Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dijous, 8 abril 2021 Dia següent

Director General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera

09:00

Reunió

Reunió amb la SDG Model Econòmic : Ajudes

València (València)

Secretari Autonòmic d'Hisenda

09:30

Reunió

Reunió de seguiment amb el Director General de Tributs i Joc

València (València)

Director General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera

10:00

Reunió

Reunió amb la SDG de Finançament Autonòmic i Política Financera: Deute

València (València)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

10:15

Reunió

Secretari Autonòmic d'Hisenda

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

11:00

Reunió

Despatxe assumptes Fons Europeus

València (València)

Director General de Fons Europeus

11:00

Reunió

Reunió de coordinació amb la Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

València (València)

Director General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera

11:00

Reunió

Reunió amb la SDG de Finançament Autonòmic i Política Financera: Entitats Públiques

València (València)

Director General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera

12:00

Reunió

Reunió amb la SDG de Finançament Autonòmic i Política Financera: Entitats Financeres

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

12:00

Reunió

Reunió amb Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (Generalitat Catalana)

València (València)

Secretari Autonòmic d'Hisenda

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris.

València (València)

Director General de Fons Europeus

13:00

Reunió

Reunió amb el Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural i Director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

13:00

Reunió

Reunió amb el Director General d'Infraestructures de Serveis Socials, Director General del , Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat en Serveis Socials i Director General Institut

València (València)

Directora General de Pressupostos

13:00

Reunió

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural i Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Financiació

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

13:30

Reunió

Reunió amb el Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural

València (València)

Director General de Fons Europeus

13:30

Reunió

Reunió amb el Director General de l'IVF

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

14:00

Reunió

Reunió amb la Directora General de Pressupostos

València (València)

Directora General de Pressupostos

14:00

Reunió

Amb la Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Reunió

Reunió amb el ISTEC i l'empresa Gartner

València (València)