Visualització de contingut web

Convenis

El Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre (DOCV 7379 de 13.10.2014), amb els següents objectius:

 • Conjugar la simplificació del procediment aplicable en matèria de convenis amb l'increment de les garanties, de manera que la nova regulació en cap cas puga suposar un menyscabament en la protecció de l'interés general i en el compliment de les seues obligacions per part dels poders públics.
   
 • Per a aclarir el règim jurídic, esta norma pretén dotar d'homogeneïtat als convenis que es formalitzen per la Generalitat, per mitjà de l'establiment d'una definició i una tipologia bàsica dels diferents instruments convencionals, a fi de delimitar en quins casos pot subscriure's un conveni i quan s'ha de recórrer a la contractació administrativa.
   
 • Reforçar els principis de transparència i publicitat que han de regir l'activitat de la Generalitat en este àmbit, possibilitant l'accés i consulta per part de la ciutadania de les dades més rellevants dels convenis subscrits, en el marc de les previsions contingudes en la normativa bàsica estatal i en la regulació autonòmica.

La present aplicació és un instrument que facilita l'accés de tot ciutadà al conjunt de convenis firmats per la Generalitat des de l'any 2014.

 

Font: Subsecretaria de cada departament o organisme
Data de creació: juny 2014
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data d'actualitzaciódel text: març 2018
Fonament jurídic: art. 9.1.c) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 12 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador dccaa5211 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 55 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Convenis
Tots els camps són opcionals
Mostrar estadístiques

Tipus conveni Entitat GVA Entitat externa Data firma Publicació en el DOCV Descripció del conveni Obligacions econòmiques Matèria
Conveni singular CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES, S. A. (CACSA) CONSEJO VLC DE GRADUADOS SOCIALES 22-02-2021 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES S.A. I EL CONSELL VALENCIÀ DE GRADUATS SOCIALS PER A L'APLICACIÓ DE CONDICIONS ESPECIALS EN EL PREU DE L'APARCAMENT “UMBRACLE 0,00
Conveni singular CONS. DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRAC. PÚBLICA COL·LEGI OFICIAL DE PSICOLOGIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 08-02-2021 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, I EL COL·LEGI OFICIAL DE PSICOLOGIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A LA FORMACIÓ CONTÍNUA DE PSICÒLEGS/AS EN MATÈRIA D'ELABORACIÓ D'INFORMES PERICIALS PSICOLÒGICS EN PROCESSOS DE FAMÍLIA I MENORS. 0,00
 • Legislació i justícia
Conveni singular INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA (IVC) 01-02-2021 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA I EL PALAU DE LA MÚSICA DE VALÈNCIA PER A LA REALITZACIÓ D'UN CONCERT PER PART DE L'ORQUESTRA DE VALÈNCIA EN L'AUDITORI I PALAU DE CONGRESSOS DE CASTELLÓ. 0,00
Addenda CONS. D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, E. CLIM ORGANIZACIÓN AGRARIA JÓVENES AGRICULTORES - ASAJA ALICANTE 29-01-2021 ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL I L'ORGANITZACIÓ AGRÀRIA JOVES AGRICULTORS-ASAJA ALACANT PER A ACTUAR COM A ENTITAT COL·LABORADORA PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE LES AJUDES INCLOSES EN LA SOL·LICITUD ÚNICA DE LA POLÍTICA AGRÀRIA COMUNA 0,00
 • Medi Rural
Addenda CONS. D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, E. CLIM MAÑAN SOCIEDAD COOPERATIVA OPFH 962 29-01-2021 ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL I MAÑAN SOCIETAT COOPERATIVA OPFH 962 PER A ACTUAR COM A ENTITAT COL·LABORADORA PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE LES AJUDES INCLOSES EN LA SOL·LICITUD ÚNICA DE LA POLÍTICA AGRÀRIA COMUNA 0,00
 • Medi Rural
Addenda CONS. D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, E. CLIM FEDERACIÓ DE COOPERATIVES AGROALIMENTÀRIES DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FECOAV) 29-01-2021 ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL I LA FEDERACIÓ DE COOPERATIVES AGROALIMENTÀRIES DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FECOAV) PER A ACTUAR COM A ENTITAT COL·LABORADORA PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE LES AJUDES INCLOSES EN LA SOL·LICITUD ÚNICA DE LA POLÍTICA AGRÀRIA COMUNA 0,00
 • Medi Rural
Addenda CONS. D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, E. CLIM LA UNIÓ DE LLAURADORS I RAMADERS 29-01-2021 ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDE AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL I LA VA UNIR DE LLAURADORS I RAMADERS DEL PAÍS VALENCIÀ PER A ACCTUAR CCOMO ENTITAT COL·LABORADORA PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE LES AJUDES INCLOSES EN LA SOL·LICITUD ÚNICA DE POLÍTICA AGRÀRIA COMUNA 0,00
 • Medi Rural
Addenda CONS. D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, E. CLIM CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA (GLOBALCAJA) 29-01-2021 ADDENDA DE PRORROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL I CAIXA RURAL D'ALBACETE, CIUDAD REAL I CONCA PER A ACTUAR COM A ENTITAT COL·LABORADORA PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE LES AJUDES INCLOSES EN LA SOL·LICITUD ÚNICA DE LA POLÍTICA AGRÀRIA COMUNA. 0,00
 • Medi Rural
Addenda CONS. D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, E. CLIM ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EXPORTADORES DE FRUTOS DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN 29-01-2021 ADDENDA DE PRORROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL I L'ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL D'EXPORTADORS DE FRUITS DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ PER A ACTUAR COM A ENTITAT COL·LABORADORA PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE LES AJUDES INCLOSES EN LA SOL·LICITUD ÚNICA DE LA POLÍTICA AGRÀRIA COMUNA. 0,00
 • Medi Rural
Conveni singular VICEPRESIDÈNCIA I CONS. D'IGUALTAT I POL. INCLUSI. CÀRITAS DIOCESANA DE VALENCIA, AJUNTAMENT VALÈNCIA, DELEGACIÓ DEL GOVERN A LA COMUNITAT VALENCIANA 28-01-2021 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT A TRAVÉS DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES, LA DELEGACION DEL GOVERN EN LA COMUNITAT VALÈNCIANA, L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA I CÀRITAS DIOCESANA DE VALÈNCIA, PER A DUR A TERME EL PROGRAMA INTEGRAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES EN CONTEXT DE PROSTITUCIÓ I VÍCTIMES DE TRÀFIC A LA CIUTAT DE VALÈNCIA (JERE-JERE) 0,00