Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dilluns, 7 setembre 2020 Dia següent

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

09:00

Reunió

Despatx assumptes Política Financiera

València (València)

Director General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera

09:00

Reunió

Reunió amb Secretària Autonòmica de model Econòmic i Finançament

València (València)

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

10:30

Firma de conveni

Conveni GVA-ASC

Castelló de la Plana (Castelló)

Director General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera

10:30

Reunió

Reunió amb la Conselleria de Presidència

València (València)

Secretari Autonòmic d'Hisenda

11:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió d'experts per a l'estudi de la reforma tributària

València (València)

Director General de Tributs i Jocs

11:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió d'experts per a l'estudi de la reforma tributària

València (València)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

11:00

Reunió

Reunió de la Comissió d'estudi per a la reforma tributària

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

12:00

Reunió

Despatxe assumptes Comissionat de Presidència per a la Coordinació dels Subministraments enfront del COVID

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

13:00

Reunió

Reunió de coordinació Fons Europeus i Model Econòmic

València (València)

Director General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera

13:00

Reunió

Reunió Model Econòmic

València (València)

Director General de Fons Europeus

13:30

Reunió

Reunió per videoconferència amb la Universitat de València. Tema: Oficina INTERACT València

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

13:30

Reunió

Reunió amb el Director General d'Administració Local

València (València)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

13:30

Reunió

Videoconferencia Comissió Interdepartamental ajudes ERTES

València (València)