Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior divendres, 29 novembre 2019 Dia següent

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Comissió Delegada d'Hisenda i Pressupostos

Comissió Delegada d'Hisenda i Pressupostos

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

09:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Ple del Consell

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

09:30

Reunió

Reunió amb LafargeHolcim

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

10:30

Reunió

Proyecto para la edificación de viviendas con la reutilización del residuos de paja de arroz

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

10:45

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Sessió Plenària de l'alt Consell Consultiu

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

13:00

Reunió

Reunió Gestió Ajudes DANA con TRAGSA

València (València)

Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana

16:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Inauguració de la Jornada Profesionalinmo del Col·legi d'Agents de la Propietat Inmobiliaria de València

València (València)