Visualització de contingut web

Cercador de Subvencions

Cercador de subvencions

El cercador permet recuperar informació sobre les ajudes i subvencions concedides per la Generalitat des de l'1 de gener de 2015 a les persones jurídiques (empreses, associacions, fundacions, administracions públiques i autònoms) i, des de l'1 de gener de 2016, també les concedides a les persones físiques. Les dades publicades provenen de la Intervenció de la Generalitat. Per conèixer les subvencions concedides anteriorment consulteu l'històric. També podeu consultar el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (SNPS). Consulte la pàgina sobre subvencions a partits polítics. Trobareu més informació en el document Ajuda a la cerca.

DADES DEL BENEFICIARI
DADES DE LA CONCESSIÓ
DADES DEL CONCEDENT
Última data d'actualització de les dades: 10/04/2021
Tots els camps són opcionals

Mostrant 1 - 50 de 361 resultats
de 8
Data de concessió Concedent Bases de la convocatòria Forma de concessió CIF Nom del beneficiari Import
03/06/2019 Instituto Valenciano de Finanzas Bonificado IVF Inversión Pyme 2019 Concurrencia B97607642 Miñana Sastre, Carmen 000836321Z, S.L.N.E. 125.056,81
12/06/2019 Instituto Valenciano de Finanzas Microcréditos (Programa Operativo FSE CV 2014-2022) Concurrencia JORGE TORRES MONTALBA 3.743,44
12/06/2019 Instituto Valenciano de Finanzas Microcréditos (Programa Operativo FSE CV 2014-2022) Concurrencia 48582994W Iván Valero Cervera 1.069,24
19/06/2019 Instituto Valenciano de Finanzas Microcréditos (Programa Operativo FSE CV 2014-2022) Concurrencia 54953253C GEORGINA PADUA ABUDY 667,29
19/06/2019 Instituto Valenciano de Finanzas Microcréditos (Programa Operativo FSE CV 2014-2022) Concurrencia MARIA TERESA GOMEZ CALATRAVA 5.626,95
20/06/2019 Instituto Valenciano de Finanzas Microcréditos (Programa Operativo FSE CV 2014-2022) Concurrencia VICENTE SANTAMARÍA CORTÉS 3.549,98
27/06/2019 Instituto Valenciano de Finanzas Bonificado IVF Inversión Pyme 2019 Concurrencia B12303426 Lamidecor, S.L.U. 49.402,40
23/07/2019 Instituto Valenciano de Finanzas CONVOCATORIA DEL INSTRUMENTO FINANCIERO PRÉSTAMOS SUBORDINADOS DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER CVA 2014-2020 Concurrencia B98752231 MR. JEFF LABS SL 126.350,64
02/08/2019 Instituto Valenciano de Finanzas Convocatoria del instrumento financiero préstamo participativo en coinversión con inversores privados del programa operativo FEDER CVA 2014-2020 Concurrencia B97488035 BIOTICA-BIOQUIMICA ANALITICA SL 33.936,43
02/08/2019 Instituto Valenciano de Finanzas Convocatoria del instrumento financiero préstamo participativo en coinversión con inversores privados del programa operativo FEDER CVA 2014-2020 Concurrencia B98991037 Formarketer Global SL 35.113,64
02/08/2019 Instituto Valenciano de Finanzas Convocatoria del instrumento financiero préstamo participativo en coinversión con inversores privados del programa operativo FEDER CVA 2014-2020 Concurrencia B98849060 HOMYSPACE BUSINESS HOUSING SL 112.363,65
27/09/2019 Instituto Valenciano de Finanzas Microcréditos (Programa Operativo FSE CV 2014-2022) Concurrencia ALONSO ANDRES GONZALEZ 4.468,75
25/10/2019 Instituto Valenciano de Finanzas Bonificado IVF Inversión Pyme 2019 Concurrencia A97205744 COTOBLAU, S.A. 3.654,91
25/10/2019 Instituto Valenciano de Finanzas Microcréditos (Programa Operativo FSE CV 2014-2022) Concurrencia 51399129V JAVIER IGNACIO RUIZ SANCHEZ 1.694,00
06/11/2019 Instituto Valenciano de Finanzas Bonificado IVF Circulante 2019 Concurrencia B54829395 Supergadget, S.L. 2.645,87
20/11/2019 Instituto Valenciano de Finanzas Microcréditos (Programa Operativo FSE CV 2014-2022) Concurrencia 26896902N JUAN FRANCISCO MORALES ALFONZO 1.493,99
26/11/2019 Instituto Valenciano de Finanzas Convocatoria del instrumento financiero préstamo participativo en coinversión con inversores privados del programa operativo FEDER CVA 2014-2020 Concurrencia B98848898 AUXISTENCIA SL 61.800,00
26/11/2019 Instituto Valenciano de Finanzas Bonificado IVF Circulante 2019 Concurrencia B96783907 Viccarbe Hábitat, S.L. 388,45
26/11/2019 Instituto Valenciano de Finanzas Convocatoria del instrumento financiero préstamo participativo en coinversión con inversores privados del programa operativo FEDER CVA 2014-2020 Concurrencia B12983813 VACIAR CACHE SL 70.227,28
26/11/2019 Instituto Valenciano de Finanzas Convocatoria del instrumento financiero préstamo participativo en coinversión con inversores privados del programa operativo FEDER CVA 2014-2020 Concurrencia B87893558 IMPULSANDO LAB S.L. 41.200,00
26/11/2019 Instituto Valenciano de Finanzas Convocatoria del instrumento financiero préstamo participativo en coinversión con inversores privados del programa operativo FEDER CVA 2014-2020 Concurrencia B86596954 TETRANEURON * SL 59.401,21
26/11/2019 Instituto Valenciano de Finanzas Convocatoria del instrumento financiero préstamo participativo en coinversión con inversores privados del programa operativo FEDER CVA 2014-2020 Concurrencia B98958648 GURUWALK * S.L. 112.363,65
03/12/2019 Instituto Valenciano de Finanzas Convocatoria del instrumento financiero préstamo participativo en coinversión con inversores privados del programa operativo FEDER CVA 2014-2020 Concurrencia B98725641 Tuvalum Sports, S.L. 112.363,65
12/12/2019 Instituto Valenciano de Finanzas Convocatoria del instrumento financiero préstamo participativo en coinversión con inversores privados del programa operativo FEDER CVA 2014-2020 Concurrencia B12936720 DECLARANDO ASESORES 3.0 SL 112.363,65
19/12/2019 Instituto Valenciano de Finanzas Bonificado IVF Gran empresa nov 2019 Concurrencia B46164588 Servalesa, S.A. 132.940,17
20/12/2019 Instituto Valenciano de Finanzas DANA 2019 Concurrencia 28999158E José Donate Casanova 5.920,22
20/12/2019 Instituto Valenciano de Finanzas DANA 2019 Concurrencia 28999158E José Donate Casanova 3.521,30
23/12/2019 Instituto Valenciano de Finanzas CONVOCATORIA DEL INSTRUMENTO FINANCIERO PRÉSTAMOS SUBORDINADOS DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER CVA 2014-2020 Concurrencia 53537229Z Elsa López Angüiza 1.431,72
23/12/2019 Instituto Valenciano de Finanzas Microcréditos (Programa Operativo FSE CV 2014-2022) Concurrencia 20819809W Manuela Ferrer Marimón 1.687,92
27/12/2019 Instituto Valenciano de Finanzas Convocatoria del instrumento financiero préstamo participativo en coinversión con inversores privados del programa operativo FEDER CVA 2014-2020 Concurrencia B12984712 EASYGOBAND WORLD SL 104.872,00
31/12/2019 Instituto Valenciano de Finanzas Bonificado IVF Inversión Pyme 2019 Concurrencia A97205744 COTOBLAU, S.A. 77.962,39
31/12/2019 Instituto Valenciano de Finanzas DANA 2019 Concurrencia B54459185 Multifruticos La Bodega, S.L. 20.450,52
31/12/2019 Instituto Valenciano de Finanzas Bonificado IVF Inversión Pyme 2019 Concurrencia A46169967 Industrias Termoplásticas Valencianas, S.A. 10.073,20
31/12/2019 Instituto Valenciano de Finanzas Bonificado IVF Inversión Pyme 2019 Concurrencia B97532568 Optrón Ingeniería, S.L. 60.557,30
09/01/2020 Instituto Valenciano de Finanzas Convocatoria del instrumento financiero préstamo participativo en coinversión con inversores privados del programa operativo FEDER CVA 2014-2020 Concurrencia B98684574 INFLUENCITY SL 112.363,65
09/01/2020 Instituto Valenciano de Finanzas Bonificado IVF Gran empresa nov 2019 Concurrencia A88154281 Advanced Organic Materials Valencia, S.A.U. 151.262,45
17/01/2020 Instituto Valenciano de Finanzas Microcréditos (Programa Operativo FSE CV 2014-2022) Concurrencia Y6238577W Cristina Romero Gonazález 2.268,75
22/01/2020 Instituto Valenciano de Finanzas Microcréditos (Programa Operativo FSE CV 2014-2022) Concurrencia Y6026068B Alan Laursen 2.402,12
04/02/2020 Instituto Valenciano de Finanzas Microcréditos (Programa Operativo FSE CV 2014-2022) Concurrencia JOSE MANUEL REYES CANOVAS 1.263,28
20/02/2020 Instituto Valenciano de Finanzas Convocatoria del instrumento financiero préstamo participativo en coinversión con inversores privados del programa operativo FEDER CVA 2014-2020 Concurrencia B40505893 CUBICUP DESIGN HOME SL 61.540,86
20/02/2020 Instituto Valenciano de Finanzas Convocatoria del instrumento financiero préstamo participativo en coinversión con inversores privados del programa operativo FEDER CVA 2014-2020 Concurrencia B40537318 PANDABOX * SL 26.327,45
20/02/2020 Instituto Valenciano de Finanzas Convocatoria del instrumento financiero préstamo participativo en coinversión con inversores privados del programa operativo FEDER CVA 2014-2020 Concurrencia B98828213 MELEDEM JEP SL 56.986,90
21/02/2020 Instituto Valenciano de Finanzas Microcréditos (Programa Operativo FSE CV 2014-2022) Concurrencia X6101883Y EMMANUEL SILVERIO SILVA MUÑOZ 1.134,38
05/03/2020 Instituto Valenciano de Finanzas 2020 Bonificado IVF - Línea de Financiación "IVF - Autónomos y Microempresas" Directa 79106262Q ANTONIO MARTÍNEZ RUEDA 2.008,06
12/03/2020 Instituto Valenciano de Finanzas 2020 Bonificado IVF - Línea de Financiación "IVF - Autónomos y Microempresas" Directa B12369591 CASTELLET Y TORREBLANCA, S.L. 1.072,50
13/03/2020 Instituto Valenciano de Finanzas 2020 Bonificado IVF - Línea de Financiación "IVF - Autónomos y Microempresas" Directa B12454302 BAR LOS HIDALGOS, S.L. 4.021,64
18/03/2020 Instituto Valenciano de Finanzas 2020 Dana Directa B54177696 BIG MAN NUTRITION, S.L. 9.621,45
18/03/2020 Instituto Valenciano de Finanzas 2020 Dana Directa 24396700W LAIA BLASCO VILA 1.923,59
18/03/2020 Instituto Valenciano de Finanzas 2020 Dana Directa 24396700W LAIA BLASCO VILA 5.813,23
25/03/2020 Instituto Valenciano de Finanzas 2020 Bonificado IVF - Línea de Financiación "IVF - Autónomos y Microempresas" Directa B12449542 ACTIVACION DEL MUNDO RURAL, S.L. 5.874,80
Mostrant 1 - 50 de 361 resultats
de 8

Pie buscador subvenciones

Font: sistema d'informació dependent de la Intervenció General de la Generalitat
Data de creació: maig 2018
Periodicitat: mensual
Data d'actualització del text: febrer 2020
Fonament jurídic: art. 9.1.e) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 14 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador dccaa5212 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 56 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional