Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dimarts, 8 setembre 2020 Dia següent

Director General de Fons Europeus

08:30

Reunió

Reunió virtual NEFIS. Comptabilitat Pressupostària Fons Europeus

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

09:00

Reunió

Comissió CONSORCI VALÈNCIA 2007

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

09:00

Reunió

Reunió amb la Intervenció Delegada en la Conselleria d'Hisenda i Model Económic

València (València)

Director General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera

09:00

Reunió

Reunió amb Intervenció Delegada Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

València (València)

Director General de Tributs i Jocs

10:00

Reunió

Reunió amb la Subsecretària d´Hisenda

València (València)

Secretari Autonòmic d'Hisenda

11:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

11:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Reunió del Consell de Direcció de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

11:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció

València (València)

Director General de Fons Europeus

11:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Conselleria

València (València)

Director General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera

11:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

11:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

València (València)

Director General de Tributs i Jocs

11:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de direcció

València (València)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

11:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de direcció

València (València)