIAMA.-UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
  • València (València)
 • dijous, 7 juny 2018 17:00
  • diversos temes: Aigua.-normativa de Sequera.-reutilización.-Situació Pacte Nacional de l'aigua.
  • València (València)
 • dijous, 7 juny 2018 10:00
  • Millora abastiment aigua potable, Font La Reina (Castelló)
  • Fuente la Reina (Castelló)
 • dimarts, 5 juny 2018 09:30
  • Basses Tribunal de les Aigües (València)
  • València (València)
 • dijous, 31 maig 2018 16:30
  • Consel Assesor i de participació del Medi Ambient "CAPMA"
  • València (València)
 • dijous, 31 maig 2018 10:00
  • Delegació Francesa "Dessalinització"
  • València (València)
 • dimecres, 30 maig 2018 12:30
  • Consell de l'aigua de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer
  • València (València)
 • dimecres, 30 maig 2018 10:00
  • Junta Govern Confederació Hidrogràfica del Xúquer
  • València (València)
 • dimarts, 29 maig 2018 08:00
  • Col lector platja Alcossebre
  • Benlloc (Castelló)
 • dilluns, 28 maig 2018 11:30
  • President Associació Espanyola de Dessalinització
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 28 maig 2018 10:00
  • Postrasvase.- Comunitat Regants Mitjà Vinalopó
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 25 maig 2018 12:00
  • Col·lector Llíria, última fase.
  • València (València)
 • divendres, 25 maig 2018 09:30
  • Empresa Rover Alcisa
  • València (València)
 • dijous, 24 maig 2018 16:30
  • Consell administració Epsar
  • València (València)
 • dijous, 24 maig 2018 09:00
  • obres canalització aigua pluvial a Llombai
  • Llombai (València)
 • dimecres, 23 maig 2018 10:00
  • Comunitat regants Séquia Real del Xúquer
  • València (València)
 • dilluns, 21 maig 2018 13:00
  • Millorar la despoblació rural, que estem fent i que podem fer.
  • València (València)
 • divendres, 18 maig 2018 08:30
  • XIV Congres Nacional de Comunitats de Regants d'Espanya
  • Torrevieja (Alacant)
 • dijous, 17 maig 2018 08:30
  • XIV Congres Nacional de Comunitats de Regants d'Espanya
  • Torrevieja (Alacant)
 • dimarts, 15 maig 2018 10:30
  • Substitució canonades d'aigua i residuals Districte Marítim en Xilxes
  • València (València)
 • dimarts, 15 maig 2018 09:15
  • places personal
  • València (València)
 • divendres, 11 maig 2018 12:30
  • Desalobradora
  • Benferri (Alacant)
 • dimecres, 9 maig 2018 13:00
  • 750 Aniversari Real Séquia de Moncada
  • el Puig de Santa Maria (València)
 • dimecres, 9 maig 2018 11:30
  • Estudi impulsió aigua Pinedo a la Foia de Buñol.- Universitat de València
  • València (València)
 • dilluns, 7 maig 2018 13:30
  • reunió prèvia CAPMA
  • València (València)
 • divendres, 4 maig 2018 11:30
  • Situació Ambiental i del Regadiu Mitjà Vinalopó. Comunitat de Regants Mitjà Vinalopó
  • València (València)
 • dijous, 26 abril 2018 13:00
  • Col·legi oficial d'Enginyers Agrònoms de llevant (entrega de premis Fundació per a la Promoció d'Enginyeria)
  • València (València)
 • dimecres, 25 abril 2018 12:00
  • Construcció nou depòsit en la partida de Montroi "Puntal de Burgos"; Projecte transport aigua de l'EMSHI.
  • Montroi (València)
 • divendres, 20 abril 2018 08:00
  • Xarrada Universitat València. Campus Burjassot
  • València (València)
 • dijous, 19 abril 2018 12:00
  • IIAMA Universitat de València
  • València (València)
 • dijous, 19 abril 2018 10:00
  • desviament séquia Murta en casc urbà de Xàtiva
  • València (València)
 • dimecres, 18 abril 2018 10:30
  • Gastos de l'equip de cloració i connexió a la xarxa baixa. Riola
  • València (València)
 • dijous, 29 març 2018 10:00
  • assumptes d'obres, depuradores i autoritzacions ambientals.
  • València (València)
 • dimecres, 28 març 2018 10:00
  • platja de l'ahuir
  • València (València)
 • dimarts, 27 març 2018 10:00
  • Abastiment d'aigua a la Ribera. Fase IV
  • Almussafes (València)
 • dilluns, 26 març 2018 09:30
  • Polítiques d'aigua i canvi climàtic:una oportunitat per al futur
  • Elx (Alacant)
 • divendres, 23 març 2018
  • Presentació empresa "Global Omnium"
  • València (València)
 • dijous, 22 març 2018 08:00
  • Jornada Conmemorativa del día mundial de l'aigua.
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 21 març 2018 10:30
  • Passeig entre les poblacions de Viver i Jerica
  • València (València)
 • dimarts, 20 març 2018 10:00
  • Col·lector platja de Tavernes Valldigna, València
  • València (València)
 • dijous, 15 març 2018 09:30
  • col·lector a Catadau
  • València (València)
 • dimecres, 14 març 2018 11:00
  • observatori de l'aigua
  • València (València)
 • dimecres, 14 març 2018 09:30
  • Formigó permeable
  • València (València)
 • dimarts, 13 març 2018 10:00
  • Obres perforació pou a Vilafranca del Cid/Benasal
  • Villafranca del Cid (Castelló)
 • dilluns, 12 març 2018 09:00
  • Absència de col lector en Catadau
  • València (València)
 • divendres, 9 març 2018 13:30
  • Pla Regeneració Vinalopo
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 9 març 2018 11:00
  • Col lector de pluvials paral lel autovia
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 9 març 2018 09:30
  • disponibilitat de recursos hídrics
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 8 març 2018 11:00
  • dessalinitzadora Benferri
  • Murcia (Murcia)
 • dimecres, 7 març 2018
  • Barranc del Frares,
  • València (València)
 • dimecres, 7 març 2018 12:00
  • Pacte Nacional per l'aigua. Eix 1 Sanejament i Depuració.- Eix 2 Reutilització
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 6 març 2018 12:15
  • situació i actuacions barranc del Soldat i barranc del Corcot,
  • Canals (València)
 • dimarts, 6 març 2018 10:00
  • col·lector pluvials i sanejament a Albalat dels Sorells
  • Albalat dels Sorells (València)
 • divendres, 2 març 2018 09:30
  • Canonada d'alimentació a urbanizacions a Chiva
  • València (València)
 • dijous, 1 març 2018 09:30
  • noves captacions d'aigua potable per a municipi de Villar del Arzobipo
  • València (València)
 • dimecres, 28 febrer 2018 11:00
  • Canalització pluvials els Basses, Alcira
  • Alzira (València)
 • dimarts, 27 febrer 2018 09:00
  • Innovation Deal
  • València (València)
 • dilluns, 26 febrer 2018 11:30
  • Canalització barranc dels Frares
  • València (València)
 • divendres, 23 febrer 2018 12:00
  • obra Canalització pluvials a Novelda
  • Novelda (Alacant)
 • divendres, 23 febrer 2018 09:00
  • Actuacions
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 22 febrer 2018 09:30
  • Pressupostos
  • València (València)
 • dimecres, 21 febrer 2018 11:15
  • Col·lector Oest
  • València (València)
 • dimarts, 20 febrer 2018 09:00
  • Abastiment d'aigua fase IV la Ribera.
  • València (València)
 • dilluns, 19 febrer 2018 12:30
  • Reutilització aigua Edar Alcudia-Benimodo; Utilització pous la Ribera; possible reutilització aigües Pinedo.
  • València (València)
 • dimecres, 14 febrer 2018 12:00
  • subvenció abastiment d'aigua potable en la Font de la Reina
  • València (València)
 • dimarts, 13 febrer 2018
  • barranc
  • València (València)
 • dimarts, 13 febrer 2018 11:00
  • abastiment d'aigua a la Ribera. IV fase.
  • Almussafes (València)
 • dilluns, 12 febrer 2018 10:00
  • mesures sobre la sequera
  • Callosa de Segura (Alacant)
 • dijous, 8 febrer 2018 09:30
  • pressupost
  • València (València)
 • dimecres, 7 febrer 2018 13:00
  • Empresa CHM Obres i Infraestructures, s.a
  • València (València)
 • dimarts, 6 febrer 2018 10:00
  • Empresa Egevasa "Director Gerent"
  • València (València)
 • dilluns, 5 febrer 2018 12:30
  • Entrega de les obres Barranc Orgegia; Juncaret; Col·lector Sud d'Alacant
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 5 febrer 2018 11:30
  • deute Cdad. Regants canal davall de l'Algar
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 5 febrer 2018 09:00
  • Dessalinitzadora
  • Benferri (Alacant)
 • divendres, 2 febrer 2018 09:00
  • Consell Direcció
  • València (València)
 • dijous, 1 febrer 2018 16:30
  • Consell administració Epsar
  • València (València)
 • dimarts, 30 gener 2018 11:30
  • Depuradora afecta el municipis de Serra, Bétera i Olocau
  • València (València)
 • dimarts, 30 gener 2018 10:00
  • Cicle Hídric a Dénia.
  • València (València)
 • dilluns, 29 gener 2018 13:00
  • Conveni Generalitat i Universitat de València
  • València (València)
 • dilluns, 29 gener 2018 09:30
  • obres depòsit d'aigua
  • Monòver (Alacant)
 • dimecres, 27 desembre 2017 12:00
  • Canalització barranc.
  • Albaida (València)
 • dimecres, 27 desembre 2017 10:00
  • Gabinet consellera
  • València (València)
 • dimarts, 26 desembre 2017 10:30
  • diversos temes.
  • Mislata (València)
 • dijous, 21 desembre 2017 11:00
  • Mesa de Contratació
  • València (València)
 • dimarts, 19 desembre 2017 16:30
  • Consell Administració EPSAR
  • València (València)
 • dimarts, 19 desembre 2017 12:30
  • Consell de l'Aigua de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer
  • València (València)
 • dimarts, 19 desembre 2017 10:00
  • Junta Govern Confederació Hidrogràfica del Xúquer
  • València (València)
 • dijous, 7 desembre 2017 10:30
  • Subvenció Fundació Limne
  • València (València)
 • dimecres, 6 desembre 2017 11:00
  • Día de la Constitució de 1978
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 5 desembre 2017 09:30
  • sanejament platja Alcossebre
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 4 desembre 2017 10:00
  • mesures sobre la séquia
  • Guardamar del Segura (Alacant)
 • dilluns, 27 novembre 2017 17:00
  • Mesures sequera (Regants baix Segura)
  • Orihuela (Alacant)
 • dilluns, 27 novembre 2017 11:30
  • Mesures sobre la sequera
  • Rafal (Alacant)
 • dilluns, 27 novembre 2017 09:00
  • Mesures sobre la sequera
  • San Isidro (Alacant)
 • dijous, 23 novembre 2017 09:30
  • Projecte d'abastiment Pla de l'Arc
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 22 novembre 2017 13:30
  • Possibilitat conducció ramal marge dret riu Vinalopó; Pou a Xaló; Pou Sot de Ferrer; Permuta aigües Regants Canal Xúquer Túria-Pinedo
  • València (València)
 • dilluns, 20 novembre 2017 14:30
  • Direcció Territorial de Presidència
  • València (València)
 • dilluns, 20 novembre 2017 11:30
  • Institut de l'Aigua
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 20 novembre 2017 09:30
  • Directora Territorial Medi Ambiernt, Agricultura a Alacant
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 17 novembre 2017 10:00
  • consell de direcció
  • València (València)
 • dijous, 16 novembre 2017 17:30
  • Comissió Intermediterrània (CIM)
  • València (València)
 • dimecres, 15 novembre 2017 13:00
  • projecte H2020 acció pel clima, mig ambient, eficiència dels recursos i matèries primeres
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 15 novembre 2017 11:00
  • Pacte Nacional per l'aigua. Eix 2 drenatge urbà sostenible.
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 10 novembre 2017 09:30
  • Consell de Direcció
  • València (València)
 • dijous, 9 novembre 2017 10:30
  • Comissió Provincial de l'Aigua.
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 8 novembre 2017 08:30
  • instal·lació Potabilitzadora; Nova conducció del depòsit de capçalera amb un altre de ditribución
  • Altea (Alacant)
 • dilluns, 6 novembre 2017 18:00
  • Junta de Govern
  • Monforte del Cid (Alacant)
 • dilluns, 6 novembre 2017 09:30
  • Compareixença Corts Murcianes
  • Cartagena (Murcia)
 • divendres, 3 novembre 2017 16:30
  • Jornada de la dona
  • el Pinós (Alacant)
 • divendres, 3 novembre 2017 11:30
  • obres posttransvasament (Ajuntament El Pinós)
  • el Pinós (Alacant)
 • divendres, 3 novembre 2017 10:00
  • projecte arreplegada pluvials Elda-Petrer, 4a fase
  • Petrer (Alacant)
 • dijous, 2 novembre 2017 10:00
  • Pressupost
  • València (València)
 • dimarts, 31 octubre 2017 09:00
  • Seguiment Protocol; Plec estudi millora sanejament col·lector oest.
  • València (València)
 • dilluns, 30 octubre 2017 10:00
  • Barranc dels Frares
  • Rocafort (València)
 • divendres, 27 octubre 2017 09:30
  • consell de direcció
  • València (València)
 • dijous, 26 octubre 2017 16:30
  • Consell Administració Epsar
  • València (València)
 • dimecres, 25 octubre 2017 09:00
  • Junta de Govern CHSegura
  • Murcia (Murcia)
 • dimarts, 24 octubre 2017 13:00
  • Assarb al seu pas pel poble de Massarrojos
  • València (València)
 • dimarts, 24 octubre 2017 12:00
  • Consultora especialitzada Estudis Mediambientals i Gestió energètica
  • València (València)
 • dimarts, 24 octubre 2017 10:00
  • Vereda Reial i Col·lector
  • València (València)
 • dijous, 19 octubre 2017 10:00
  • municipis abastiment per l'Etap
  • Alzira (València)
 • dimecres, 18 octubre 2017 16:30
  • Consell de participació Epsar
  • València (València)
 • dilluns, 16 octubre 2017 13:00
  • abastiment aigua a pedania
  • Albatera (Alacant)
 • dilluns, 16 octubre 2017 10:00
  • Testimoni. Zerrigera jutjats junt delegació Govern a Múrcia
  • Murcia (Murcia)
 • divendres, 6 octubre 2017
  • Consell de Diecció
  • València (València)
 • dijous, 5 octubre 2017 09:00
  • Formigó permeable
  • València (València)
 • dimecres, 4 octubre 2017
  • Canalització barranc dels Frares
  • Godella (València)
 • dimecres, 4 octubre 2017 11:30
  • obres Tramex
  • Rocafort (València)
 • dilluns, 2 octubre 2017 12:30
  • Abastiment d'aigua
  • Mutxamel (Alacant)
 • dilluns, 2 octubre 2017 09:30
  • Dessalinització
  • Elx (Alacant)
 • dimecres, 27 setembre 2017 06:30
  • Jornada sobre limitacions a la innovació sector aigües a Espanya.
  • Madrid
 • dimarts, 26 setembre 2017 11:30
  • Associació de Godella, lluita contra inundacions
  • València (València)
 • divendres, 22 setembre 2017 12:00
  • Expropiacions
  • València (València)
 • divendres, 22 setembre 2017 09:30
  • Consell Direcció
  • València (València)
 • dijous, 21 setembre 2017 09:30
  • Conveni Universitat Politècnica de València
  • València (València)
 • dimecres, 20 setembre 2017 11:00
  • Col·lector Pluvials a Novelda
  • Novelda (Alacant)
 • dimecres, 20 setembre 2017 09:30
  • Dessalinització aigües
  • Benidorm (Alacant)
 • dimarts, 19 setembre 2017 09:30
  • canalització Barranco del Pollastre
  • Picanya (València)
 • dilluns, 18 setembre 2017 13:00
  • Impulsió aigües residuals, l' Altet
  • Elx (Alacant)
 • dilluns, 18 setembre 2017 11:00
  • Conducció d'aigua, proves col·lector.
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 18 setembre 2017 10:00
  • Autoritzacions abocament de l'emissari de Tabarca i Racó de Lleó
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 18 setembre 2017 09:00
  • Abastiment d'aigua procedent del Xúquer
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 15 setembre 2017 09:30
  • Consell de Direcció
  • València (València)
 • dimarts, 12 setembre 2017 11:30
  • diversos temes: "ambientals; aigua"
  • València (València)
 • dilluns, 11 setembre 2017 11:00
  • excés de sulfats
  • València (València)
 • dilluns, 11 setembre 2017 09:30
  • Consell de Direcció
  • València (València)
 • divendres, 21 juliol 2017 09:30
  • Consell de Direcció
  • València (València)
 • dijous, 20 juliol 2017 09:00
  • Abastiment d'aigua a Chiva; Depuradores assumptes generals.
  • València (València)
 • dimecres, 19 juliol 2017 13:00
  • Aigues residuals i platja de Guardamar de la Safor
  • València (València)
 • dimecres, 19 juliol 2017 11:30
  • Col·lector General de Gilet
  • València (València)
 • dimecres, 19 juliol 2017 10:00
  • Cicle de l'aigua. Finançament, obres i possibilitat participar projecte restauració en desembocadura Serpis.
  • València (València)
 • dimecres, 19 juliol 2017 09:00
  • Consultora especialitzada Estudis mediambientals i Gestió Energètica
  • València (València)
 • dimarts, 18 juliol 2017 09:30
  • Jornada Cicle Urbà de l'Aigua; Projecte UIA.
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 11 juliol 2017 16:30
  • Balanç de Gestió
  • València (València)
 • dimarts, 11 juliol 2017 11:00
  • Balanç de Gestió
  • València (València)
 • dimarts, 11 juliol 2017 09:30
  • Projectes Life
  • València (València)
 • divendres, 30 juny 2017 09:30
  • Consell de Direcció
  • València (València)
 • divendres, 30 juny 2017 09:00
  • Expropiació Silla, Fase IV,
  • València (València)
 • dijous, 29 juny 2017 17:30
  • Consell administració de la Epsar
  • València (València)
 • dimecres, 28 juny 2017 18:30
  • Sequera zona Vega Baixa
  • Dolores (Alacant)
 • dimecres, 28 juny 2017 13:30
  • mesures pal·liar sequera
  • Murcia (Murcia)
 • dimecres, 28 juny 2017 12:00
  • Desalobració Vega Baixa
  • Murcia (Murcia)
 • dimarts, 27 juny 2017 11:30
  • Col·lector General de Sant Vicent del Raspeig; Ajuntament de San Vicente Raspeig
  • Sant Vicent del Raspeig (Alacant)
 • dimarts, 27 juny 2017 09:30
  • Bassa Toscar
  • Monòver (Alacant)
 • dilluns, 26 juny 2017 11:30
  • Nou president de la Comunitat Gral d'Ususarios Mig Vinalopó i l'alacanti
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 26 juny 2017 10:00
  • anàlisi situació acutal Posttransvasament
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 22 juny 2017 12:00
  • diversos assumptes
  • València (València)
 • dijous, 22 juny 2017 10:00
  • Problemàtica i estat del riu Xúquer (Associació Rius amb vida; Agro)
  • València (València)
 • dimecres, 21 juny 2017 08:30
  • Abastiment d'aigua potable a les poblacions de Traiguera, La Jana i Canet El Roig
  • Traiguera (Castelló)
 • dimarts, 20 juny 2017 13:30
  • Problemàtica diferents concessionaris d'abastiment d'aigua a la població d'Oliva (València)
  • València (València)
 • dilluns, 19 juny 2017 16:00
  • Fons europeus
  • València (València)
 • divendres, 16 juny 2017 09:30
  • Consell de direcció
  • València (València)
 • dijous, 15 juny 2017 09:00
  • Jornada de treball CCAA "La Gestió del cicle urbà de l'aigua en les Autonomies"
  • València (València)
 • dimarts, 13 juny 2017 12:30
  • Evolució del sector i plans d'inversió.
  • València (València)
 • dimarts, 13 juny 2017 10:30
  • Pròrroga Ribera I; Taxa Ribera II; Tram 0 Comanda a Tragsa.
  • València (València)
 • dimarts, 13 juny 2017 09:30
  • arrivada riu Túria a la mar
  • València (València)
 • dilluns, 12 juny 2017 12:00
  • Lliurament banderes blaus
  • Altea (Alacant)
 • dilluns, 12 juny 2017 09:00
  • Fons Europeus
  • València (València)
 • divendres, 9 juny 2017 10:30
  • Obres Atzar del Conveni Ajuntament Dolores; Pedania San Felipe, Crevillent.
  • Dolores (Alacant)
 • dijous, 8 juny 2017 11:00
  • Videoconferència CRPM (CIM)
  • València (València)
 • dimecres, 7 juny 2017 08:15
  • Abastiment i sanejament de l'aigua potable al municipi de Caudete de las Fuentes
  • Caudete de las Fuentes (València)
 • dimarts, 6 juny 2017 10:00
  • Col·lector General de l'Àrea Sud-est del Nucli Urbà de Xaló, Alacant
  • València (València)
 • dilluns, 5 juny 2017 11:30
  • Demanda aigües residuals zona Peníscola, Moraira
  • València (València)
 • divendres, 2 juny 2017 09:30
  • Consell de direcció
  • València (València)
 • dijous, 1 juny 2017
  • Projectes Europeus (LIFFE 2017) Visita seu programa d'accions urbanes innovadores (UIA).
  • Bruselas
 • dimecres, 31 maig 2017
  • Projectes Europeus (LIFFE 2017) Visita seu programa d'accions urbanes innovadores (UIA).
  • Bruselas
 • dimarts, 30 maig 2017 17:00
  • Projectes Europeus (LIFFE 2017) Visita seu programa d'accions urbanes innovadores (UIA).
  • Bruselas
 • dilluns, 29 maig 2017 10:00
  • Reunió periòdica de comunicació
  • València (València)
 • divendres, 26 maig 2017 09:30
  • consell de direcció
  • València (València)
 • dimecres, 24 maig 2017 08:00
  • Estudi en terme de Monover (Alacant)
  • Monòver (Alacant)
 • dimarts, 23 maig 2017 13:30
  • Abastiment aigua potable al municipi de Caudete de las Fuentes
  • València (València)
 • dimarts, 23 maig 2017 10:00
  • Subvencions per a obres en general.
  • València (València)
 • dimarts, 23 maig 2017 09:30
  • Reunió de comunicació
  • València (València)
 • dilluns, 22 maig 2017 11:00
  • Liffe Contaminació Litoral; Expedient Comunitat Europea.
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 22 maig 2017 08:30
  • Convenio Universidad de Alicante
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 19 maig 2017 09:30
  • Consell de Direcció ((secretària Autonòmica)
  • València (València)
 • dijous, 18 maig 2017 16:30
  • Fons Europeus
  • València (València)
 • dimarts, 16 maig 2017 12:30
  • Solta d'aigües en séquies Major i de Muzquiz, Casa Cano de Muzquiz (Sueca)
  • València (València)
 • dimarts, 16 maig 2017 10:00
  • Sondeig d'abastiment a Vilafranca i Benasal
  • València (València)
 • dilluns, 15 maig 2017 10:30
  • Fons Europeus
  • València (València)
 • divendres, 12 maig 2017 10:00
  • Consell de direcció amb secretària Autonòmica.
  • València (València)
 • divendres, 12 maig 2017 09:00
  • assumptes diversos tècnics D. G. Aigua amb secretari Autonòmic
  • València (València)
 • dimecres, 10 maig 2017 13:00
  • Col·lector Oest de València
  • València (València)
 • dimecres, 10 maig 2017 11:30
  • inundabilitat per el barranc del municipi (Aldaia)
  • València (València)
 • dimarts, 9 maig 2017 13:00
  • Infraestructures Etap de la Ribera (Alzira)
  • València (València)
 • dilluns, 8 maig 2017 12:00
  • Júcar-Vinalopo, marge esquerre. C. G. Usuaris Mig Vinalopó i Alacanti
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 8 maig 2017 09:00
  • Col·lector de pluvials en el municipi de Dolores
  • Dolores (Alacant)
 • dijous, 4 maig 2017 08:00
  • Conferència Gestió de l'aigua (Direcció General Infraest. I Explotació de l'aigua.
  • Sevilla
 • dimecres, 3 maig 2017 10:30
  • projecte inundacions dels municipis de la Pobla de Vallbona i Sant Antoni de Benageber (València)
  • València (València)
 • divendres, 28 abril 2017 09:30
  • Consell de direcció
  • València (València)
 • dijous, 27 abril 2017 09:00
  • Seminari a València " Energia i Aigua"
  • València (València)
 • dimecres, 26 abril 2017 10:00
  • Tancs de Tempestat
  • València (València)
 • dimarts, 25 abril 2017 13:00
  • fons Europeus
  • València (València)
 • dimarts, 25 abril 2017 12:00
  • Pla de Sanejament
  • València (València)
 • dimarts, 25 abril 2017 11:00
  • Bombament pou
  • València (València)
 • dimarts, 25 abril 2017 09:30
  • Abastiment d'aigua potable als municipis mancomunats d'Alfarp, llombai i Catadau
  • València (València)
 • divendres, 21 abril 2017 09:30
  • Consell de direcció
  • València (València)
 • dimecres, 19 abril 2017 10:00
  • Col·lector Nord de Sant Joan d'Alacant
  • València (València)
 • dimecres, 19 abril 2017 09:00
  • Nova técnologia rases. Conduccions
  • València (València)
 • dimarts, 11 abril 2017 11:00
  • Excés de sulfats a Sot de Ferrer i Soneja
  • València (València)
 • dimecres, 5 abril 2017 16:30
  • Connexió barranc dels Frares a Godella
  • València (València)
 • dilluns, 3 abril 2017 13:00
  • UIA "Urban Innovation" ajuntament de Alcoi
  • Alcoi (Alacant)
 • dilluns, 3 abril 2017 09:30
  • Deute del Canal de la Comunitat de regants Canal Baix de l'Algar
  • Benidorm (Alacant)
 • divendres, 31 març 2017 09:30
  • Consell de direcció
  • València (València)
 • dijous, 30 març 2017 16:30
  • Consell d'Administració EPSAR
  • València (València)
 • dimarts, 28 març 2017 09:30
  • Membres Comissió Investigació contaminació aqüífers, visita instal·lacions de l'Etap d'Alzira i pous de la Garrofera.
  • València (València)
 • dilluns, 27 març 2017 09:30
  • Posttransvasament
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 24 març 2017 12:00
  • III Premis IIAMA, Universitat de València
  • València (València)
 • divendres, 24 març 2017 09:30
  • Consell de Direcció
  • València (València)
 • dijous, 23 març 2017 09:30
  • Projectes d'investigació
  • València (València)
 • dimecres, 22 març 2017 17:00
  • Jornada commemorativa del dia mundial de l'aigua
  • València (València)
 • dimecres, 22 març 2017 11:00
  • Universitat Jaume I de Castelló. Càtedra FACSA d'INNOVACIÓ ENLLUSTRE INTEGRAL DE l'AIGUA
  • València (València)
 • dimarts, 21 març 2017 11:30
  • Mancomunitat Valls dels Alcalans, abastiment aigua a la mancomunitat, inversions previstes, estudis integrals.
  • València (València)
 • dimarts, 21 març 2017 09:30
  • Posttransvasament
  • València (València)
 • dilluns, 20 març 2017
  • Col·lector pluvials
  • Rafal (Alacant)
 • dilluns, 20 març 2017 11:00
  • Projecte dessalinitzadora.rebuig Abocament.
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 20 març 2017 09:00
  • Conducció depuradora fins a séquies.
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 15 març 2017 12:00
  • Canalització d'aigües pluvials a Novelda (Servici de Contractació)
  • València (València)
 • dimarts, 14 març 2017 10:00
  • Comissió Investigació Aqüífers de les Corts Valencianes
  • València (València)
 • dilluns, 13 març 2017 16:30
  • agenda consellera; SAMA; Asuntos parlamentaris i altres.
  • València (València)
 • dilluns, 13 març 2017 13:00
  • Fons Europeus
  • València (València)
 • dilluns, 13 març 2017 10:30
  • canon abocaments d'aigües residuals de l'EDAR Mancomunitat Albufera Sud
  • València (València)
 • dilluns, 13 març 2017 09:30
  • Reunió periòdica comunicació
  • València (València)
 • dilluns, 13 març 2017 09:00
  • Grup Aigües de València.
  • València (València)
 • dijous, 9 març 2017
  • Comissió Europea a la reunió sobre aigues regenerades.
  • Bruselas
 • dimecres, 8 març 2017
  • Comissió Europea a la reunió sobre aigues regenerades.
  • Bruselas
 • dimarts, 7 març 2017 14:00
  • Comissió Europea a la reunió sobre aigues regenerades.
  • Bruselas
 • dilluns, 6 març 2017 11:30
  • abastiment d'aigua Altea.
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 6 març 2017 09:30
  • projecte europeu desalobración aigua pou, energia fotovoltaica.
  • Elx (Alacant)
 • divendres, 3 març 2017 12:30
  • Desviar aigües pluvials, obres carreteres municipi i ferrocaril.
  • València (València)
 • divendres, 3 març 2017 09:30
  • Consell de direcció
  • València (València)
 • dimecres, 1 març 2017 10:00
  • Construcció emissari submarí en Port de Sagunt
  • València (València)
 • dimarts, 28 febrer 2017 09:30
  • Dèficit hídric i salinització dels aqüífers.
  • València (València)
 • dilluns, 27 febrer 2017 10:45
  • Comparecencia Corts Valencianes "Comissió especial per a l'estudi de la gestió de l'aigua de la Comunitat Valencianai les possibles alternatives d'actuació davant els efectes del canvi climàtic i les necessitats humanes de l'aigua"
  • València (València)
 • dilluns, 27 febrer 2017 09:00
  • Consell de direcció
  • València (València)
 • divendres, 24 febrer 2017 12:00
  • Projecte de recuperació ambiental a Guardamar de la Safor.
  • València (València)
 • divendres, 24 febrer 2017 09:30
  • Consel de Direcció
  • València (València)
 • dijous, 23 febrer 2017 18:00
  • Presentació avantprojecte de la Llei Memòria Democràtica i per la Convivència de la C.V.
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 23 febrer 2017 12:00
  • Consell de l'aigua de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer
  • València (València)
 • dijous, 23 febrer 2017 09:30
  • Reunió Direcció General de Pressupost. Conselleria d'Hisenda.
  • València (València)
 • dimecres, 22 febrer 2017 09:30
  • Presentació Fundació Limne; seguiment qualitat aigües, eliminació de deixalles.
  • València (València)
 • dilluns, 20 febrer 2017 16:00
  • diversos temes amb la consellera
  • València (València)
 • dilluns, 20 febrer 2017 11:00
  • Xarxa clavegueram, aigües Racó de Lleó
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 20 febrer 2017 09:00
  • Abastiment Alacanti
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 17 febrer 2017 09:30
  • Consell de Direcció
  • València (València)
 • dijous, 16 febrer 2017 13:00
  • Sindicat Transvasament Tajo-Segura
  • València (València)
 • dijous, 16 febrer 2017 10:00
  • projecte recuperació ambiental
  • València (València)
 • dimecres, 15 febrer 2017 12:00
  • Conveni amb Universitat de València
  • València (València)
 • dimecres, 15 febrer 2017 10:30
  • Reunió treball, sanejament Metropolità entre Secretària Autonòmica Medi Ambient i Regidoria Cicle Integral Aigua de l'aj. de València.
  • València (València)
 • dimarts, 14 febrer 2017 11:00
  • Projectes d'investigació amb la Upv
  • València (València)
 • dimarts, 14 febrer 2017 09:00
  • Projectes d'investigació amb la Upv
  • València (València)
 • dilluns, 13 febrer 2017 14:00
  • Situació abastiment aigua Marina Alta
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 13 febrer 2017 13:00
  • Depuradora Racó de lleó, reutilització aigües, xarxa clavegueram
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 13 febrer 2017 09:30
  • Bombament amb energia fotovoltaica
  • Orihuela (Alacant)
 • divendres, 10 febrer 2017 10:00
  • Energia Fotovoltaica. Comunitat Gral. Usuaris Alt Vinalopó. Jornada Tècnica.
  • Villena (Alacant)
 • dijous, 9 febrer 2017 10:30
  • Clavegueram en urbanitzacions i edificacions disseminades. D. Gral d'Urbanismes
  • València (València)
 • dimarts, 7 febrer 2017
  • Comissió parlamentària Corts Valencianes. Tema Aqüífer
  • València (València)
 • dilluns, 6 febrer 2017 13:00
  • Energia Fotovoltaica amb Domus Enginyeria Energètica en Universitat d'Alacant, Facultat de Ciències, departament d'Ecologia.
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 6 febrer 2017 11:30
  • Vicerectora. Conveni Universitat.
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 6 febrer 2017 09:00
  • informe taxes
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 3 febrer 2017 09:30
  • Consell de Direcció
  • València (València)
 • dimecres, 1 febrer 2017 09:00
  • Barranc dels Frares zona Godella, Rocafort i Burjassot, veure canalització.
  • València (València)
 • dimarts, 31 gener 2017 18:00
  • Pla Especial de l'Albufera
  • València (València)
 • dilluns, 30 gener 2017 09:00
  • consell informatiu
  • València (València)
 • dimarts, 22 novembre 2016
  • Assistir com a ponent en l'OUA (Organització Usuaris d'Aigua) sobre gestió qualitat aigua per a ús en activitats agrícoles. Projecte CORFO "BPCR 14-24823 Desenrotllament/aplicació de model de Gestió per al Millorament Qualitat Aigua Reg.
  • Concepción, Región del Biobío (Chile)
 • dilluns, 21 novembre 2016
  • Assistir com a ponent en l'OUA (Organització Usuaris d'Aigua) sobre gestió qualitat aigua per a ús en activitats agrícoles. Projecte CORFO "BPCR 14-24823 Desenrotllament/aplicació de model de Gestió per al Millorament Qualitat Aigua Reg.
  • Concepción, Región del Biobío (Chile)
 • diumenge, 20 novembre 2016
  • Assistir com a ponent en l'OUA (Organització Usuaris d'Aigua) sobre gestió qualitat aigua per a ús en activitats agrícoles. Projecte CORFO "BPCR 14-24823 Desenrotllament/aplicació de model de Gestió per al Millorament Qualitat Aigua Reg.
  • Concepción, Región del Biobío (Chile)
 • dissabte, 19 novembre 2016
  • Assistir com a ponent en l'OUA (Organització Usuaris d'Aigua) sobre gestió qualitat aigua per a ús en activitats agrícoles. Projecte CORFO "BPCR 14-24823 Desenrotllament/aplicació de model de Gestió per al Millorament Qualitat Aigua Reg.
  • Concepción, Región del Biobío (Chile)
 • divendres, 18 novembre 2016
  • Assistir com a ponent en l'OUA (Organització Usuaris d'Aigua) sobre gestió qualitat aigua per a ús en activitats agrícoles. Projecte CORFO "BPCR 14-24823 Desenrotllament/aplicació de model de Gestió per al Millorament Qualitat Aigua Reg.
  • Concepción, Región del Biobío (Chile)
 • dijous, 17 novembre 2016
  • Assistir com a ponent en l'OUA (Organització Usuaris d'Aigua) sobre gestió qualitat aigua per a ús en activitats agrícoles. Projecte CORFO "BPCR 14-24823 Desenrotllament/aplicació de model de Gestió per al Millorament Qualitat Aigua Reg.
  • Concepción, Región del Biobío (Chile)
 • dimecres, 16 novembre 2016
  • Assistir com a ponent en l'OUA (Organització Usuaris d'Aigua) sobre gestió qualitat aigua per a ús en activitats agrícoles. Projecte CORFO "BPCR 14-24823 Desenrotllament/aplicació de model de Gestió per al Millorament Qualitat Aigua Reg.
  • Concepción, Región del Biobío (Chile)
 • dimarts, 15 novembre 2016
  • Assistir com a ponent en l'OUA (Organització Usuaris d'Aigua) sobre gestió qualitat aigua per a ús en activitats agrícoles. Projecte CORFO "BPCR 14-24823 Desenrotllament/aplicació de model de Gestió per al Millorament Qualitat Aigua Reg.
  • Concepción, Región del Biobío (Chile)
 • dilluns, 14 novembre 2016
  • Assistir com a ponent en l'OUA (Organització Usuaris d'Aigua) sobre gestió qualitat aigua per a ús en activitats agrícoles. Projecte CORFO "BPCR 14-24823 Desenrotllament/aplicació de model de Gestió per al Millorament Qualitat Aigua Reg.
  • Concepción, Región del Biobío (Chile)
 • diumenge, 13 novembre 2016
  • Assistir com a ponent en l'OUA (Organització Usuaris d'Aigua) sobre gestió qualitat aigua per a ús en activitats agrícoles. Projecte CORFO "BPCR 14-24823 Desenrotllament/aplicació de model de Gestió per al Millorament Qualitat Aigua Reg.
  • Concepción, Región del Biobío (Chile)
 • dijous, 3 novembre 2016 11:30
  • Necessitats d'aigua per als Regants de Chiva.
  • València (València)
 • dimecres, 2 novembre 2016 16:30
  • Consell d'Administració de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana.
  • València (València)
 • dimecres, 2 novembre 2016 13:30
  • Problemes de potabilitat en els municipis de Cabanes i La Pobla Tornesa.
  • València (València)
 • dimecres, 2 novembre 2016 12:00
  • Col·lector pluvials en avda. Caixa d'Estalvis de Benifaió.
  • València (València)
 • dimecres, 2 novembre 2016 10:00
  • Falta d'aigua potable a causa de la sequera del pou d'abastiment al municipi de Montixelvo.
  • València (València)
 • divendres, 28 octubre 2016 12:00
  • Abastiment d'aigua a la població amb aigua del Consorci.
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 28 octubre 2016 10:00
  • Abastiment d'aigua a la població amb aigua del Consorci.
  • Altea (Alacant)
 • divendres, 28 octubre 2016 08:30
  • Conveni Universitat d'Alacant.
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 25 octubre 2016 09:30
  • Visita al municipi de Silla "Nova xarxa col·lector Sanejament. Casc Històric, Fase I i II Silla
  • Silla (València)
 • dimarts, 18 octubre 2016
  • Conferència i Reunió del Grup de Treball Aigua i Energia de la Comissió Intermediterrània (CIM) de la Conferència de regions Perifèriques Marítimes (CRPM) València.
  • València (València)
 • dijous, 29 setembre 2016
  • Representar a la Comissió Intermediterrània en la consulta del Comité de les regions sobre iniciativa "efectivitat dels sistemes de gestió d'aigua: enfocament cap a solucions innovadores".
  • Bruselas (Belgica)
 • dimecres, 24 agost 2016
  • vacances
  • València (València)
 • dimarts, 23 agost 2016
  • vacances
  • València (València)
 • dilluns, 22 agost 2016
  • vacances
  • València (València)
 • diumenge, 21 agost 2016
  • vacances
  • València (València)
 • dissabte, 20 agost 2016
  • vacances
  • València (València)
 • divendres, 19 agost 2016
  • vacances
  • València (València)
 • dijous, 18 agost 2016
  • vacances
  • València (València)
 • dimecres, 17 agost 2016
  • vacances
  • València (València)
 • dimarts, 16 agost 2016 08:00
  • vacances
  • València (València)
 • dimecres, 10 agost 2016
  • vacances
  • València (València)
 • dimarts, 9 agost 2016
  • vacances
  • València (València)
 • dilluns, 8 agost 2016 08:00
  • vacances
  • València (València)
 • dimecres, 3 agost 2016
  • Balanç (Reunió directors generals, Vaersa i Epsar)
  • València (València)
 • dimarts, 2 agost 2016 11:30
  • Expropiacions, alcalde Aj. de Silla.
  • València (València)
 • dilluns, 1 agost 2016
  • Cesión de derechos Trasvase Tajo-Segura (ATS)
  • Orihuela (Alacant)
 • dilluns, 1 agost 2016 12:30
  • Aclariment deute desalobradora Edar de Banidorm; Comunitat de regants canal davall de l'Algar.
  • Benidorm (Alacant)
 • dijous, 28 juliol 2016 12:00
  • Pla Explotació Requena-Utiel (Confederació Hidrogràfica del Xúquer)
  • València (València)
 • dijous, 28 juliol 2016 10:00
  • Coordinar i donar suport als Departaments relacionados amb la Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat.
  • València (València)
 • dimecres, 27 juliol 2016 13:30
  • Col·lector barri dels Basses a Alzira
  • València (València)
 • dimecres, 27 juliol 2016 11:30
  • Depòsits d'aigua potable a Castielfabib i Azdaneta del Mestrat; Epsar.
  • València (València)
 • dimecres, 27 juliol 2016 10:30
  • Col·lector d'aigües pluvials en la Pobla de Vallbona (València)
  • València (València)
 • dimecres, 27 juliol 2016 09:30
  • Ampliació planta potabilitzadora a Montán (Castelló)
  • València (València)
 • dimarts, 26 juliol 2016 16:00
  • Consell d'Administració en l'EPSAR
  • València (València)
 • dimarts, 26 juliol 2016 10:30
  • Dessalinització, Daniel Prats Universitat d'Alacant
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 22 juliol 2016 11:30
  • Convenis projectes investigació amb Universitat de València, Universitat de Múrcia i Universitat Jaume I.
  • València (València)
 • dimecres, 20 juliol 2016
  • Med Colp 22 Tànger 2016; Grup de treball aigua i energia de la Comissió Intermediterrània (CIMA)
  • Tànger (Marruecos)
 • dimarts, 19 juliol 2016
  • Med Colp 22 Tànger 2016; Grup de treball aigua i energia de la Comissió Intermediterrània (CIMA)
  • Tànger (Marruecos)
 • dilluns, 18 juliol 2016
  • Med Cop 22 Tànger 2016; Grup de treball aigua i energia de la Comissió Intermediterrània (CIM)
  • Tànger (Marruecos)
 • diumenge, 17 juliol 2016
  • Med Cop 22 Tànger 2016; Grup de treball aigua i energia de la Comissió Intermediterrània (CIM)
  • Tánger (Marruecos)
 • divendres, 15 juliol 2016 10:30
  • Energia Fotovoltaica (alcaldes mancomunitat De de Xúquer, Càrcer, Cotes i Sellent)
  • Molina de Segura (Murcia)
 • divendres, 15 juliol 2016 09:00
  • Regs de llevant marge esquerre.
  • Elx (Alacant)
 • dimarts, 12 juliol 2016 10:30
  • Col·lector de pluvials en casc històric en Silla (València)
  • Silla (València)
 • dimarts, 12 juliol 2016 09:30
  • Temes relacionats amb el Cicle Integral de l'Aigua i ETAP de la Ribera.
  • València (València)
 • dilluns, 11 juliol 2016 11:00
  • Junta de Govern de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer
  • València (València)
 • divendres, 8 juliol 2016 17:00
  • Necessitats d'aigua, Comunitat Regants Mutxamel
  • Mutxamel (Alacant)
 • divendres, 8 juliol 2016 10:30
  • Barranco del Pollastre, Saleta i Col·lector a Aldaia (València)
  • València (València)
 • divendres, 8 juliol 2016 09:00
  • Abastiment d'aigua (EGEVASA)
  • València (València)
 • dijous, 7 juliol 2016 16:00
  • Consell de Direcció
  • València (València)
 • dijous, 7 juliol 2016 12:00
  • Problemes de contaminació per nitrats en l'abastiment. Mancomunitat De del Xúquer, Càrcer, Cotes i Sellent.
  • Càrcer (València)
 • dijous, 7 juliol 2016 09:30
  • Impulsió d'aigua (AVA, ASSOCIACIÓ VALENCIANA D'AGRICULTORS)
  • València (València)
 • dimarts, 5 juliol 2016 12:00
  • Consell de Direcció Extraordiari
  • València (València)
 • dimarts, 5 juliol 2016 10:00
  • Segona Conferència del cicle "Cap a una nova gestió del Medi Ambient"
  • València (València)
 • dilluns, 4 juliol 2016 12:00
  • Problemes de contaminació per nitrats en l'aigua. Mancom. Interm. d'Alcàntara, Càrcer, Cotes i Sellent
  • Càrcer (València)
 • dilluns, 4 juliol 2016 11:00
  • Sistemes de retorn d'envasos. (SDDR) Sistema de Depòsit, Devolució i Retorn.
  • València (València)
 • divendres, 1 juliol 2016 12:00
  • Comunitat General d'Usuaris del Canal Xúquer-Túria. Actes que se celebren patró Comunitat.
  • Picassent (València)
 • divendres, 1 juliol 2016 11:00
  • Jornada de presentació PATEVAL (Pla d'Acció Territorial Metropolita de València)
  • València (València)
 • dimecres, 29 juny 2016 13:00
  • D.G. Patrimoni; Situació Xúquer - Vinalopó
  • València (València)
 • dimecres, 29 juny 2016 08:30
  • Jornada de clausura projecte LIFE + ALBUFERA
  • València (València)
 • dimarts, 28 juny 2016 12:30
  • Aytoª. Palma de Gandia, mala qualitat d'aigua subministrada a la població.
  • València (València)
 • dimarts, 28 juny 2016 11:00
  • D. General Advocacia; Canal Júcar-Túria
  • València (València)
 • dimarts, 28 juny 2016 09:30
  • CHM Infraestructures; actuacions i altres.
  • València (València)
 • divendres, 24 juny 2016 12:30
  • Jutge d'Aigües de Almoradi; situació riu Segura.
  • Almoradí (Alacant)
 • divendres, 24 juny 2016 09:30
  • Aj. Rojales, Llots del riu Segura.
  • Rojales (Alacant)
 • divendres, 24 juny 2016 09:30
  • Situació actuacions i altres
  • València (València)
 • dilluns, 20 juny 2016 12:00
  • Ajuntament El Pinós, abocaments zona protegida.
  • el Pinós (Alacant)
 • dilluns, 20 juny 2016 10:00
  • tractar situació Júcar-Vinalopo amb alcaldes de la zona.
  • Novelda (Alacant)
 • divendres, 17 juny 2016 12:00
  • Pantalles flotants Guardamar, Ahsa, Juezes d'Aigua
  • Guardamar del Segura (Alacant)
 • divendres, 17 juny 2016 10:00
  • Confederació Hidrogràfica del Segura-Presidente Miguel Angel Rodenas
  • Murcia (Murcia)
 • divendres, 17 juny 2016 09:30
  • Situació actuacions i altres
  • València (València)
 • divendres, 10 juny 2016 10:00
  • Obres de drenatge a Alzira
  • València (València)
 • divendres, 10 juny 2016 09:30
  • Situació actuacions i altres
  • València (València)
 • divendres, 10 juny 2016 09:00
  • Buscar solucions definitives al problema que patix Godella d'inundacions quan plou.
  • València (València)
 • dimecres, 8 juny 2016 13:00
  • Autorització d'augment volum màxim d'extracció d'aigua a una de les empreses concessionàries per problemes abastiment en temporada d'estiu.
  • València (València)
 • dimecres, 8 juny 2016 12:00
  • Fuga d'aigua amb el corresponent dany a vivendes
  • València (València)
 • dimecres, 8 juny 2016 09:30
  • Conveni amb l'Institut d'Enginyeria de l'Aigua d'Universitat Politècnica de València
  • València (València)
 • dimarts, 7 juny 2016 12:00
  • Intercanviar impressions sobre la defensa del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre.
  • València (València)
 • dimarts, 7 juny 2016 09:00
  • FORUM EUROPA Tribuna Mediterrània.
  • València (València)
 • divendres, 3 juny 2016 09:30
  • Situació actuacions i altres
  • València (València)
 • dimecres, 1 juny 2016 09:30
  • Director general de Pressupostos.
  • València (València)
 • dimarts, 31 maig 2016 11:30
  • Alcaldessa Cocentaina i Alcalde de d'Asnar. Projecte recuperació riu Serpis
  • Cocentaina (Alacant)
 • dilluns, 30 maig 2016
  • Regants de Orihuela
  • Orihuela (Alacant)
 • dijous, 26 maig 2016 16:30
  • Situació, actuacions i altres.
  • València (València)
 • dijous, 26 maig 2016 09:00
  • Invitació Sessió del Tribunal de les Aigües. JUTJAT D'AIGÜES D'ORIHUELA.
  • Orihuela (Alacant)
 • dimecres, 25 maig 2016 12:00
  • Empresa EXMAN, S.L. Experiència en explotació i mantenimeinto.
  • València (València)
 • dimarts, 24 maig 2016 11:00
  • Convocatòries sessions extraordinàries. Comissió Permanent i Junta General del Consorci d'Abastiment i Sanejament d'Aigües Municipis Marina Alta.
  • Xàbia (Alacant)
 • dilluns, 23 maig 2016 12:00
  • Vicerector d'Investigació de la Universitat de Múrcia. Reunió temes CIM
  • Murcia (Murcia)
 • dilluns, 23 maig 2016 10:00
  • Colector aigües depurades
  • Rojales (Alacant)
 • divendres, 20 maig 2016 12:00
  • Comunitat de Regants i Sindicat de regs de Sueca. Solta d'aigües en séquies Major i de Muzquiz.
  • Sueca (València)
 • divendres, 20 maig 2016 11:00
  • Aj. de Alguenya. Construcció depòsit d'aigua en el municipi.
  • València (València)
 • divendres, 20 maig 2016 09:00
  • FACSA. Emergents i aigua.
  • València (València)
 • dijous, 19 maig 2016 16:00
  • Situacions, actuacions i altres.
  • València (València)
 • dijous, 19 maig 2016 09:30
  • Universitat Jaume I de Castelló. Conveni de col·laboració.
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 18 maig 2016 11:30
  • President Séquia Real del Xúquer. Visita obres i solta simbòlica de les aigües de la Séquia Real del Xúquer a Antella
  • Antella (València)
 • dimarts, 17 maig 2016 13:30
  • Jornada d'Economia Circular: residu com a recurs. Xirivella.
  • València (València)
 • dimarts, 17 maig 2016 13:00
  • Mancomunitat Alcàntera del Xúquer, Càrcer, Cotes i Sellent. Equipament i electrificació de sondeig.
  • València (València)
 • dimarts, 17 maig 2016 12:30
  • Comunitat de Regants Canal Davall de l'Algar + DG Aigua + Epsar. Aclariment deute desalobradora Edar de Benidorm.
  • València (València)
 • dimarts, 17 maig 2016 11:30
  • Aj. del Campello + D.G. Aigua + Epsar. L'Entitat de Sanejament i problemes de sanejament en el municipi.
  • València (València)
 • dimarts, 17 maig 2016 09:30
  • Grup de treball CIM, de la DG Aigua, amb l'objectiu de fixar agenda i continguts de la CIM de 18/10/2016.
  • València (València)
 • dilluns, 16 maig 2016 19:30
  • Diario València Plaça. Palau de Congressos
  • València (València)
 • dilluns, 16 maig 2016 13:00
  • Actuacions riu Serpis, tram urbà
  • l'Orxa (Alacant)
 • dilluns, 16 maig 2016 10:00
  • Comunitat d'Usuaris Mig Vinalopó. DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AICANTE.
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 13 maig 2016 11:00
  • Infraestructures Hídriques. Alcalde de l'Ajuntament de Cheste.
  • València (València)
 • divendres, 13 maig 2016 10:00
  • Ajt. Oliva. Depuradora urbanització Rapdell. Construcció nova depuradora platja
  • València (València)
 • divendres, 13 maig 2016 09:00
  • Empresa DAM (Depuració aigües)
  • València (València)
 • dijous, 12 maig 2016 16:00
  • Situació, actuacions i altres.
  • València (València)
 • dijous, 12 maig 2016 12:00
  • Cicle Integral de l'Aigua. Secret. Autonòmic Medi Ambient i Canvi Climàtic D.G. Aigua + D. G. Canvi Climàtic + president FACSA.
  • València (València)
 • dimecres, 11 maig 2016 09:00
  • Consensuar mesures correctores dins del llit del riu.
  • València (València)
 • dimarts, 10 maig 2016 12:30
  • Alcaldessa Ajuntament de Caudete de las Fuentes + Regidor d'Urbanisme. Problemes d'abastiment d'aigua al municipi.
  • València (València)
 • dimarts, 10 maig 2016 10:00
  • Regina Laguna Micó, D.G. Relacions Internacionals amb la Unió Europea i l'Estat.
  • València (València)
 • dilluns, 9 maig 2016 17:00
  • Comunitats de regants i jutjats d'aigües del Baix Segura + Consellera d'Agricultura. Situació, actuacions i altres.
  • Guardamar del Segura (Alacant)
 • dilluns, 9 maig 2016 13:00
  • Parc Inundable La Marjal.- Av. Les nacions, s/n Alacant. HIDRAQUA
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 9 maig 2016 11:00
  • Comissió Interdepartamental d'Acció Exterior i Relacions amb la Unió Europea, en la Delegació del Consell a Alacant
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 9 maig 2016 09:00
  • Àmbits locals/ Llots del riu Segura.
  • Rojales (Alacant)
 • divendres, 6 maig 2016 09:30
  • Situació actuacions i altres
  • València (València)
 • dijous, 5 maig 2016 14:30
  • AVA-ASAJA Departament d'aigües José Campos Bosch tema de subvencions
  • València (València)
 • dijous, 5 maig 2016 12:00
  • Projecte Terecova, Universitat Alacant
  • València (València)
 • dijous, 5 maig 2016 10:00
  • Jornada sobre separació i recollida selectiva de biorresidus: millorar i avançar.
  • València (València)
 • dimecres, 4 maig 2016 13:00
  • Cicle Integral de l'Aigua i Medi Ambient
  • València (València)
 • dimecres, 4 maig 2016 11:30
  • Molt Hble. President de la Generalitat + Director General de l'Aigua + Director de Johnson Controls Autobateries S.A.; 40 Aniversari de la Planta de Guardamar.
  • Guardamar del Segura (Alacant)
 • dilluns, 2 maig 2016 12:00
  • Director Johnson Controls+D.G. Aigua
  • Guardamar del Segura (Alacant)
 • dilluns, 2 maig 2016 11:00
  • CR agost. Life terciari depuradora de Ibi. D. T. Alacant
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 2 maig 2016 09:00
  • Impulsió depuradora de Elda
  • Elda (Alacant)
 • dilluns, 2 maig 2016 08:00
  • Obres municipi de Mutxamel
  • Mutxamel (Alacant)
 • divendres, 29 abril 2016 11:30
  • Junta General del Consorci Abastiment i Sanejament d'aigües als Municipis Marina Alta. Sessió Extraordinària i Urgent. Seu dessaladora de Xàbia. Cami del Riu Gorgos, n 2.
  • Xàbia (Alacant)
 • dimecres, 27 abril 2016 09:30
  • Abocaments Depuradora del Vinalopó. Presidenta Confederació Hidragráfica del Xúquer+ D.G. Aigua+subdirector Gral. Planificació.
  • València (València)
 • dimarts, 26 abril 2016 10:00
  • Accés al Polígon Industrial Santiago Payá a Alcoi. Alcalde Aj. Alcoi+Regidor d'Urbanisme+Tècnic Municipal + D.G.Aigua+Tècnic del Servici Infraest. Hidràuliques Urbanes
  • València (València)
 • dimarts, 26 abril 2016 09:00
  • Cap Servici Pressupostari+D.G. Aigua. situacions i actuacions pressupostàries.
  • València (València)
 • dilluns, 25 abril 2016 10:00
  • Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Vinalopó. Cànon de control d'abocaments
  • Elda (Alacant)
 • divendres, 22 abril 2016 10:30
  • Situació, actuacions i altres. Subsecretari Infraestuc, alcalde de Alcira i director general de l'Aigua.
  • València (València)
 • divendres, 22 abril 2016 09:30
  • Situació actuacions i altres
  • València (València)
 • dijous, 21 abril 2016 12:30
  • Gestió i servici de l'aigua. Aigües Municipalitzades d'Alacant, empresa mixta Hidraqua.
  • València (València)
 • dijous, 21 abril 2016 10:00
  • Conducció aigua potable a la població de Jérica. Castelló.
  • València (València)
 • dimecres, 20 abril 2016 17:00
  • capma (Consell Assessor de Participació Mitjà Ambiental)
  • València (València)
 • dimecres, 20 abril 2016 14:00
  • Obra de connexió xarxa clavegueram del polígon al nucli urbà
  • València (València)
 • dimarts, 19 abril 2016 12:00
  • CICLE INTEGRAL De l'AIGUA, Obra Vera-Palmaret manteniment; obres Pla Confiança; Col·lector pluvials Sur-La nova Fe;
  • València (València)
 • dilluns, 18 abril 2016 10:00
  • relacionats amb la gestió de l'aigua
  • Murcia
 • divendres, 15 abril 2016 09:30
  • Situació actuacions i altres
  • València (València)
 • divendres, 8 abril 2016 09:30
  • Situació actuacions i altres
  • València (València)
 • dijous, 7 abril 2016 09:00
  • Red de distribución del sector 1C de Antella, con Acéquia Real del Júcar
  • València (València)
 • dimarts, 5 abril 2016 09:00
  • Assumptes Propis
  • València (València)
 • divendres, 1 abril 2016 09:30
  • Situació actuacions i altres
  • València (València)
 • divendres, 1 abril 2016 09:00
  • Assumptes Propis
  • València (València)
 • dijous, 31 març 2016 09:00
  • Assumptes Propis
  • València (València)
 • dimecres, 30 març 2016 09:00
  • Assumptes Propis
  • València (València)
 • divendres, 25 març 2016 09:30
  • Situació actuacions i altres
  • València (València)
 • dimarts, 22 març 2016 11:00
  • Comissió Interdepartamental d'Acció Exterior i Relacions amb la Unió Europea
  • València (València)
 • divendres, 18 març 2016 09:30
  • Situació actuacions i altres
  • València (València)
 • dijous, 17 març 2016 13:00
  • Recursos Hídrics, Grup PSOE Diputació d'Alacant
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 17 març 2016 10:00
  • Possibles col·laboracions amb Universitat de València, Francesc Hernández
  • València (València)
 • dimecres, 16 març 2016 12:00
  • Situació d'actuacions en el municipi, Ajuntament Alzira
  • València (València)
 • dimecres, 16 març 2016 09:00
  • col·lectors
  • Titaguas (València)
 • dimarts, 15 març 2016 10:00
  • Convenis amb universitats, subdirector i Alicia Vicente
  • València (València)
 • dilluns, 14 març 2016 17:30
  • Situació d'actuacions, Ajuntament d'Albatera
  • Albatera (Alacant)
 • dilluns, 14 març 2016 13:00
  • Situació d'actuacions, Ajuntament de Pilar de la Horadada
  • Pilar de la Horadada (Alacant)
 • dilluns, 14 març 2016 11:00
  • Sanejament i Depuració d'aigües, Ajuntament de Guardamar del Segura
  • Guardamar del Segura (Alacant)
 • divendres, 11 març 2016 10:30
  • Projecte Col·lector Sud de Xaló, Ajuntament de Xaló
  • Xàbia (Alacant)
 • divendres, 11 març 2016 09:30
  • Situació actuacions i altres
  • València (València)
 • divendres, 11 març 2016 08:30
  • El nexe d'aigua i energia en el cicle urbà de l'aigua, promogut entre altres per la Universitat Politècnica de València, se celebra en el parador nacional de Xàbia
  • Xàbia (Alacant)
 • dijous, 10 març 2016 11:30
  • Assumptes relacionats amb el cicle de l'aigua, col·lectors pluvials, residuals, etc. Ajuntament de Benifaió
  • València (València)
 • dijous, 10 març 2016 10:30
  • Pla de Sanejament de les Pedanies de Requena, Ajuntament de Requena
  • València (València)
 • dijous, 10 març 2016 09:30
  • Abastiment i Depuració, Ajuntament de Manuel
  • València (València)
 • dimecres, 9 març 2016 11:30
  • Comissió de Planificació Hidrològica i Participació Ciutadana de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer
  • València (València)
 • dimecres, 9 març 2016 10:00
  • Sanejament i Depuració, Ajuntament de Catadau
  • València (València)
 • dimarts, 8 març 2016 16:30
  • Sanejament i Depuració, situació, EPSAR
  • València (València)
 • dimarts, 8 març 2016 13:30
  • Denúncia i Taxes excessives per als agricultors del Tribunal d'Aigües de València, SAT 122CV, Rosa Gil
  • València (València)
 • dimarts, 8 març 2016 10:00
  • Situació d'abastiment i depuració a la Comunitat Valenciana, amb períodico El Mundo
  • València (València)
 • dilluns, 7 març 2016 11:00
  • Bassa de San Diego i turbines obres del postrava's Xúquer-Vinalopó
  • Villena (Alacant)
 • divendres, 4 març 2016 18:30
  • Agricultura i Aigua
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 4 març 2016 09:30
  • Situació actuacions i altres
  • València (València)
 • dijous, 3 març 2016 16:30
  • Grup Agrari, PSOE Valencia
  • València (València)
 • dijous, 3 març 2016 11:30
  • Reunió alcaldes de la ribera sobre taxes d'aigua
  • València (València)
 • dimecres, 2 març 2016 13:00
  • Bassa el toscar (desptax del S.A. Rodriguez Mulero)
  • València (València)
 • dimecres, 2 març 2016 09:00
  • abocament de la depuradora de pinedo
  • València (València)
 • dimarts, 1 març 2016 12:30
  • ajuntament d'alcuida de crespins
  • València (València)
 • divendres, 26 febrer 2016 09:30
  • Situació actuacions i altres
  • València (València)
 • dijous, 25 febrer 2016 11:00
  • Situació d'actuacions, sanejament i depuració, Ajuntament de Godella
  • València (València)
 • dimecres, 24 febrer 2016 10:00
  • Obres del Posttransvasament Xúquer-Vinalopó, amb Regs de llevant Marge Esquerre, Javier Berenguer
  • Elx (Alacant)
 • dimarts, 23 febrer 2016 11:00
  • Ajuntament d'Elx, El Fondo d'Elx, consellera
  • Elx (Alacant)
 • dimarts, 23 febrer 2016 10:00
  • Simulacre contaminació marina, contacte telefònic
  • València (València)
 • dilluns, 22 febrer 2016 12:30
  • Comunitat General d'Usuaris del Mig Vinalopó, Manuel Gómez
  • Monforte del Cid (Alacant)
 • dilluns, 22 febrer 2016 11:00
  • Futures col·laboracions amb la Vicerectora d'Investigació de la Universitat d'Alacant, Amparo Navarro Faure
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 22 febrer 2016 10:00
  • Presentació de Projectes que s'estan desenrotllant, Universitat Miguel Hernández, Professor Antonio Ruiz Canals
  • Orihuela (Alacant)
 • dilluns, 22 febrer 2016 09:00
  • Situació d'actuacions amb Jutjat Privatiu d'Aigües de Orihuela i Depuradora de Orihuela
  • Orihuela (Alacant)
 • divendres, 19 febrer 2016 12:00
  • Cima de l'Aigua
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 19 febrer 2016 10:00
  • Comité de Seguiment de l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent RIS3 de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • divendres, 19 febrer 2016 09:30
  • Situació actuacions i altres
  • València (València)
 • divendres, 19 febrer 2016 09:30
  • Posibles colaboraciones con Universidad de Alicante, Profesor Daniel Prat y responsable administrativo Juan Mora
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 18 febrer 2016 11:00
  • Abastiment i Depuració, Ajuntament De, Regidor Fernando Pascual i tècnics
  • València (València)
 • dimecres, 17 febrer 2016 12:30
  • Possibles col·laboracions amb Universitat de València, Juan José Moragues
  • València (València)
 • dimecres, 17 febrer 2016 11:45
  • Posttransvasament Xúquer-Vinalopó, Cap Servici DIA, Carmen Zorrilla i tècnics
  • València (València)
 • dimecres, 17 febrer 2016 09:00
  • Reutilització aigua de la Depuradora de Pinedo, AVA-ASAJA
  • València (València)
 • dimarts, 16 febrer 2016 13:00
  • Presentació empresa, Intercontrol Levante, Pascual Abad
  • València (València)
 • dimarts, 16 febrer 2016 11:00
  • Presentació empresa, AVINCO, Pedro Alcover
  • València (València)
 • dimarts, 16 febrer 2016 10:00
  • Presentació empresa, Ingemia Oficina tècnica, Cristóbal Román
  • València (València)
 • dilluns, 15 febrer 2016 13:30
  • Posttransvasament Xúquer-Vinalopó, Junta central d'Usuaris del Medi Vinalopó i l'Alacantí,
  • Monforte del Cid (Alacant)
 • dilluns, 15 febrer 2016 11:30
  • Posttransvasament Xúquer-Vinalopó, Junta central d'Usuaris del Vinalopó, l'Alacantí i Consorci d'Aigües de la Marina Baixa.
  • Villena (Alacant)
 • dilluns, 15 febrer 2016 10:00
  • Posttransvasament Xúquer-Vinalopó
  • Villena (Alacant)
 • divendres, 12 febrer 2016
  • Assistència a la conferència anual de l'EIP Water (European Innovation Partnership on Water) organitzada per la Unió Europa
  • Leeuwarden y Amsterdam (Holanda)
 • divendres, 12 febrer 2016 09:30
  • Situació actuacions i altres
  • València (València)
 • dijous, 11 febrer 2016
  • Assistència a la conferència anual de l'EIP Water (European Innovation Partnership on Water) organitzada per la Unió Europa
  • Leeuwarden y Amsterdam (Holanda)
 • dimecres, 10 febrer 2016
  • Assistència a la conferència anual de l'EIP Water (European Innovation Partnership on Water) organitzada per la Unió Europa
  • Leeuwarden y Amsterdam (Holanda)
 • dimarts, 9 febrer 2016 09:00
  • Assistència a la conferència anual de l'EIP Water (European Innovation Partnership on Water) organitzada per la Unió Europa
  • Leeuwarden y Amsterdam (Holanda)
 • dilluns, 8 febrer 2016 10:00
  • Situació d'Abocaments, amb EMSHI, Regidor responsable i tècnics i Servici Jurídic i tècnics DGA.
  • València (València)
 • divendres, 5 febrer 2016 11:00
  • Situació de Depuradores de pedanies del municipi d'Utiel, alcalde.
  • València (València)
 • divendres, 5 febrer 2016 09:30
  • Situació actuacions i altres
  • València (València)
 • dijous, 4 febrer 2016 19:00
  • Invitació del president del Grup Editorial Premsa Ibèrica per a la Gala de presentació d'activitats 2016, Diari llevant
  • València (València)
 • dijous, 4 febrer 2016 10:00
  • Posibles colaboraciones con Vicerrectorado de Investigación y Política Científica de la Universidad de Valencia, Pilar Campins Falcó.
  • València (València)
 • dimecres, 3 febrer 2016 12:30
  • Tasas y otros tributos, con D.G. de Tributos, Eduardo Roca y Subdirector, Javier Casas
  • València (València)
 • dimecres, 3 febrer 2016 10:00
  • Situació d'actuacions en Abastiment i Depuració, amb alcaldes/as, de La Pobla de Vallbona, SAN Antonio de Benagéber, l'Eliana i Diputats Emilio Altur i Pablo Seguí.
  • la Pobla de Vallbona (València)
 • dimarts, 2 febrer 2016 10:00
  • Acte del president de la Generalitat
  • Sagunt (València)
 • dimarts, 2 febrer 2016 09:00
  • Situació d'actuacions amb Aigües de València, conseller Delegat, Dionisio García Comín i un altre.
  • València (València)
 • dilluns, 1 febrer 2016 17:00
  • Situación de actuaciones para paliar la falta de recursos hídricos, con los Juzgados de Aguas de la Vega Baja.
  • Almoradí (Alacant)
 • dilluns, 1 febrer 2016 12:00
  • Cicle Hídric de l'Aigua, Diputat Provincial responsable, Francisco Sáez, presidenta de la CHJ i comissari de la CHJ.
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 1 febrer 2016 10:30
  • Possibles col·laboracions amb el Vicerectorat d'Investigació Universitat d'Alacant, Juan Mora, responsable administratiu.
  • Sant Vicent del Raspeig (Alacant)
 • dilluns, 1 febrer 2016 09:00
  • Situación de actuaciones en la Comunidad de Regantes Riegos de Levante Margen Izquierda, Javier Berenguer
  • Elx (Alacant)
 • divendres, 29 gener 2016 10:30
  • Situació d'actuacions en el municipi de Tavernes de la Valldigna
  • València (València)
 • divendres, 29 gener 2016 09:30
  • Situació actuacions i altres
  • València (València)
 • dijous, 28 gener 2016
  • Consell Assessor de Participació i Medi Ambient
  • València (València)
 • dijous, 28 gener 2016 14:00
  • Taxa de l'Estació de Tractament d'Aigua Potable de la Ribera i expropiacions, Manuel Aldeguer, Jesús Ayllón, Nieves Sánchez y Javier Monzó.
  • València (València)
 • dijous, 28 gener 2016 11:00
  • Possibles actuacions en el municipi de Santa Magdalena de Polpís, alcalde
  • València (València)
 • dijous, 28 gener 2016 09:00
  • Situació del pressupost amb personal de la DGA
  • València (València)
 • dimecres, 27 gener 2016 10:00
  • Abastiment i Depuració municipis de Dénia, Pego i Xàbia, reunió conjunta
  • Dénia (Alacant)
 • divendres, 22 gener 2016 09:30
  • Festiu en València
  • València (València)
 • dijous, 21 gener 2016 10:00
  • Presentació de Projectes de La Unió de Llauradors i Ramaders, José Castro i altres
  • València (València)
 • dimecres, 20 gener 2016 12:30
  • Sanejament i depuració municipìo de Xalò, alcalde i Diputat Provincial, Gerad Fullana
  • València (València)
 • dimecres, 20 gener 2016 10:00
  • Aplicació de Fons Europeus, amb DG de Finançament i Fons Europeus
  • València (València)
 • dimarts, 19 gener 2016 10:30
  • Discrepàncies amb la Taxa de l'ETAP de la Ribera, amb 13 Ajuntament de la zona.
  • València (València)
 • dilluns, 18 gener 2016 17:00
  • Possibles actuacions en el municipi d'Algorfa
  • Algorfa (Alacant)
 • dilluns, 18 gener 2016 12:30
  • Depuradora l'Alacantí Norte
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 18 gener 2016 10:00
  • Possibles col·laboracions amb Universitat d'Alacant, José Luis Sánchez Lisazo de l'Institut Universitari de l'Aigua i Germà López Iborra, Departament d'Ecologia.
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 18 gener 2016 08:30
  • Postrasvase Xúquer-Vinalopó
  • Monforte del Cid (Alacant)
 • divendres, 15 gener 2016 09:30
  • Situació actuacions i altres
  • València (València)
 • dijous, 14 gener 2016 10:00
  • Pressupost, Convenis amb universitats i altres entitats i planificació actuacions, amb Caps de Servici i tècnics.
  • València (València)
 • dimecres, 13 gener 2016 12:30
  • Visita als accidentats en Depuradora de l'Alcantí Nord
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 13 gener 2016 10:30
  • Situació d'actuacions en el municipi, amb alcalde d'Alcoi
  • Alcoi (Alacant)
 • dimarts, 12 gener 2016 16:30
  • axa ETAP de la Ribera i altres.
  • València (València)
 • dimarts, 12 gener 2016 12:00
  • Personal i assumptes diversos.
  • València (València)
 • dimarts, 12 gener 2016 10:30
  • Planificació obres en marxa i per començar. Cap del Servici d'Infraestructures Hidràuliques Urbanes
  • València (València)
 • dilluns, 11 gener 2016 19:00
  • Desenvolupament Rural i Aigua, amb municipis d'Alacant
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 11 gener 2016 13:00
  • Situació d'actuacions amb el Jutjat Privatiu d'Aigües de Orihuela
  • Orihuela (Alacant)
 • dilluns, 11 gener 2016 11:00
  • Dessalinitzadora de Xàbia, situació actual, amb director José Luis Henarejos
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 11 gener 2016 10:00
  • Situació d'actuacions en el municipi de Callosa d'En sarrià
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 18 desembre 2015 09:30
  • Pressupost 2016 i altres
  • València (València)
 • dimecres, 16 desembre 2015 11:00
  • Presentació del grup d'empreses ASAGUA (Antolín Aldonza)
  • València (València)
 • dimecres, 16 desembre 2015 10:00
  • Situació d'actuacions amb l'empresa DAM (Santiago Amors) i Vicente Mira
  • València (València)
 • dimarts, 15 desembre 2015 11:00
  • Energies Renovables, Fotovoltaiques, diverses Direcció Generals, la Universitat Politècnica de Madrid i diverses comunitats de Regants.
  • València (València)
 • dilluns, 14 desembre 2015 13:00
  • Situació d'actuacions en la zona, Ajuntament de San Isidro d'Albatera
  • San Isidro (Alacant)
 • dilluns, 14 desembre 2015 09:30
  • Possibles actuacions en Sanejament i Depuració en el municipi de Cocentaina, alcaldessa
  • Cocentaina (Alacant)
 • divendres, 11 desembre 2015 12:00
  • Depuradora de Teulada-Moraira
  • Teulada (Alacant)
 • divendres, 11 desembre 2015 08:30
  • Posttransvasament Xúquer-Vinalopó amb regants del Baix Segura d'Alacant
  • Monforte del Cid (Alacant)
 • dijous, 10 desembre 2015 20:00
  • Taula redona i tertúlia sobre Agricultura i Aigua en l'Ateneu Cultural Casino d'Orcelitano.
  • Orihuela (Alacant)
 • dijous, 10 desembre 2015 11:00
  • Inauguració de noves instal·lacions en el terme municipal del Pinós
  • el Pinós (Alacant)
 • dimecres, 9 desembre 2015 10:00
  • Presentació de treballs i estudis sobre energies renovables, PROEMISA, José Martínez Duato
  • València (València)
 • dimecres, 9 desembre 2015 09:00
  • Presentació de treballs i estudis sobre energies renovables, Aigües de València
  • València (València)
 • dijous, 3 desembre 2015 11:00
  • Situació d'actuacions amb l'empresa MS Enginyers (Miguel Sanchís)
  • València (València)
 • dijous, 3 desembre 2015 10:00
  • Possibles actuacions en sanejament i depuració en el municipi de Bocairent, alcalde
  • València (València)
 • dijous, 3 desembre 2015 09:00
  • Possibles actuacions en el municipi de Tavernes de la Valldigna, alcalde, Jordi Juan i Huget
  • València (València)
 • dimecres, 2 desembre 2015 13:00
  • Pla anual d'obres Exercici 2016
  • València (València)
 • dimecres, 2 desembre 2015 11:00
  • Presentació de l'empresa, Vielca Enginyers (Vicente Candela)
  • València (València)
 • dimecres, 2 desembre 2015 11:00
  • Esmenas al Presupost 2016
  • València (València)
 • dimarts, 1 desembre 2015 13:00
  • Del llibre “Aigua que ens unix. Crònica del Sindicat central de Regants de l'Aqüeducte Tajo-Segura.
  • Murcia (Murcia)
 • dimarts, 1 desembre 2015 09:00
  • Possibles col·laboracions amb Vicerector d'Investigació (Juan García Fernández) de la Universitat de Múrcia.
  • Murcia (Murcia)
 • dilluns, 30 novembre 2015 14:30
  • Situació d'actuacions en el Municipi i nous projectes, Ajuntament de Beneixama
  • Beneixama (Alacant)
 • dilluns, 30 novembre 2015 11:30
  • Situació d'actuacions en el Municipi i nous projectes, Ajuntament de Castalla
  • Castalla (Alacant)
 • dilluns, 30 novembre 2015 09:30
  • Situació d'actuacions en el Municipi i nous projectes, Ajuntament d'Alcoi
  • Alcoi (Alacant)
 • divendres, 27 novembre 2015 09:30
  • Pressupost i situació d'actuacions
  • València (València)
 • dijous, 26 novembre 2015 12:00
  • Reunió amb la directora general de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat
  • València (València)
 • dijous, 26 novembre 2015 11:00
  • Situació del Projecte de construcció de la nova depuradora de Yátova, alcalde Miguel Tórtola
  • València (València)
 • dijous, 26 novembre 2015 09:00
  • Actuacions en la xarxa de distribució d'aigua potable al municipi de Polinyà de Xùquer, Alcalde Oscar Navarro Torres
  • València (València)
 • dimecres, 25 novembre 2015 12:00
  • Presentació i possibles col·laboracions amb BECSA (D.G. de Construcció Juan Berzosa
  • València (València)
 • dimecres, 25 novembre 2015 11:30
  • Fotovoltaiques, amb directora general d'Indústria i Energia
  • València (València)
 • dimarts, 24 novembre 2015 16:30
  • Consell de participació de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals
  • València (València)
 • dimarts, 24 novembre 2015 12:30
  • Dessalinitzadora d'Orpesa del Mar, recepció de part de l'obra realitzada per l'Estat a través de l'empresa pública ACUAMED
  • Orpesa (Castelló)
 • dimarts, 24 novembre 2015 10:00
  • Canalització del Barranco del Furó en el municipìo de Viver.
  • Viver (Castelló)
 • divendres, 20 novembre 2015 11:30
  • Poblemas d'abastiment d'aigua potable al municipi de Canet El Roig
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 20 novembre 2015 10:30
  • Declaració d'emergència per les pluges torrencials passades en el municipi de Vistabella del Maestrat
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 20 novembre 2015 09:30
  • Depòsit d'abastiment d'aigua potable al municipi de Atzeneta del Maestrat
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 19 novembre 2015 15:30
  • Pressupostos, personal i altres
  • València (València)
 • dijous, 19 novembre 2015 13:00
  • Problemes amb l'abastiment d'aigua potable al municipi i polígon, Ajuntament de Vilafranca.
  • València (València)
 • dijous, 19 novembre 2015 12:00
  • Situació d'actuacions en el municipi, Ajuntament de Riola
  • València (València)
 • dijous, 19 novembre 2015 11:00
  • Situació d'actuacions en el municipi, Ajuntament de Viver
  • València (València)
 • dijous, 19 novembre 2015 10:00
  • Situació d'actuacions en el municipi, Ajuntament de Corbera
  • València (València)
 • dijous, 19 novembre 2015 09:00
  • Presentación empresa TEYGE, SA, Joaquín Barba-Romero
  • València (València)
 • dimarts, 17 novembre 2015 12:00
  • Situación del abastecimiento de agua potable al municipio, Alcalde de Requena
  • València (València)
 • dimarts, 17 novembre 2015 10:30
  • Presentació de l'empresa Projectes Civils i Tecnològics, SA, Juan Broseta
  • València (València)
 • dilluns, 16 novembre 2015 12:00
  • Projecte de cobriment de la séquia de Sollana en Algemesí
  • València (València)
 • dilluns, 16 novembre 2015 10:00
  • Reunió amb la Unió Sindical d'Usuaris del Xúquer (USUJ)
  • València (València)
 • dilluns, 16 novembre 2015 09:00
  • Situació de l'Expte. del municipi de Benlloch, Jesús Ayllón i Bernat Castro
  • València (València)
 • divendres, 13 novembre 2015 13:30
  • Veure la situació de diverses actuacions en la zona del Posttransvasament Júcar-Vinalopó, amb Cap de Secció d'Infraestructures Agràries del Servici Territorial d'Agricultura d'Alacant, Paco Zapata
  • Sant Vicent del Raspeig (Alacant)
 • divendres, 13 novembre 2015 12:00
  • Analitzar situació de posttransvasament Júcar-Vinolopó amb el president de la Comunitat General d'Usuaris del Mig Vinalopó, Pepe Torregrosa
  • Monforte del Cid (Alacant)
 • divendres, 13 novembre 2015 09:30
  • Analitzar problemàtica i veure possibles actuacions en la zona, Comunitat de Regants de l'Alt Vinalopó
  • Villena (Alacant)
 • dijous, 12 novembre 2015 11:00
  • Situació de actuacions am l'Ajuntament de La Pobla de Vallbona
  • València (València)
 • dijous, 12 novembre 2015 09:00
  • Situació d'actuacions amb l'Ajuntament de Real
  • València (València)
 • dimecres, 11 novembre 2015 12:00
  • Presentació de l'empresa AZVI, SA, per a futures col·laboracions"
  • València (València)
 • dimecres, 11 novembre 2015 11:00
  • Presentació de l'empresa DEL'AQUA DESINCAL, per a futures col·laboracions
  • València (València)
 • dimecres, 11 novembre 2015 10:00
  • "Presentació de l'empresa PAYMACOTAS LLEVANT, per a futures col·laboracions.
  • València (València)
 • dimarts, 10 novembre 2015 13:00
  • Visita al parc Tecnologia de Valencia,aguas de valència, sobre el control d'abastiment."
  • Paterna (València)
 • dimarts, 10 novembre 2015 11:15
  • dia mundial de la ciència"
  • València (València)
 • dilluns, 9 novembre 2015 12:00
  • reunió amb l'Alcalde d'Aspe i el president de la comunitat de regants d'aspe"
  • Aspe (Alacant)
 • dilluns, 9 novembre 2015 11:00
  • Situació d'actuacions en la zona, Ajuntament de Sant Joan d'Alacant
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 9 novembre 2015 10:00
  • Reunió en la Direcció Territorial d'Alacant amb el presidente de la comunitat de regants d'ondara
  • Alacant (Alacant)
 • dissabte, 7 novembre 2015 10:00
  • cicle de reflexió i debat davant de la cima del clima de paris. El mediterrani enfront del canvi climàtic"(Palau de la Música)
  • València (València)
 • divendres, 6 novembre 2015
  • Consell de direcció (SA)
  • València (València)
 • divendres, 6 novembre 2015 16:30
  • cicle de reflexió i debat davant de la cima del clima de paris. El mediterrani enfront del canvi climàtic". (palau de la Música)
  • València (València)
 • divendres, 6 novembre 2015 09:00
  • Reunió amb la empresa VIAS Y CONSTRUCCIONES
  • València (València)
 • dijous, 5 novembre 2015 19:00
  • Reunió amb l'alcalde d'alacant, acompanyant el secretari autonòmic rodriguez mulero
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 5 novembre 2015 12:00
  • Reunió amb manuel navarrés, director del cicle de l'aigua (ACCION AGUA)
  • València (València)
 • dijous, 5 novembre 2015 10:00
  • Reunió amb delegat de la EMPRESA TALENS, presentació
  • València (València)
 • dijous, 5 novembre 2015 09:00
  • Actuacions pendents i possibles col·laboracions amb VAERSA, Gerent Vicent García
  • València (València)
 • dimecres, 4 novembre 2015 10:30
  • problemàtica en zones del muncipi derivats de les aigües de pluja amb Ajuntament de Titaguas
  • València (València)
 • dimecres, 4 novembre 2015 09:30
  • problemàtica en el muncipi relacionats amb la depuradora amb l'Ajuntament d'Alcublas
  • València (València)
 • dimarts, 3 novembre 2015 12:30
  • Situació connexió de l'Estació de Tractament d'Aigua Potable a municipis de la Ribera, Ribera III
  • Alzira (València)
 • dimarts, 3 novembre 2015 09:30
  • Situacions pendents amb Comissari d'Aigües de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer
  • València (València)
 • dilluns, 2 novembre 2015 13:30
  • Reunió amb Regants del Baix Segura, Jutjat Privatiu d'Aigües d'Orihuela
  • Orihuela (Alacant)
 • dilluns, 2 novembre 2015 11:00
  • Visita a planta fotovoltaica en la Comunitat de Regants de Campotejar
  • Archena (Murcia)
 • divendres, 30 octubre 2015 13:30
  • Situació d'actuacions amb Comunitat de Regants de Regs de Llevant Marge Dret del Segura
  • los Montesinos (Alacant)
 • divendres, 30 octubre 2015 09:30
  • Consell de Direcció
  • València (València)
 • dijous, 29 octubre 2015 17:45
  • Convocatòria de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer del Pla Especial de L'Albufera.
  • València (València)
 • dijous, 29 octubre 2015 09:30
  • Obres d'abastiment, Ajuntament de Turís
  • Turís (València)
 • dimecres, 28 octubre 2015 13:00
  • Abocaments, empresa IFF
  • Benicarló (Castelló)
 • dimecres, 28 octubre 2015 11:30
  • Situació d'actuacions per a abastiment i depuració, Ajuntament de Benicarló
  • Benicarló (Castelló)
 • dimecres, 28 octubre 2015 09:30
  • Possibles actuacions en la zona, Ajuntament de Gata de Gorgos
  • Traiguera (Castelló)
 • dimarts, 27 octubre 2015 17:30
  • Consell d'Administració EPSAR
  • València (València)
 • dimarts, 27 octubre 2015 09:30
  • Situació actuacions, ETAP de la Ribera, Barrancs de Puçol, Tramusser, Frares, etc., amb Directors d'Obra.
  • València (València)
 • dilluns, 26 octubre 2015 16:30
  • Jornada sobre pous i aigües de reg, AVA-ASAJA València
  • València (València)
 • dilluns, 26 octubre 2015 12:00
  • Situació actuacions amb la Comunitat de la Séquia Major del Pantà d'Elx
  • Elx (Alacant)
 • dilluns, 26 octubre 2015 10:00
  • Conflicte Regants i Confederació Hidrogràfica del Segura, Alcaldes i Portaveus del Baix Segura
  • Almoradí (Alacant)
 • divendres, 23 octubre 2015 19:30
  • Reunió en Monòver amb alcalde del Baix Segura
  • Monòver (Alacant)
 • divendres, 23 octubre 2015 12:30
  • Situació d'actuacions Posttransvasament Júcar-Vinalopó, amb Comunitat d'Usuaris Regs de Llevant Marge Esquerre del Segura
  • Elx (Alacant)
 • divendres, 23 octubre 2015 10:00
  • Possibles actuacions en el municipi de Gata de Gorgos
  • Gata de Gorgos (Alacant)
 • dijous, 22 octubre 2015 20:00
  • Reunió de Partit a Elx
  • Elx (Alacant)
 • dijous, 22 octubre 2015 11:00
  • Situació d'actuacions amb EPSAR
  • València (València)
 • dimecres, 21 octubre 2015 19:30
  • Conferència: La Séquia Real del Xúquer i L'Albufera de València
  • València (València)
 • dimecres, 21 octubre 2015 10:00
  • Comunitat de Regants de Sueca, instal·lacions, actuacions i sistema de regs de L'Albufera
  • Sueca (València)
 • dimarts, 20 octubre 2015 12:00
  • Obres del Posttransvasament Júcar-Vinalopó, Marge Esquerre, D.G. Agricultura, D.G. Aigua i Tragsa
  • València (València)
 • dimarts, 20 octubre 2015 09:30
  • Veure possibles obres d'abastiment, depuració i evacuació de pluvials, amb Ajuntament d'Oliva
  • Oliva (València)
 • dilluns, 19 octubre 2015 14:00
  • Presentació de Directors Territorials i altres
  • València (València)
 • dilluns, 19 octubre 2015 12:30
  • Consorci d'Aigües de la Marina Alta
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 19 octubre 2015 10:00
  • Alcaldes de La Marina
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 16 octubre 2015 09:30
  • Consell de Direcció
  • València (València)
 • divendres, 16 octubre 2015 08:30
  • Sancions de la Unió Europea sobre abocaments, amb tècnics de la DG de Relacions amb la UE
  • València (València)
 • dijous, 15 octubre 2015 12:00
  • Situació cessions a la Comunitat d'Usuaris del Vinalopó, Cap Servici Jurídic
  • València (València)
 • dijous, 15 octubre 2015 09:30
  • Presupost, con Caps de Servici
  • València (València)
 • dimecres, 14 octubre 2015 13:30
  • Situació actuaciones con Rover Alcisa, SA
  • València (València)
 • dimarts, 13 octubre 2015 16:00
  • Inaguración Master "Gestión y Restauración del Medio Natural" Universidad de Alicante
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 13 octubre 2015 12:00
  • Tribunal Master de restauración de ríos, Universidad de Alicante
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 8 octubre 2015 12:00
  • Plataforma Europea de Inovación en Agua, Cees Buisman, director del Centro Tecnológico del Agua de Lewarden (Holanda)
  • València (València)
 • dimecres, 7 octubre 2015 10:00
  • Red de alcantarillado y conexión a Depuradora con Ayuntamiento de Manuel
  • València (València)
 • dilluns, 5 octubre 2015 10:00
  • Júcar-Vinalopó, con Sindicato de Riegos de la Huerta de Alicante y la C.R. de Agost
  • Mutxamel (Alacant)
 • dilluns, 5 octubre 2015 08:30
  • Júcar-Vinalopó, con Comunidad General de Usuarios del Medio Vinalopó y L'Alacantí
  • Monforte del Cid (Alacant)
 • divendres, 2 octubre 2015 09:30
  • Problemas Aguas Pluviales, con Ayuntamientos de Godella, Burjassot y Rocafort
  • Godella (València)
 • dijous, 1 octubre 2015 09:00
  • Presupuestos DGA
  • València (València)
 • dimecres, 30 setembre 2015 12:00
  • Situación actuaciones, Sindicato Central de Aguas del río Mijares, Enrique Font Jericó. Almassora
  • Almassora (Castelló)
 • dimecres, 30 setembre 2015 09:30
  • Daños ocasionados por las lluvias torrenciales en el Barranc de la Font, Ayuntamiento de Benlloch
  • Benlloc (Castelló)
 • dimarts, 29 setembre 2015 08:30
  • Balsa de riego, con C.R. San Pascual de Elx
  • Monforte del Cid (Alacant)
 • dimarts, 29 setembre 2015 07:45
  • Postrasvase Júcar-Vinalopó, Junta Central de Usuarios del Medio Vinalopó. Pepe Torregrosa
  • Villena (Alacant)
 • dilluns, 28 setembre 2015 20:00
  • Situación actuaciones, con ayuntamientos de la Vega Baja, Baix Segura
  • San Isidro (Alacant)
 • dilluns, 28 setembre 2015 18:00
  • Situación actuaciones, Ayuntamiento de Algorfa
  • Algorfa (Alacant)
 • dilluns, 28 setembre 2015 13:30
  • Colector perimetral de pluviales en Almoradí, con Ayuntamiento
  • Almoradí (Alacant)
 • dilluns, 28 setembre 2015 12:00
  • Situación actuaciones, Sindicato de Aguas de Dolores
  • Dolores (Alacant)
 • dilluns, 28 setembre 2015 09:00
  • Situación actuaciones, Sindicato de Aguas de Almoradí
  • Almoradí (Alacant)
 • divendres, 25 setembre 2015 13:30
  • Posibles actuaciones en la zona húmeda rio los santos del municipio, Concejal de Medio Ambiente y técnico municipal
  • l'Alcúdia de Crespins (València)
 • dijous, 24 setembre 2015 16:00
  • Análisis de la comparecencia de la Consellera en Corts
  • València (València)
 • dijous, 24 setembre 2015 11:00
  • Sanciones Unión Europea, con D.G de Relaciones con la UE y el Estado, Regina Laguna
  • València (València)
 • dimecres, 23 setembre 2015 10:00
  • Agricultura y Agua, comparecencia de la Consellera
  • València (València)
 • dimarts, 22 setembre 2015 17:00
  • Preparación comparecencia de la Consellera
  • València (València)
 • dimarts, 22 setembre 2015 13:30
  • Abastecimiento Altea, Regidor del Ciclo Hídrico, Roque Ferrer
  • València (València)
 • dimarts, 22 setembre 2015 11:00
  • Situación actuaciones con regantes de las Comunidades de Godelleta, Cheste y Chiva y Pepe Campos, Secretario de AVA-ASAJA
  • València (València)
 • dimarts, 22 setembre 2015 10:00
  • Situación actuaciones, AVA-ASAJA, Cristobal Aguado, Pepe Campos
  • València (València)
 • dilluns, 21 setembre 2015 12:00
  • Situación actuaciones con Ayuntamiento de Guardamar del Segura y SA
  • València (València)
 • dilluns, 21 setembre 2015 09:00
  • Comparecencia Consellera
  • València (València)
 • divendres, 18 setembre 2015 09:00
  • Secretaria Autonómica de Medio Ambiente y Cambio Climático
  • València (València)
 • dijous, 17 setembre 2015 20:00
  • Libro Rutas Azules, en Centro Excursionista de Valencia
  • València (València)
 • dijous, 17 setembre 2015 09:30
  • Presupuestos, técnicos de la Dirección General
  • València (València)
 • dimecres, 16 setembre 2015 11:30
  • Situación de actuaciones, EPSAR, SA y DGA
  • València (València)
 • dimecres, 16 setembre 2015 09:30
  • Presupuestos, con técnicos de la DG
  • València (València)
 • dimarts, 15 setembre 2015 09:30
  • Situación de actuaciones con Confederación Hidrográfica del Júcar, Comisario de Aguas, Director General del Agua, Director General del Medio Natural y Evaluación Ambiental y técnicos Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 14 setembre 2015 16:00
  • Agricultura y Agua, Consellera
  • Elx (Alacant)
 • dilluns, 14 setembre 2015 13:00
  • Situación actuaciones con CR de Hondón de las Nieves
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 14 setembre 2015 11:00
  • Postrasvase Júcar-Vinalopó, con la CR del Medio Vinalopó y L'Alcantí
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 14 setembre 2015 09:00
  • Agua y Agricultura, con Diputados Autonómico y Provinciales
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 10 setembre 2015 12:30
  • Situación actuaciones en ETAP de la Ribera, con los Ayuntamientos de Algemesí, Alzira, Carcaixent, Corbera, Cullera, Favara y Llaurí
  • Alzira (València)
 • dimecres, 9 setembre 2015 14:00
  • Agua y Agricultura, con Diputados Corts PSOE
  • València (València)
 • dimecres, 9 setembre 2015 10:00
  • Tasa Estación de Tratamiento de Agua Potable a la Ribera, ETAP, con Directores de obra y técnicos de la DGA
  • València (València)
 • dimarts, 8 setembre 2015 10:30
  • Problemas de abastecimiento de agua en boca, Ayuntamiento de Llombai
  • València (València)
 • dimarts, 8 setembre 2015 09:30
  • Abastecimiento agua en boca, Ayuntamiento de Turís
  • València (València)
 • dilluns, 7 setembre 2015 10:00
  • Obras del Postrasvase Júcar-Vinalopó, CGU del Medio Vinalopó
  • Monforte del Cid (Alacant)
 • divendres, 4 setembre 2015 10:00
  • Estación de Tratamiento de Agua Potable ETAP La Ribera, configurar hoja de ruta para actuaciones futuras, con Jefe Servicio y Directores de Obra
  • València (València)
 • dijous, 3 setembre 2015 10:00
  • Comité de Autoridades Competentes y Consejo del Agua de la Demarcación de la CH Júcar
  • València (València)
 • dimecres, 2 setembre 2015 17:00
  • Comité de Autoridades Competentes CHEbro
  • Zaragoza (Zaragoza)
 • dimecres, 2 setembre 2015 11:00
  • Junta de Gobierno de la CHEbro
  • Zaragoza (Zaragoza)
 • dimarts, 1 setembre 2015 16:00
  • Representantes Órganos Colegiados con SA de Medio Ambiente y Cambio Climático
  • València (València)
 • dimarts, 1 setembre 2015 14:00
  • Posibles actuaciones jurídicas en ETAP Ribera, con Emilio Torrejón
  • València (València)
 • dimarts, 1 setembre 2015 12:30
  • Situación ETAP La Ribera, con Jefe Servicio, J. Ayllón
  • València (València)
 • dimarts, 1 setembre 2015 09:30
  • Nombramientos de representantes en los Órganos Colegiados de las Confederación Hidrográficas del Júcar, Segura y Ebro. Con Jefes de Servicio de la DG
  • València (València)
 • diumenge, 30 agost 2015 09:00
  • Decretos de sequía, reunión con regantes en Alicante para informe a la Consellera
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 17 agost 2015 11:00
  • Situación de actuaciones en la zona con Comunidad General de Usuarios del Girona y Comunidad de Regantes de Ondara
  • Ondara (Alacant)
 • dilluns, 10 agost 2015 11:30
  • Junta de Gobierno de la CH Júcar, se delega en José Vte. Benedero, Jefe del Servicio de Planificación
  • València (València)
 • divendres, 7 agost 2015 10:30
  • Reglamento Orgánico y Funcional
  • València (València)
 • dijous, 6 agost 2015 12:30
  • Plan del Júcar, modernización ragadíos, etc. con Acequia Real del Júcar y Unidad Sindical de Usuarios del Júcar, José Manuel García de la Cuadra y Juan Valero de Palma y Manglano.
  • València (València)
 • dijous, 6 agost 2015 11:00
  • Plan de Cuenca del Júcar y otros, Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica, Teodoro Estrela
  • València (València)
 • dijous, 6 agost 2015 09:30
  • Situación de actuaciones con ACUAMED con Pablo Martín - Gerente Territorial
  • València (València)
 • dimecres, 5 agost 2015 10:00
  • Situación de actuaciones, Diputación de Alicante, Ciclo Hídrico del Agua, Francisco Sáez
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 4 agost 2015 11:00
  • Aplicación de la Tasa por control de vertidos, Alcaldesa de Benicarló
  • València (València)
 • dimarts, 4 agost 2015 09:30
  • Estación de Tratamiento de Agua Potable para la comarca de La Ribera, con Ayuntamiento de Cullera
  • València (València)
 • dilluns, 3 agost 2015 11:00
  • Júcar-Vinalopó, con Comunidad General de Usuarios del Medio Vinalopó, y técnicos de la DGA en Alicante, Fco. Zapata y Elvira Santamaria
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 31 juliol 2015 10:00
  • Reglamento orgánico y otros
  • València (València)
 • dijous, 30 juliol 2015 16:30
  • Temas de Agua en general, con Diputados del Consell en sede PSOE de Valencia.
  • València (València)
 • dijous, 30 juliol 2015 12:00
  • Contratos menores, certificaciones, presupuesto, etc, como está la situación actual, con José Busó Llopis, exsubdirector general de esta DGA
  • València (València)
 • dijous, 30 juliol 2015 09:00
  • Actuaciones de la DGA, con SA Julià Alvaro
  • València (València)
 • dimecres, 29 juliol 2015 10:30
  • Situación actuaciones en el municipio de Xaló y municipios limítrofes, reunión con el Alcalde de Xaló
  • Xaló (Alacant)
 • dimarts, 28 juliol 2015 11:00
  • Planes de Cuenca, con Presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Mª Ureña
  • València (València)
 • dilluns, 27 juliol 2015 12:00
  • Situación de actuaciones en Marina Alta, Júcar-Vinalopó y Tajo-Segura, con técnicos de la DGA en Alicante, Miguel Arias y Fco. Zapata
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 27 juliol 2015 11:00
  • Situación del Júcar-Vinalopó y Tajo-Segura, Manuel Serrano Richarte, Riegos de Levante Margen Izquierda.
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 23 juliol 2015 11:30
  • Situación de actuaciones en el municipio de Silla con Alcalde del municipio (Vicente Zaragozá)
  • València (València)
 • dijous, 23 juliol 2015 10:00
  • Situación de actuaciones reseñables, con José Alberto Comos Guillem, exdirector general del agua.
  • València (València)
 • dimecres, 22 juliol 2015 10:00
  • Situación de las actuaciones en el municipio de Silla, Jefe del Servicio de Infraestructuras Hidráulicas Urbanas, Jesús Ayllón.
  • València (València)
 • dimarts, 21 juliol 2015 09:30
  • Presentación del Secretario Autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático a la Dirección General del Agua (todo el personal de servicios centrales), objetivos y propuestas de la DGA.
  • València (València)

Director General de l'Aigua Llista completa d'obsequis

23/10/2018 - 24/10/2018

XII Congrés internacional AEDyR (Associació Espanyola de Dessalació i Reutilització)

Costs
 • Manutenció
  34,80 €
 • Transport
  9,95 €
 • Total 44,75 €
06/09/2018

entrevista amb la presidenta de la C H de l'Ebre

Costs
 • Manutenció
  52,00 €
 • Transport
  145,00 €
 • Total 197,00 €
15/11/2017

Pacte Nacional per l'aigua. Eix 2 drenatge urbà sostenible. (Secretaria d'Estat de Medi Ambient)

Costs
 • Transport
  122,20 €
 • Total 122,20 €
27/09/2017

Participació en la jornada sobre limitacions a la innovació sector de l'aigua a Espanya, Madrid

Costs
 • Transport
  129,10 €
 • Total 129,10 €
30/05/2017 - 01/06/2017

Projectes Europeus (LIFE 2017); Visita seu programa d'Accions Urbanes Innovadores (UIA) Brussel·les

Costs
 • Allotjament
  177,00 €
 • Manutenció
  228,38 €
 • Transport
  454,71 €
 • Total 860,09 €
04/05/2017

Organització Conferència Gestió de l'Aigua, Conselleria Medi Ambient i Ordenació Territori. (Sevilla)

Costs
 • Transport
  161,70 €
 • Total 161,70 €
07/03/2017 - 09/03/2017

Invitació Comissió Europea Meeting aigües regenerades (Brussel·les)

Costs
 • Allotjament
  134,00 €
 • Manutenció
  182,70 €
 • Transport
  271,80 €
 • Total 587,80 €
11/11/2016 - 22/11/2016

OUA (Organització Usuaris d'Aigua); Aportacions per a la Gestió de la qualitat de l'aigua ús activitat agrícola. Concepció, regió Bio Bio a Xile.

Costs
 • Manutenció
  634,70 €
 • Total 634,70 €
28/09/2016 - 29/09/2016

Comissió Intermediterrània Comité de les regions sobre Iniciativa "Efectivitat dels sistemes de gestió d'aigua:enfoque cap a solucions innovadores". a Brussel·les.

Costs
 • Allotjament
  108,96 €
 • Manutenció
  137,00 €
 • Transport
  273,98 €
 • Total 519,94 €
17/07/2016 - 20/07/2016

dins de la Conferència de regions Perifèriques Marítimes i Conferència Mundial del Clima. Med Cop 22 Tànger. El Marroc

Costs
 • Allotjament
  140,00 €
 • Manutenció
  159,88 €
 • Transport
  343,60 €
 • Total 643,48 €
09/02/2016 - 12/02/2016

Assistència EIP Water Conference a Amsterdam i Mayors and Water Conference en Leeuwarden i Amsterdam (Paisos Baixos)

Costs
 • Allotjament
  256,53 €
 • Manutenció
  214,56 €
 • Transport
  475,40 €
 • Total 946,49 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Director General de l'Aigua Llista completa d'obsequis

17/05/2018

maleta amb propaganda i assortiment de productes

Entitat/Persona que fa l'obsequi: XIV Congrés Nacional de comunitats de Regants de Espanya

Destinatari de l'obsequi: MANUEL ALDEGUER SÁNCHEZ

Destinació: personal

21/12/2017

Llibre: Perú. Patrimoni Cultural i Natural (gasNatural Fenosa)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: gasNatural fenosa

Destinatari de l'obsequi: MANUEL ALDEGUER SÁNCHEZ

Destinació: Direcció General de l'Aigua

20/12/2017

planta "Grèvol" Ilex Aquifolium

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup TRAGSA

Destinatari de l'obsequi: MANUEL ALDEGUER SÁNCHEZ

Destinació: Direcció General de l'Aigua

04/01/2016

Llibre, Casa del Mediterrani i el ferrocarril Alicante-Murcia

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Casa-Mediterráneo, directora general, Almudena Muñoz

Destinatari de l'obsequi: MANUEL ALDEGUER SÁNCHEZ

Destinació: Despatx director general de l'Aigua

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
UNIVERSIDAD DE ALICANTE DOCENCIA 01/01/1998 31/12/2015 NO
INSTITUTO ENSEÑANZA SECUNDARIA EN GUARDAMAR DEL SEGURA DOCENCIA 01/01/1977 01/04/2012 NO
EPSAR VOCAL NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CONS. AGRIC, M. AMBIENTE, C. CLIM. Y DES. RURAL DIRECTOR GENERAL 07/07/2015
CONF. HIDROG. JÚCAR. CONS. AGUA DEMARCACIÓN VOCAL 26/08/2015
CONF. HIDROG. JÚCAR. COM. AUTOR. COMPETENTES VOCAL 26/08/2015
CONF. HIDROG. JÚCAR. COM. PLA. HID PARTICIPACIÓN VOCAL 26/08/2015
CONF. HIDROG. JÚCAR. ASAMBLEA DE USUARIOS VOCAL 26/08/2015
CONF. HIDROG.. DEL JÚCAR. JUNTA DE GOBIERNO VOCAL 26/08/2015
CONF. HIDROG. SEGURA. CONS. AGUA DEMARCACIÓN VOCAL 26/08/2015
CONF. HIDROG. DEL EBRO. ASAMBLE DE USUARIOS VOCAL 26/08/2015
CONS. ABASTE. AGUAS RED ABAST. LA PLANA Y DEL PLÁ DE L'ARC-DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN VOCAL 07/07/2015
MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA ASISTENCIA SIN VOTO 07/07/2015
COMISIÓN EXPLOTACIÓN ACUEDUCTO TAJO-SEGURA ASISTENCIA SIN VOTO 07/07/2015

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 0 Vivendes Alicante/Alacant 47.633,43 €
Ple domini 0 Vivendes Alicante/Alacant 22.698,30 €
Ple domini 0 Vivendes Alicante/Alacant 39.053,14 €
Ple domini 0 Altres immobles urbans Alicante/Alacant 15.244,72 €
Ple domini 0 Altres immobles urbans Alicante/Alacant 7.801,44 €
Ple domini 0 Altres immobles urbans Alicante/Alacant 9.070,72 €
Ple domini 0 Immobles rústics Alicante/Alacant 6.866,79 €
Nua propietat 0 Garatge Espanya 3.724,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 10.000,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 8.000,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
38.217,00 €
Total: 38.217,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 70.048,96 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.