Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior divendres, 15 gener 2021 Dia següent

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

09:00

Ple del Consell

Reunió del Ple del Consell.

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

09:00

Reunió

Reunió per videoconferència CIPFP BATOI/ CIPFP CHESTE / CIPFP MISLATA / CIPFP FAITANAR

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

09:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió de Seguiment de Sanitat- Educació

València (València)

Director General de Centres Docents

10:00

Reunió

Directora-Gerent del centre Campus Aula. Autorització cicles formatius.

València (València)

Directora General de Cultura i Patrimoni

10:00

Reunió

Videoconferència amb Festival 10 sentidos

València (València)

Director General d'Infraestuctures Educatives

11:00

Reunió

Reunió amb l'Ajuntament d'Orba.

València (València)

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

11:30

Visita

Reunió a l'IVAM.

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

11:30

Reunió

director del CEIP Canastell, acompanyat del director general de Centres Docents i Ensenyaments de Règim Especial

València (València)

Secretària Autonòmica de Cultura i Esport

11:30

Visita

Reunió a l'IVAM

València (València)

Director General de Centres Docents

11:30

Reunió

Reunió amb el director de CIPFP Canastell, el Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional i el director general de Formació Professional i Ensenyaments de Régimen Especial. Despatx SAEFP.

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

11:30

Reunió

Reunió amb el Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional, el director general de Centres Docents i el director del CIPFP El Canastell.

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

12:00

Reunió

Reunió amb Servei d'Ensenyaments de Règimen Especial

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

12:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió per videoconferència Ministerio de Educación y Formación Profesional

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

13:00

Reunió

Reunió amb l'Ajuntament d'Orba

València (València)

Director General d'Infraestuctures Educatives

13:00

Reunió

Reunió amb l'Ajuntament i la Comunitat educativa del CEIP Príncipe Don Juan de Villena.

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

14:00

Reunió

Reunió DG de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme

València (València)