Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dijous, 28 gener 2021 Dia següent

Secretària Autonòmica d'Ocupació i Director General de LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació

09:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comité de direcció de LABORA.

València (València)

Directora General de Planificació i Serveis LABORA

09:00

Reunió

Comité de Direcció LABORA per videoconferència

València (València)

Directora General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral

09:00

Reunió

Reunió d'equip de direcció de l´INVASSAT

Burjassot (València)

Directora General d'Ocupació i Formació

09:00

Reunió

Comité de Direcció de LABORA

València (València)

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

09:30

Reunió

Reunió amb G3EIS i la D.G. IVACE

València (València)

Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

10:00

Reunió

Reunió amb Red Eléctrica i DGIEM

València (València)

Directora General de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial /IVACE

10:00

Reunió

Consell Direcció de l'Agència Valenciana de la Innovació

València (València)

Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

11:00

Reunió

Reunió amb Red Social Koopera

València (València)

Directora General d'Indústria, Energia i Mines

11:00

Jornades/Congressos/Seminaris

UNEF, Acces i Conexió

València (València)

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

12:00

Reunió

comissió de seguiment sobre les ajudes als sectors mes afectats per la pandèmia de COVID-19 a Presidència.

València (València)

Directora General d'Ocupació i Formació

12:00

Altres

videoconferència CREU ROJA+SUB.GRAL.FP PER A l'OCUPACIÓ

València (València)

Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

12:30

Reunió

Reunió amb SA Política Territorial, Urbanisme i Paisatge i SA Emergència Climàtica i Transició Ecològica

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

12:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió SA i SS

València (València)

Directora General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral

12:30

Reunió

Reunió Conveni Col·lectiu Oficines i Despatxos

València (València)

Directora General d'Indústria, Energia i Mines

12:30

Reunió

Decret d'Energies Renovables y la comissió bilateral de cooperació entre l'Administració General de l'Estat i la Generalitat

València (València)

Secretària Autonòmica d'Ocupació i Director General de LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió de secretaries autonòmiques i sotssecretaries.

València (València)

Director General d'Economia Sostenible

13:00

Reunió

Reunió telemática amb el Consell General de l'Institut Valencià de Finances.

València (València)

Directora General de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial /IVACE

16:00

Reunió

Consell Rector Institut Tecnològic de l'Energia

València (València)

Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

16:30

Reunió

Reunió amb DGIEM i DT Alacant

València (València)