Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dimecres, 3 febrer 2021 Dia següent

Director de l'Institut Cartogràfic Valencià

09:30

Reunió

Reunió per Videoconferencia amb el Director General de Función Publica i la Directora General de Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge

València (València)

Directora General de Política Territorial i Paisatge

09:30

Reunió

Reunió ICV i DG Funció Pública

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

10:00

Reunió

Reunió amb alcalde de Titaguas

Titaguas (València)

Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

10:00

Reunió

Reunió amb el President de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies

València (València)

Secretària Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

10:00

Reunió

Reunió de treball amb RENFE - telemàtica

València (València)

Director General d'Urbanisme

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Videoconferencia Comissió Territorial d'Urbanisme de València

València (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissio Interdepartamental Postemergencies

València (València)

Director-gerent de l'Autoritat de Transport Metropolità de València

10:00

Reunió

Reunió de treball amb RENFE. Videoconferència

València (València)

Director de l'Institut Cartogràfic Valencià

11:00

Reunió

Reunió amb l'Unitat de Registre Sísmic de l'Universitat d'Alacant i l'ICV

València (València)

Director-gerent de l'Autoritat de Transport Metropolità de València

11:30

Reunió

Reunió amb l'alcalde de Mislata. Videoconferència.

València (València)

Secretària Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

12:00

Reunió

Reunió amb Enterprises Holdings a Espanya - telemàtica

València (València)

Directora General de Política Territorial i Paisatge

12:30

Reunió

Reunió CH Segura i Benjamin Perez (DG Avaluació Ambiental).

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

13:00

Reunió

Reunió telemática CONEXUS

València (València)

Secretària Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

13:00

Reunió

Reunió telemàtica amb el Conseller i CONEXUS

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

16:30

Reunió

Reunió de treball amb les Secretàries Autonòmiques d'Obres Publiques i de Política Territorial

València (València)

Secretària Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

16:30

Reunió

Reunió de treball amb el Conseller y la Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

València (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

Reunió

Reunió Emergencies carreteres

València (València)