Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dilluns, 8 febrer 2021 Dia següent

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

09:00

Visita

Visita Cartonatges La Plana amb el DT Castelló i Direcció IES Betxi

Betxí (Castelló)

Directora General de Cultura i Patrimoni

10:00

Reunió

Videoconferència amb l'Ajuntament d'Alzira

València (València)

Directora General d'Inclusió Educativa

10:00

Reunió

Reunió amb treballadors/es socials

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

11:00

Visita

Visita IES Vilafranca amb el DT Castelló

Villafranca del Cid (Castelló)

Directora General de Cultura i Patrimoni

11:00

Reunió

Videoconferència amb la Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i la Secretària Autonòmica de Cultura i Esport

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

11:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió General d'Educació

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

12:00

Reunió

Videoconferència amb DG d'Ocupació i Formació

Villafranca del Cid (Castelló)

Director General d'Infraestuctures Educatives

12:00

Reunió

Reunió amb l'Ajuntament d'Alacant

Alacant (Alacant)

Director General d'Infraestuctures Educatives

12:00

Reunió

Visita i reunió de la Direcció General d'Infraestructures Educatives amb l'Ajuntament d'Alacant

Alacant (Alacant)

Directora General de Personal Docent

12:00

Reunió

Directors Generals de Personal Docent de les CCAA

València (València)

Directora General d'Inclusió Educativa

12:00

Reunió

Reunió de l'equip de la direccio general d'Inclusió Educativa

València (València)

Secretària Autonòmica de Cultura i Esport

12:30

Reunió

Reunió amb la SA de Model Econòmic

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

12:30

Reunió

reunió per videoconferencia 1ª sessió del Grup de Treball “Fortalezas y debilidades del sistema de Formación Profesional”

València (València)

Directora General d'Innovació Educativa i Ordenació

16:00

Reunió

Centres La Salle Comunitat Valenciana. Proposta pedagògica NCA (Telemàtica)

València (València)