Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dimecres, 3 febrer 2021 Dia següent

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

09:00

Reunió

Reunió per videoconfencia IVASPE

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

10:00

Reunió

Comissió Interdepartamental Postemergèncias (Videoconferència)

València (València)

Directora General d'Inclusió Educativa

10:00

Reunió

Reunión amb l'Associació de Directors de Centres d'Educació Especial Públics ADEEP

València (València)

Directora General d'Innovació Educativa i Ordenació

10:00

Reunió

Fundació La Caixa. Cultura de l'avaluació i ús d'evidències educatives als centres/EduCaixa

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

10:30

Reunió

Professorat de FP - FeSP-UGT-PV, directora general de Personal Docent i director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

10:30

Reunió

Reunió conjunta DG Personal Docent / Sindicat FeSP-UGT PV

València (València)

Directora General de Personal Docent

10:30

Reunió

Sindicat FeSP-UGT PV

València (València)

Secretària Autonòmica de Cultura i Esport

11:00

Entrevista a mitjans de comunicació

Entrevista telefònica per a l'agència EFE

València (València)

Director General de Centres Docents

11:30

Reunió

Directora general de Gestió i Organització del Sistema. Videoconferencia.

València (València)

Directora General d'Inclusió Educativa

11:30

Reunió

Reunó amb APOCOVA

València (València)

Directora General de Cultura i Patrimoni

12:00

Altres

Encontres en la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu: Máximo Huerta

València (València)

Secretària Autonòmica de Cultura i Esport

13:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comssió de Seguiment Seguimiento del Pati Obert del IVAM

València (València)

Director General d'Infraestuctures Educatives

13:00

Reunió

Reunió amb la Directora General d'Universitats.

València (València)

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

16:00

Reunió

Reunió amb el secretari autonòmic d'Educació i FP.

València (València)

Directora General d'Inclusió Educativa

16:00

Reunió

Reunió amb representats d'SPE

València (València)

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

17:00

Reunió

Reunió telemática del Fòrum Educatiu.

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

17:00

Altres

Fórum Educatiu amb la Comunitat Educativa

València (València)