Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dimecres, 3 febrer 2021 Dia següent

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió Coordinació Vicepresidència Segona

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió Coordinació Vicepresidència Segona.

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

08:30

Reunió

Reunió coordinació Vicepresidència segona.

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

08:30

Reunió

Reunió coordinació Vicepresidència segona.

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

10:00

Reunió

Reunió Promoció Pública del EVHA

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

10:00

Reunió

Reunió amb Vicepresidència i EVHA s/ Promoció Pública

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió extraordinaria de la Comissió Interdepartamental per al Seguiment i la Coordinació de la Postemergència

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

10:00

Reunió

Reunió telemàtica amb els Degans del Col·legi de Camins, Canales i Ports, Col·legi Enginyers Industrials; Col·legis Enginyers Tècnics Obres Públiques CV, Col·legis Enginyers Tècnics Industrials CV.

València (València)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

10:00

Reunió

Reunió amb el president de COAPIV

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

11:00

Reunió

Reunió amb REDIT

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

11:00

Reunió

Reunió amb el director del REDIT

València (València)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

12:00

Reunió

reunió amb Ajuntament Elx. temes emergencia habitacional. ( telemática)

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

12:15

Reunió

Participació en el projecte H2020 BUSLeague

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

12:30

Reunió

Reunió amb l'Alcalde de València

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

12:30

Reunió

Reunió amb l'Ajuntament de València s/ La Torre

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

14:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Jurat del concurs de projecte edifici pilot d'habitatge públic sostenible - València.

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

16:00

Reunió

Videoconferencia amb el Director General de Coordinació de l'Acció del Govern.

València (València)