Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dilluns, 11 juny 2018 Dia següent

Subsecretari de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social. Participació i Cooperació

09:30

Reunió

Reunió amb el Sotsdirector General d'Atenció a la Ciutadania, Qualitat i Inspecció de Serveis i el Cap de Servei de Qualitat, Simplificació Administrativa i Assistència Tècnica a la Inspecció

València (València)

Conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Inauguració de la Jornada de Formació en transparència per a policia i guàrdia civil ALACANT

Alacant (Alacant)

Directora General de Transparència i Participació (Cessament 18.03.2019)

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Curs formació transparència a les FFSSE

Alacant (Alacant)

Conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

13:30

Entrevista a mitjans de comunicació

Entrevista en InformaciónTV

Alacant (Alacant)

Conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

19:00

Exposició

Inauguració de l'Exposició "In/Sostenible. Camí cap a la sostenibilitat"

Canals (València)