Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dijous, 2 juliol 2020 Dia següent

Director General d'Urbanisme

09:00

Reunió

Videoconferència amb la Secretària Autonòmica de Comunicació

València (València)

Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

09:30

Reunió

Reunió amb l'equip redactor de la metodologia de la participació de l'Agenda Urbana Valenciana

València (València)

Directora General de Política Territorial i Paisatge

09:30

Reunió

Reunió Agenda Urbana Valenciana (AUV)

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

10:30

Reunió

Reunió de coordinació del grup de Mobilitat de la Conselleria

València (València)

Secretària Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

10:30

Reunió

Reunió de coordinació del Grup de Mobilitat i Transport Sanitari (MITS)

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

10:30

Reunió

Coordinación del Grupo de Movilidad y Transporte Sanitario.

València (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

10:30

Reunió

Reunió telemática de coordinació del Grup de Mobilitat i Transport Sanitari (MITS)

València (València)

Secretària Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

12:00

Reunió

Reunió telemàtica amb la CEV i Concessionaris de Transports

València (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

12:00

Reunió

CEV i Concessionaris Transport

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió Secretaris i Subsecretaris

València (València)

Director General d'Urbanisme

13:30

Reunió

Videoconferència amb la Sotsdirectora d'Urbanisme i el Cap de Servei Territorial d'Urbanisme de València

València (València)