Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior divendres, 15 gener 2021 Dia següent

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

08:30

Reunió

Despatxe assumptes Comissionat de Presidència per a la coordinació dels subministraments enfront del Covid-19

València (València)

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

09:00

Ple del Consell

Reunió Ple del Consell

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

09:00

Reunió

Consultors

València (València)

Secretari Autonòmic d'Hisenda

09:30

Reunió

Reunió de seguiment amb la Directora General de Pressupostos

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

09:30

Reunió

Despatxe assumptes Sector Públic

València (València)

Director General de Fons Europeus

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Reunió Plataforma de mapatge de l'especialització intel·ligent RIS3-CV

València (València)

Secretari Autonòmic d'Hisenda

10:15

Reunió

Reunió de seguiment amb el Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

10:15

Reunió

Reunió amb el Secretari Autonòmic d'Hisenda

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

12:00

Reunió

Reunio de treball ajudes als sectors més afectats per la pandèmia de COVID-19

València (València)

Director General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera

12:00

Jornades/Congressos/Seminaris

II Jornades Internes projectes subvencionats a grups d'investigació en economia pública en la convocatòria 2019

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

12:00

Reunió

Reunió amb la Directora General d'Indústria, Energia i Mines, Director General de Coordinació de l'Acció Govern i la Universitat Politècnica de València

València (València)

Director General de Fons Europeus

12:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Trobada d'Any Nou organitzat per la EUIPO

València (València)

Director General de Fons Europeus

13:00

Reunió

Reunió de treball ajudes als sectors més afectats per la pandèmia de COVID-19

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

13:00

Reunió

Reunió amb l'empresa Huawei

València (València)

Secretari Autonòmic d'Hisenda

14:00

Reunió

Reunió del Grup Next Generation

València (València)