Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dijous, 2 juliol 2020 Dia següent

Directora General per a la Lluita contra la Bretxa Digital

09:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Webinar sobre" Bones pràctiques en les polítiques públiques per a afavorir el desplegament de xarxes de banda ampla en els centres històrics"

Alacant (Alacant)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

11:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell Valencià d'Universitats

València (València)

Secretària Autonòmica d'Universitats i Investigació

11:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell Valencià d'Universitats i de Formació Superior - Videoconferència

Alacant (Alacant)

Directora General d'Universitats

11:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Sessió videoconferència Consell Valencià d'Universitats i Formació Superior

València (València)

Secretària Autonòmica d'Universitats i Investigació

17:00

Reunió

Reunió videoconferència Comissió Gestora Proves Accés Universitat PAU

Alacant (Alacant)

Directora General d'Universitats

17:00

Reunió

Reunió videoconferència Comissió Gestora Proves Accés Universitat PAU

València (València)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

19:00

Acte commemoratiu

Acte Institucional de suport del Ministeri de Ciència i Innovació a València, Capital Mundial del Disseny.

València (València)