Visualització de contingut web

Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern

El Consell de Transparència es troba regulat en el títol IV de la Llei 2/2015, de 2 abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

És l'òrgan que s'encarrega de garantir la transparència dins de l'àmbit de la Comunitat Valenciana, actuant per a això amb plena independència funcional en el compliment dels seus fins. Els seus objectius principals són:

- Garantir els drets d'accés de la ciutadania a la informació pública.

- Vetlar pel compliment de les obligacions de publicitat activa. 

- Garantir i promoure l'observança de les disposicions de bon govern.

Si has formulat una sol·licitud d'accés a la informació pública i t'han denegat el dit accés, o la resolució no satisfà els teus interessos pots interposar una reclamació davant del Consell de Transparència


Formulari de reclamacions davant el Consell
Qui forma el Consell?
Coneix tot sobre el Consell de Transparència

 

Font: Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern de la Comunitat Valenciana
Data de creació: setembre 2016
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data d'actualització: setembre 2020
Fonament jurídic: títol IV de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 78 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)