Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dijous, 8 abril 2021 Dia següent

Directora General de Política Territorial i Paisatge

09:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Cea

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

10:00

Entrevista a mitjans de comunicació

Entrevista amb el diari "Las Provincias"

València (València)

Director General d'Urbanisme

11:00

Reunió

Reunió AEROCAS i Ajuntament Petrer

Benlloc (Castelló)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

12:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Mesa interdepartamental per a la Prevenció i Actuació davant la COVID-19

València (València)

Director General d'Urbanisme

12:00

Cloenda

Videoconferència cloenda assemblea general ordinaria FEPEVAL

València (València)

Director-gerent de l'Autoritat de Transport Metropolità de València

12:00

Reunió

Reunió amb el regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de València

València (València)

Director de l'Institut Cartogràfic Valencià

13:00

Reunió

Mapificació Serveis Socials

València (València)

Directora General de Política Territorial i Paisatge

13:00

Reunió

Reunió Aj. Alboraia

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

13:30

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió Secretaris i Subsecretaris

València (València)